Det boligsociale arbejde i Gellerup sættes på pause

Verdenshaverne er et af de boligsociale projekter, der lukker med den nuværende helhedsplan til nytår. Arkivfoto: Axel Schütt

Det boligsociale arbejde i Gellerup sættes på pause

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj udløber til nytår, og det er ikke lykkedes at komme i mål med en ny. I bedste fald kan nye boligsociale initiativer sættes i gang til sommer.

GELLERUP: Når 2017 bliver til 2018 lukker Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune ned for de boligsociale aktiviteter i Gellerup og Toveshøj.

Den nuværende boligsociale helhedsplan, der gik i luften samtidig med den fysiske helhedsplan 1. januar 2014, udløber 31. december i år. Det er ikke lykkedes at køre et afløsende projekt i stilling, og derfor er de 15 medarbejdere i det boligsociale sekretariat opsagt fra årsskiftet, og de igangværende projekter lukker ned.

Ærgerligt, synes næstformand i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse, Abdinasir Jama Mohamed.

- Der er et stort behov for, at der sker noget socialt arbejde i området. Og vi kan se, at det har påvirket området positivt. Flere unge og voksne er kommet i beskæftigelse, og mange, især kvinderne, er kommet ud og mødes i grupper, til workshops eller andre aktiviteter, siger han.

Afdelingens udgifter til hærværk er dalet de seneste år, og det har det boligsociale arbejde også haft indflydelse på, mener Abdinasir Jama Mohamed.

Projekterne i Gellerup og Toveshøj
Med den nuværende boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj forsvinder følgende projekter til nytår:Get2Ed: Vejledning til unge mellem 13 og 25 år.

Lektiehjælp: En indsats, der skal styrke lektiehjælpen i området.

Fremskudt jobvejledning: Vejledning om jobsøgning for unge mellem 18 og 29 år.

Kaffe Fair: Socialøkonomisk café, der driver kantinen i Brabrand Boligforening. Tilbyder jobafklaringsforløb.

Verdenshaverne: Grønne områder, der tilbyder afklaringsforløb, aktivering, virksomhedspraktik eller flexjob.

Foreningsunderstøttelse: Hjælper foreninger med formelle organisatoriske spørgsmål.

Foreningernes Hus: Paraplyen der samler områdets foreninger.

Get2Job: Hjælper unge mellem 15 og 17 år med at søge fritidsjob.

Fritidspatruljen: Unge legeinstruktører, som laver sports- og legeaktiviteter om eftermiddagen, i weekenden og i ferier for børn mellem 4 og 12 år.

Beboerguiderne: Guidekorps af beboere, der laver rundvisninger i området.

Samvirket: Et frivilligt netværk mellem kommune, boligforening, politi og foreninger i området.

Blokambassadørerne: Timelønnede beboere, der samler naboerne i opgangene om fælles emner.

Gellerup.nu: Bydelsportal for Gellerup og Toveshøj.

Kilde: Brabrand Boligforening

Længe undervejs

Forberedelserne til den næste boligsociale helhedsplan begyndte allerede i november 2015. Her blev beboere, samarbejdspartnere og andre interessenter inviteret til stormøde om indholdet i den kommende plan.

Når det ikke er lykkedes at gøre en ny helhedsplan klar til nytår, skyldes det dels, at dialogen om indholdet i planen mellem boligforeningen, Aarhus Kommune og Landsbyggefonden, der bidrager med størstedelen af finansieringen, er trukket ud. Dels har det boligsociale sekretariat to gange i år måttet skifte leder.

I januar fratrådte daværende boligsocial leder Henning Winther. Brabrand Boligforening hentede Kristian Bjerring Lauritsen ind fra egne rækker, men han valgte at stoppe 1. september.

Direktør for Brabrand Boligforening, Keld Laursen, har nu overtaget ledelsen af det boligsociale sekretariat, indtil der ansættes en ny. Derfor vil der sandsynligvis gå mindst et halvt år, inden en ny boligsocial indsats er på plads.

- Vi vil ikke gøre den nye plan færdig, uden den leder, der skal stå i spidsen for den, forklarer Keld Laursen.

Boligsociale indsatser
Siden 2006 har den selvejende institution Landsbyggefonden ydet tilskud til sociale og forebyggende indsatser og huslejestøtte i problemramte boligområder.En boligsocial indsats er defineret som en områdebaseret social indsats, der målrettet adresserer de udfordringer, der gør sig gældende i udsatte almene boligområde.

I perioden 2011-14 har Landsbyggefonden haft en økonomisk ramme til boligsociale indsatser på i alt 1,76 mia. kroner. Halvdelen er anvendt til huslejenedsættelser.

Den igangværende boligsociale helhedsplan i Gellerup/Toveshøj har et samlet budget på 44 millioner kroner over fire år (2014-2017).

Suppleres af kernedrift

Gunvor Christensen, boligforsker hos Vive, det nationale forskning- og analysecenter for velfærd, mener, at det er ærgerligt, men ikke fatalt for området, at den boligsociale indsats bliver brudt:

- På den ene side kan det være problematisk, fordi man har opbygget nogle relationer og tillidsforhold, som kan risikere at falde fra hinanden. Boligsocialt arbejde er meget personbåret og kræver en vedvarende indsats særligt i forhold til at skabe tillidsfulde relationer. Omvendt skulle det meget nødigt være sådan, at et område falder sammen, fordi der går et halvt år uden boligsociale indsatser, forklarer hun.

Hos Aarhus Kommune hæfter kontorchef for integration og bydelsudvikling Gitte Vesti sig ved, at de boligsociale indsatser ikke står alene.

- De er et supplement til kommunens kernedrift, og Aarhus Kommune har i forvejen en god, solid indsats i Gellerup og Toveshøj, siger hun.

Ser man bort fra Gellerup og Toveshøj, er der i Aarhus Kommune syv igangværende boligsociale helhedsplaner i Bispehaven, Frydenlund, Herredsvang, Langkærparken, Trigeparken, Vandtårnsområdet og Viby Syd. Og der er ingen tvivl om, at Gellerup bør tilbage på den liste hurtigst muligt, mener Gunvor Christensen, Vive.

- Der er absolut behov for en indsats i Gellerup, siger hun.

Det boligsociale arbejde i Gellerup sættes på pause

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce