Betingelser ved indsendelse af materiale til Berlingske Lokale Medier

Før du indsender dit indhold, beder vi dig gennemlæse og acceptere følgende:

Der er ingen garanti for at netop dit tip, billede eller mediefil(er) vil blive gengivet på et af Berlingske Lokale Mediers sites. Alt indsendt materiale vil blive vurderet af redaktionen før en evt. offentliggørelse.

Hvis du sender os optagelser, så tilkendegiver du, at du har sikret dig det fornødne samtykke fra personer, der medvirker og er centralt placerede i optagelsen. Hvis der indgår musik eller klip fra tredjepart, så skal du have tilladelse til at anvende de pågældende klip.

Du accepterer hermed, at Berlingske Lokale Medier og Berlingske Media herefter frit og fremover kan offentliggøre dit indhold i Berlingske Medias trykte udgivelser, på Berlingske Medias online-aviser eller andre platforme og medier, som drives af Berlingske Media.

Berlingske Media påtager sig intet ansvar for lovligheden af dit materiale.