Ældreområdet får stadig større problemer: Budget bliver udhulet år for år

Ældrerådmand Jette Skive kan forudse, at der kommer til at mangle 100 mio. kr. til pasning og pleje af ældre allerede om fire år, hvis ikke der bliver rettet op på den måde afdelingen får bevilget penge til sit budget.

Ældreområdet får stadig større problemer: Budget bliver udhulet år for år

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

For 11 år siden blev pengestrømmen til ældreområdet reguleret langt ned i forventning om, at fremtidens ældre ville være sundere - og dermed langt billigere i hjælp og pleje. Såvel de faktiske udgifter som forskningen viser, at forventningen ikke holder. Og det gør pengene heller ikke. Om fire år vil ældreområdet mangle 100 mio. kr. på den konto.

AARHUS: Det koster ældreområdet dyrt, at byrådet i forbindelse med en sparerunde i 2007 skar kraftigt ned på bevillingen per ældre i forventningen om, at kommende generationer af ældre vil være langt sundere - og billigere - end tidligere generationer.

Beslutningen betyder, at ældreområdet i dag kun får tilført godt halvdelen af de penge, som plejen af ældre koster.

Problemet er, at forudsætningen om sunde - og billige - ældre ikke holder.

Godt nok bliver vi ældre og holder os friskere længere, men når først vi begynder at skrante og får brug for hjælp, koster det kassen blandt andet fordi, at flere er kronisk syge, behandlingen er mere kompleks, og fordi ældre patienter bliver udskrevet tidligere fra hospital.

Ældreudgifter
Her er et eksempel, der viser, hvordan moddelen for tildeling af penge til ældreområdet er i dag.

Hver ældre på 85 år og derudover udløser automatisk små 85.000 kr. om året til Sundhed og Omsorg.

Udgiften til pleje og pasning er i snit 152.000 kr. om året pr ældre over 85 år.

Der mangler altså 67.000 kr. årligt pr ældre over 85 år, fordi bevillingen pr ældre blev sat ned i forventningen om, at fremtidens ældre vil være sundere - hvad de ikke er.

Behov for dyrere hjælp

- Den tid, ældre er syge og har brug for hjælp bliver kortere men til gengæld væsentligt dyrere. Og der bliver flere og flere ældre, siger ældrerådmand Jette Skive (DF) og fortsætter:

- I en tid, hvor vi får væsentligt flere ældre de kommende år, kan vi ikke holde skindet på næsen i ældreplejen, hvis vi ikke får ændret modellen, så vi får tilført flere penge per ældre.

Heller ikke sagkundskaben mener, at forventningen om de sunde ældre holder:

"Vi skal ikke forvente, at de kommende store ældreårgange generelt er raskere. De vil have flere livsstilsygdomme og på grund af relativ fysisk inaktivitet i forhold til tidligere generationer, kan vi forvente, at deres fysiske funktionsevne vil være dårligere," hedder det i en artikel af Karen Andersen-Ranberg, professor ved Dansk Center for Aldersforskning på Syddansk Universitet og overlæge ved Geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital, i Magasinet Danske Kommuner 13/2018.

Der mangler 100 mio. kr.

Hvis ikke modellen for tildeling af penge bliver ændret, vil ældreområdet i 2022 og årene frem mangle omkring 100 mio. kr. om året, og beløbet vil stige i takt med, at antallet af ældre vokser. Det fremgår af et notat, der er fremlagt i byrådets udvalg for Sundhed og Omsorg tidligere på måneden.

Hidtil har ældreområdet nogenlunde kunnet hente de manglende midler hjem gennem effektiviseringer og øget brug af velfærdsteknologi, men man kan ikke i det uendelige fortsætte med effektiviseringer.

Af notatet fremgår også, at prognosen forudser, at antallet af ældre over 67 år i den kommende 10-års periode vil vokse med 10.000 - og at antallet af borgere over 80 år vil vokse med 30 procent.

Ældrerådmanden er ikke alene om at kræve budgetmodellen ændret, så ældreområdet fremover får bevillinger, der bedre afspejler, hvad udgifterne til pleje og pasning af ældre i de forskellige aldersgrupper faktisk er.

Formanden for kommunens ældreråd, Jan Radzewicz, har et læserbrev om problematikken i dagens avis.

Byrådet må rette op

Han siger:

- På skoleområdet ville det have svaret til, at selvom elevtallet bliver fordoblet, så skal de fastholde samme antal lærere og klasser, men SOSU-assistenten skal godt nok løbe stærkt, hvis hun skal nå dobbelt så mange borgere i hjemmeplejen eller på plejehjemmet. Sundhed og Omsorg har måttet effektivisere og har derfor øget risikoen for at begå fejl, fru Jensen har fået sværere ved at få hjælp, og får hun den, så har medarbejderne fået mindre tid sammen med hende, siger han og fortsætter:

- Jeg hører ofte fra borgere, at det i dag er sværere at få for eksempel hjemmehjælp. Det er klart, at skruen må være blevet strammet gevaldigt siden 2007, for pengene har skullet findes et eller andet sted, når formodningerne om mindre behov for hjælp ikke har holdt stik. Nu må byrådet rette op, så ældre mennesker får den fornødne hjælp og medarbejderne bedre arbejdsvilkår.

Ældreområdet får stadig større problemer: Budget bliver udhulet år for år

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce