By eller sommerhusområde: Tre kommuner kigger med spænding mod Aarhus

Til sommer udløses spændingen på Skæring Strand: Sommerhusområde eller byzone. Foto: Kim Haugaard

By eller sommerhusområde: Tre kommuner kigger med spænding mod Aarhus

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Skæring Strand langt det største af de sommerhusområder, der ansøger om at komme i byzone.

SKÆRING: Byzone eller sommerhusområde?

Det er spørgsmålet på Skæring Strand, hvor sommerhusejere begår ulovligheder, hvis de bor fast i deres sommerhus fra 1. november til udgangen af februar.

En ændring af Planloven gør det muligt at overføre eksisterende sommerhusområdet til byzone, og det ser Aarhus Kommune gerne ske på Skæring Strand.

Og hvis Erhvervsstyrelsen lader ansøgningen fra Aarhus Kommune nyde fremme, bliver Skæring Strand uden sammenligning langt det største sommerhusområde, der overføres til byzone.

Det fremgår nemlig af Cowis "Miljøvurdering af landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone", at Fanø Kommune, Stevns Kommune og Vordingborg kommune også har lagt billet ind på at overføre sommerhusområder til byzone.

Ulovlig beboelse
I 1999 vedtog Folketinget en lov om afvikling af ulovlig helårsbeboelse i sommerhusområder. Loven førte til, at Århus Kommune gav i alt 390 10-årige afviklingsdispensationer til sommerhusbeboere i fortrinsvis Skæring, men også i Ajstrup.

Så siden 2009 har det været ulovligt at bo i sommerhus på Skæring Strand i vinterhalvåret.

En revision af Planloven betyder, at kommuner på visse betingelser kan søge om at lægge sommerhusområder i byzone og på den måde lovliggøre helårsbeboelse.

Aarhus Kommune har søgt Erhvervsstyrelsen om at få Skæring Strand i byzone.

Største område

På Fanø er der tale om 0,8 hektar uden en eneste grund i Nordby.

I Stevns Kommune ligger der 78 grunde i Strøby Egede, som kommunen gerne ser gjort til byzone. Der er tale om et område på 8,3 hektar.

Vordingborg Kommune har ansøgt om at få 12 grunde på i alt 3,7 hektar på Masnedø gjort til byzone.

Til sammenligning fylder Skæring Strands sommerhusområde 129 hektar. Og der er her tale om 1055 grunde.

I lovarbejdet står der, at "det kan for eksempel være mindre sommerhusområder, der ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone", der kan overføres til byzone.

Det er et landsplandirektiv, der skal lægge sommerhuse i byzone.

Erhvervsstyrelsen planlægger at have direktivet færdigt inden sommerferien, så til den tid ved vi, om 1055 grunde på 129 hektar er et sommerhusområde så lille, at det opfylder Erhvervsstyrelsens krav.

Planlægning af byzone

Aarhus Kommune er fuld gang med at planlægge Skærings fremtid i byzone.

Kommunen har sendt alle grundejere på Skæring Strand en orientering om, at en gruppe repræsentanter for området er inviteret til et møde.

Her skal den kommende proces for inddragelse af grundejerne fastlægges.

"Mødet vil først og fremmest fokusere på den fremtidige proces for planarbejdet ved en overførsel af Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone. På mødet vil vi derfor gerne drøfte forskellige scenarier, fremgangsmåder og dialogprocesser, så vi i fællesskab kan finde frem til de bedste løsninger omkring den kommende inddragelse af alle beboere og grundejere," står der i brevet.

På sin hjemmeside understreger kommunen, at der endnu ikke er truffet beslutning om byzone.

"Vi ønsker blot at være lidt på forkant og at finde en form på processen, der sikrer en bred inddragelse af alle grundejerne, hvis det bliver muligt at igangsætte en planlægning med henblik på en lokalplan, der overfører området til byzone," står der.

En mødedato er endnu ikke fundet.

By eller sommerhusområde: Tre kommuner kigger med spænding mod Aarhus

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce