For vildt: Vandbøfler til Geding-Kasted Mose?

Legesyge kreaturer trives på fugtige græsarealer, og når de tramper rundt, skaber de grobund for en rigere flora og fauna. Hvis de ikke var til stede, ville området hurtigt udvikle sig til tæt krat.


For vildt: Vandbøfler til Geding-Kasted Mose?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Mosen nord for Tilst bliver snart endnu vildere med naturkvæg og måske vandbøfler og vildheste.

Geding-Kasted Mose er et mosaiklandskab med samspil mellem natur og kultur. Området er et botanisk skattekammer, hvor planternes farver og dufte giver et myldrende insektliv. Mosen rummer flere spændende plantearter, fx majgøgeurt, engskær og pilealant, og her er springende frøer, vilde dyr og masser af fugle. Om foråret lader nattergalen sin smukke sang svæve gennem de lyse nætter.

I det tidlige forår og frem til Sankt Hans kan man gå under skyggefulde træer og lytte til nattergalens sang og hjemme få læst eventyret Nattergalen af H.C. Andersen.
I det tidlige forår og frem til Sankt Hans kan man gå under skyggefulde træer og lytte til nattergalens sang og hjemme få læst eventyret Nattergalen af H.C. Andersen.

Men det vilde kan blive endnu vildere. Gennem Aarhus Kommunes Rewilding-projekt arbejdes der på, at vandbøfler, naturkvæg og heste i løbet af de næste år bliver sat på græs i mose- og engområdet. Når dyrene tramper rundt og spiser vegetationen, knækker grene og spreder frø, vil et nyt landskab forme sig og skabe mulighed for, at endnu flere arter af planter og dyr flytter ind.

Praktiske informationer
 • Aktiviteter
 • Nyd den vilde og stille natur
 • Nattergaletur om foråret
 • Trækfugletur om efteråret
 • Se sjældne planter
 • Vandreture på afmærkede stier
 • Picnic ved de opstillede borde-bænke
 • Tema
 • Vild natur, der bliver endnu vildere.
 • P-pladser
 • Til GPS eller ruteplanlægger benyttes adressen Kasted Byvej 30, 8200 Aarhus N.
 • Kør lidt længere frem til P-pladsen. Herfra er der cirka 300 meter til mosen.
 • Offentlig transport
 • Der er ikke offentlige transportmidler til Kasted. Nærmeste rute fremgår af Midttrafik.dk eller Rejseplanen.dk.
 • Cykel
 • Man kan cykle på mindre landeveje til Kasted Mose og cykle på nogle stier gennem Kasted Mose. Visse steder kan man blive nødt til at trække cyklen.
 • Toilet og vand
 • Der er ikke toilet. Man skal selv medbringe vand.
 • Affald
 • Der er ikke opsat skraldespande i Kasted Mose.
 • Kasted Gård har dog opsat en skraldespand med et skilt: ?Til det affald du møder på din vej. ?
 • Med hund på tur
 • Hunde skal føres i snor af hensyn til fugle- og dyrelivet.
Grønne udflugtssteder
 • Ni Grønne Udflugtssteder ligger som en halvcirkel rundt i det aarhusianske landskab og gør det let for byens borgere at komme ud i naturen. Udflugtsstederne er udviklet af Aarhus Kommune, der også står for den løbende vedligeholdelse. Alle er velkomne. Så pak picnickurven, grib vandreskoene og gå på opdagelse i de Grønne Udflugtssteder. Der er aktivitetsmuligheder for enhver smag. Stiften bringer i denne artikelserie uddybende omtale af hvert udflugtssted. I dag med fokus på Geding-Kasted Mose.
 • www.aarhus.dk/udflugtssteder
 • Åkrogen
 • Egå Engsø
 • Lisbjerg Skov
 • Geding-Kasted Mose er grøn vegetation med nattergalesang, duftende blomster og svirrende insekter. Godmodige kreaturer græsser og skaber langsomt forandring i naturen. Fra 2016-2017 bliver naturen endnu mere vild med vandbøfler, vildheste og naturkvæg.
 • True Skov og Skjoldhøjkilen
 • Åbo Skov
 • Østerby Skov
 • Vilhelmsborg Skov
 • Mariendal Strand
Erik Dylmer registrerer lige nu rastende fugle, og han skal næste år lave registrering af ynglende fugle samt sommerfugle og guldsmede.
Erik Dylmer registrerer lige nu rastende fugle, og han skal næste år lave registrering af ynglende fugle samt sommerfugle og guldsmede.

Vild natur på byens grænse

Vi har snirklet os frem på de smalle veje i den idylliske landsby Kasted og trukket håndbremsen på parkeringspladsen ved Geding-Kasted Mose. Imens vi snører vandrestøvlerne og monterer rygsækken, studerer vi skiltet ved parkeringspladsen, som bærer overskriften: 'Hvad foregår der?' Aarhus Kommune har sat gang i et Rewilding-projekt i Geding-Kasted Mose. Man forbereder, at græssere som naturkvæg, vildheste og vandbøfler i løbet af de næste par år bliver sat ud på et 62 hektar stort græsningsområde.

Den butsnudede frø er almindelig i Danmark. Tager man en frø op i hånden, kan man prøve at finde ud af, om det er en butsnudet eller en spidssnudet frø.
Den butsnudede frø er almindelig i Danmark. Tager man en frø op i hånden, kan man prøve at finde ud af, om det er en butsnudet eller en spidssnudet frø.

Der er allerede etableret indhegning, kreaturovergang ved vandløb, færiste samt et nyt læskur med grønt tag, der indtil videre står ensomt midt på marken ved parkeringspladsen, imens det venter på de kommende beboere.

Vandbøfler og vilde heste

»Vi bliver ofte spurgt, om vandbøfler ikke er for eksotiske til Aarhus, men vandbøfler levede i Europa i sidste mellemistid. Projektområdet i Geding-Kasted Mose er i perioder meget vådt, og vandbøflerne vil kunne komme ud, hvor andre kreaturer må give op. De spiser også anden og grovere kost som fx siv, tagrør og rødel, og de laver sølehuller om sommeren. De tilføjer noget vildskab, som vi mangler på nuværende tidspunkt,« fortæller biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune.

De store græssere forventes at blive områdets nye naturplejere. De vil over en årrække kunne forme naturen ved at afgræsse området hele året og holde det fra at springe i skov. Deres tråd, bid og efterladenskaber vil med tiden skabe nye mikrohabitater for smådyr, planter og svampe.

Forventningen er derfor, at vandbøfler, vildheste og naturkvæg, der ud over at være en oplevelse i sig selv, vil skabe endnu mere dynamik i området og dermed grundlag for en større rigdom af planter og dyr i moseområdet.

Rasteplads for fugle

Vi går ind i krattet, og på en sti møder vi ornitolog Erik Dylmer, som koncentreret står og spejder rundt i området. Han fortæller, at han på vegne af Aarhus Kommune er i gang med en optælling af alle rastefugle, han ser eller hører. Rastefugle er de fugle, der bruger området til at hvile eller finde føde. Godt udstyret med både almindelig kikkert, en stor teleskopkikkert og notesblok, bevæger han sig rundt mellem 11 nøje udvalgte punkter i mosen og engarealerne.

»Det er aldrig til at vide, hvad der dukker op. Geding-Kasted Mose ligger mellem to fremragende fuglelokaliteter, Egå Engsø og Årslev Engsø/Brabrand sø, og derfor kommer der mange fugle forbi mosen,« fortæller Erik Dylmer, der fortsætter:

»Geding-Kasted Mose er især kendt for nattergalens smukke sang. Nattergalene kommer på træk fra Afrika sidst i april, og hannen kurtiserer hunnen med sin smukke sang om foråret.«

Fugleoptællingen er en del af en større kortlægning af biodiversitet som er betalt af 15. Juni Fonden efter ansøgning fra Aarhus Kommune. Erik Dylmer skal næste år lave registrering af ynglende fugle, sommerfugle og guldsmede. Undersøgelsen omfatter også planter, svampe og andre dyr. Registreringen kan gentages om 5-10 år, når de store græssere har fået tid til at finde fodfæste. På den måde ønsker man at dokumentere, hvordan græssernes aktiviteter gradvist ændrer området og bidrager til en større artsrigdom.

Padder i hobetal

»Se, en frø! Der er en mere...og en mere! Der er frøer overalt,« udbryder en ivrig dreng og bortleder de voksnes samtale om fremtiden for mosen. Med blikket fokuseret nede i den kratbevoksede vegetation, ser vi, hvordan frøerne springer omkring os.

Vi tager en lille frø op i hånden, og Erik Dylmer viser hurtigt, hvordan vi tydeligt kan skelne, om det er en butsnudet frø (Rana temporaria) eller en spidssnudet frø (Rana arvalis). Det er størrelsen af den lille knude (fodrodsknuden) neden for frøens mindste tå, der er den afgørende faktor. Vi konstaterer hurtigt, at vi har fundet en butsnudet frø, der er den mest almindelige frø i Danmark.

Som et af de eneste steder i Aarhus Kommune findes spidssnudet frø i Geding-Kasted Mose. Der er netop anlagt to nye vandhuller i håb om, at den lokale bestand af spidssnudet frø vil sprede sig og sikre overlevelsen af den aarhusianske bestand.

Ældste boplads i Aarhus

Geding-Kasted Mose rummer en af de ældste bopladser i Aarhus området, og derfor var Moesgaard Museum med til udgravningen af de to nye vandhuller. Håbet var at finde nye spor fra fortiden.

»Vi ved, at der har levet mennesker i området for 12.000 år siden i jægerstenalderen, da amatørarkæologer tidligere har fundet pilespidser og flinteredskaber fra den tid. Derfor håber vi at finde mere, når der graves i jorden omkring Geding-Kasted Mose. Denne gang gjorde vi desværre ikke nye fund,« fortæller museumsinspektør Henrik Skousen, Moesgaard Museum.

Tidligere er der ved dræningsarbejde fundet rensdyrkæber (ca. 12.0000 f.Kr) og store dele af et urokseskelet (9.500-4.000 f.Kr.).

Vi forlader krattet igennem den tætte tunnel af gullige træer, som til den ene side er flankeret af vådt krat med siv og dunhammer. Solstrålerne flimrer ned igennem løvet, og et vindpust får gule blade til at dale ned omkring os. Mosen er smuk i sin efterårsdragt. Nu går turen ud over mosens åbne vidder, hvor gangbroer og stier bringer os tørskoet til Geding.

På vejen tilbage til parkeringspladsen ved Kasted forestiller vi os fortidens urokser og rensdyr græsse i landskabet, imens vi studerer de godmodigt græssende kvæg, som er ejet af Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening. I løbet af de næste par år får kvæget selskab af vandbøfler og vildheste. Den udvikling bliver spændende at følge, og vi vender gerne tilbage til Geding-Kasted Mose for at opleve alt det nye.

For vildt: Vandbøfler til Geding-Kasted Mose?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce