Festen er slut: Regionen vil ikke længere forkæle buspassagerer og kommuner i Østjylland

Borgerne i de østjyske kommuner kommer efter alt at dømme til at undvære nogle af de blå busser. Ifølge en oversigt fra Region Midtjylland er busdriften i Østjylland markant dyrere end i Vestjylland, og det får betydning ved kommende besparelser for 40 millioner kroner. Arkivfoto: Martin Ballund

Festen er slut: Regionen vil ikke længere forkæle buspassagerer og kommuner i Østjylland

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Region Midtjyllands regning for buskørsel er klart større i Østjylland end i Vestjylland. Ifølge politiker bliver den østjyske luksusudgave af bustrafik indhentet af virkeligheden ved kommende spareøvelse, men protestbevægelse råber vagt i gevær.

ØSTJYLLAND: Kommuner og buspassagerer i Østjylland er forkælede ud over alle grænser.

Den konklusion er nærliggende at drage i forbindelse med en oversigt over Region Midtjyllands regninger for busdriften i hver af de midtjyske kommuner.

Oversigten fordeler udgifterne til busserne på kommuner i forhold til indbyggertal. Tallene fortæller, at regningen for bussernes kørsel i flere østjyske kommuner er to-tre gange højere end gennemsnittet for Midtjylland som helhed.

Talmaterialet indgår i den spareøvelse, som regionen er i gang med at udsætte busdriften for. Den handler ikke mindst om at flytte betalingen for dele af busdriften til kommunerne, og derfor kan kommunerne i Østjylland formentlig se frem til nye udgifter.

I oversigten får Syddjurs Kommune den tvivlsomme ære af at have den suverænt dyreste regionale buskørsel målt i forhold til kommunens indbyggertal.

- Jo, det kan sikkert godt få betydning for regionens sparemål i Syddjurs. Men jeg var godt klar over, at vi i Syddjurs var en af de kommuner med store tilskud. Det hænger sammen med den store udstrækning kommunen har - samt trafikforbindelserne til de andre kommuner. Vi er en "pendlerkommune". Lige nu er vi midt i en forhandling med regionen om fremtidens busdrift og betalingen for den i Syddjurs, siger borgmester Ole Bollesen (S) fra Syddjurs Kommune.

Det koster busserne i din kommune
Region Midtjylland er i gang med at finde besparelser på 40 millioner kroner på driften af de blå busser.

I den forbindelse har Region Midtjylland udarbejdet en oversigt, der viser regionens nettoudgift til buskørsel per indbygger i hver af de midtjyske kommuner. Oversigten er lavet på baggrund af tal fra 2016.

Ifølge oversigten bruger regionen i gennemsnit 152 kroner per indbygger i det midtjyske på bustrafik. De samlede nettoudgifter til bustrafikken var i 2016 på 198 millioner kroner.

Her følger en oversigt over regionens udgifter per borger i kommunerne:
Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen (S) fra Aarhus er næstformand i regionens udvalg for regional udvikling. Han forudser, at kommende besparelser på de blå busser vil ramme hårdest i Østjylland. Arkivfoto
Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen (S) fra Aarhus er næstformand i regionens udvalg for regional udvikling. Han forudser, at kommende besparelser på de blå busser vil ramme hårdest i Østjylland. Arkivfoto

Dyrt firkløver

Region Midtjylland arbejder med at beskære den regionale busdrift med 40 millioner kroner.

Nedskæringerne skyldes, at udgifterne til kollektiv trafik gør stadig mere ondt i regionens økonomi. Siden 2007 er den kollektive trafik vokset fra at fylde 40 procent til nu 56 procent af budgettet i afdelingen for Regional Udvikling. Region Midtjylland har offentliggjort en såkaldt bruttoliste over mulige lukninger og omlægninger af busruter. Bruttolisten rummer 21 busruter i Østjylland, der står til at blive ramt hårdere end den vestlige del af regionen.

I regionens sparearbejde indgår der en oversigt over nettoudgifter til busdrift fordelt på kommuner. Den placerer Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Odder kommuner som de fire kommuner, hvor regionen bruger flest penge på busdrift målt i forhold til antallet af indbyggere.

Aarhus, Skanderborg, Randers og Horsens kommuner er placeret midt på listen.

Barsk sparerunde

Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling er omdrejningspunkt for arbejdet med at spare på busserne.

Næstformand Flemming Knudsen (S) fra Aarhus understreger, at tallene taler et tydeligt sprog om store forskelle i regionens busdrift fra kommune til kommune.

- Der er desværre ingen tvivl om, at der her bliver barskt for Østjylland. Vi må se i øjnene, at regionen bruger væsentligt flere penge på busdrift i det tidligere Aarhus Amt end i de øvrige forhenværende amter under Region Midtjylland. De østjyske kommuner har en luksusudgave af den kollektive bustrafik, men den bliver nu indhentet af virkeligheden, vurderer Flemming Knudsen.

Region Midtjylland har tidligere forklaret, at spareøvelsen for de blå busser blandt andet handler om at bringe serviceniveauet i balance over hele regionen.

- Aarhus Amt havde langt bedre busbetjening end andre amter i det midtjyske område. Desværre har Region Midtjylland ikke tidligere gjort op med de forskelle, men det kommer til at ske nu på baggrund af et meget grundigt og omfattende materiale. Der skal træffes ubehagelige beslutninger, men det er en politiker også valgt til, understreger Flemming Knudsen.

Yderst skeptisk

Protestbevægelsen Bevar Vores Busser favner hele Region Midtjylland.

Bevægelsen er modstander af regionens spareplan, og initiativtager Martin Godsk fra Favrskov Kommune er yderst skeptisk omkring tallene og regionens konklusioner angående busdriftens kvalitet i Østjylland.

Drivkraften bag Bevar Vores Busser peger på, at Region Midtjylland har eksisteret siden 2007.

- I 10 år har Midttrafik kørt efter fælles standarder for bustrafikken i hele Midtjylland. Det vil undre mig meget, at forskellene er så voldsomme fra øst til vest. Det stemmer heller ikke med mine egne erfaringer og informationer, understreger Martin Godsk.

Festen er slut: Regionen vil ikke længere forkæle buspassagerer og kommuner i Østjylland

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce