HK kræver genansættelse af fyret i skandalesagen

9. april kunne fyrede medarbejdere fra Teknik og Miljø hente Kammeradvokatens rapport om deres sager. Nu rejser såvel de fyrede som HK Kommunal kritik af nogle af rapporten anbefalinger, og Enhedslisten trækker kritikken indenfor i byrådssalen.Foto: Flemming Krogh

HK kræver genansættelse af fyret i skandalesagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kammeradvokaten vurderede at en fyret medarbejder i Teknik og Miljø skulle have 30.000 kr. i erstatning for uberettiget afskedigelse. HK kræver nu den pågældende genansat. I byrådet foreslår Enhedslisten genansættelse af alle, der er uberettiget fyret i Teknik og Miljø.

AARHUS: Da Kammeradvokaten i efteråret fik til opgave at undersøge 21 personalesager i Aarhus Kommunes Teknik og Miljøafdelinge, var håbet, at den undersøgelse kunne sætte det sidste punktum i den skandalesag, der har martret Teknik og Miljø, siden Århus Stiftstidende i oktober 2016 startede afdækningen af forholdene omkring den senere bortviste og politianmeldte topchef, Claus Pedersen.

Intet tyder dog på, at freden har sænket sig, efter at Kammeradvokaten 9. april afleverede sin rapport, der fastslår, at en række medarbejdere er blevet afskediget uberettiget eller blevet behandlet stærkt kritisabelt og for eksempel presset til at indgå fratrædelsesaftaler, selv om der ikke var sagligt grundlag for en afskedigelse.

Fire af de 21 skal ifølge Kammeradvokaten have erstatning, mens yderligere to skulle have haft det, hvis ikke deres sager lige akkurat var faldet for forældelsesfristen på fem år. Derudover skal syv af de tidligere ansatte have en beklagelse for de krænkelser, de har været udsat for.

Undren blandt fyrede

Gruppen af fyrede medarbejdere har kritiseret rapporten særligt på to punkter:

Dels undrer de sig over, hvordan Kammeradvokaten er nået frem til erstatningsbeløbene, som de finder er i den absolut lave ende, dels forstår de ikke, at undersøgelsen ikke - som den ellers skulle - belyser og kommer med anbefalinger omkring det psykiske arbejdsmiljø herunder den mobning og chikane, som mange af de fyrede mener, at de har været udsat for.

Og gruppen af fyrede er ikke alene om at være kritiske.

HK tjekker godtgørelser

Fem-seks af de fyrede, der har fået undersøgt deres sager, er medlemmer af HK Kommunal i Østjylland. Tre af dem skal have erstatning, anbefaler Kammeradvokaten.

- Vi er ved at få vurderet i HKs juridiske afdeling, om Kammeradvokatens vurderinger af erstatningerne er på det rigtige niveau, fortæller formanden for fagforeningen, Hans-Henrik Hansen.

Et af hans medlemmer skal ifølge kammeradvokaten have 50.000 kr., fordi kommunen i vedkommendes sag ikke har overholdt loven om forskelsbehandling.

- Umiddelbart er det min fornemmelse, at det beløb er i den absolut lave ende, siger Hans-Henrik Hansen.

Krav om genansættelse

Han skal i næste uge have et møde med teknisk rådmand, Bünyamin Simsek (V) og fungerende direktør for Teknik og Miljø, Erik Møberg.

Her vil HK-formanden kræve genansættelse af et af sine fyrede medlemmer. Kammeradvokaten konkluderer, at den pågældende er usagligt opsagt og skal have en erstatning på tre måneders løn.

- Det særlige ved den sag er, at vi allerede i december 2016/januar 2017 rejste krav om, at vedkommende skulle genansættelse og havde fire-fem møder med blandt andre den juridiske chef i borgmesterens afdeling om det. Her fastholdt man, at sagen var kørt efter bogen.

- Men det var den jo ikke, viser Kammeradvokatens rapport nu. Vi havde altså ret allerede dengang. Nu prøver vi så igen. Selv om der ikke i overenskomsten er fagjuridisk hjemmel til en genansættelse, mener jeg ikke, at det ikke ser helt håbløst ud, siger Hans henrik Hansen.

Misbrug af ledelsesretten

Også han savner, at Kammeradvokaten forholder sig til det psykiske arbejdsmiljø:

- De kommer ikke ud i alle krogene i undersøgelse. Der mangler noget i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, trusler, mobning og chikane. Det er skærpende omstændigheder i nogle af sagerne, at der er foregået et misbrug af ledelsesretten.

- Det er da rigtigt, at der efterfølgende er blevet gjort en indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, men det betyder jo ikke, at de ting, der er foregået tidligere, er ugjorte. Det ændrer intet ved, at nogen har misbrugt ledelsesretten, siger Hans-Henrik Hansen.

På byrådets dagsorden

Allerede på onsdag er sagen på byrådets dagsorden. Det er Enhedslisten, der har stillet forslag om at de, der er blevet uberettiget afskediget i Teknik og Miljø, bliver tilbudt genansættelse og bliver kompenseret for de økonomiske tab, de har haft på at miste deres arbejde.

Derudover foreslår Enhedslisten, at borgmester og byråd giver dem en uforbeholden undskyldning, og at Teknik og Miljø fremlægger en handlingsplan for arbejdsmiljø og personalepolitik, som tager udgangspunkt i Kammeradvokatens rapport.

- Vores forslag om genansættelse gælder de mennesker, som Kammeradvokaten vurderer, er blevet urimeligt afskediget. Også dem hvis sager, Kammeradvokaten vurderer, er forældede, siger byrådsmedlem Keld Hvalsø (El) og fortsætter:

- På den måde kan vi starte det hele forfra og indlede fratrædelsesforløb, med de, der ønsker det. På den måde har kommunen ret til at give dem penge - så vil vi - modsat i dag - have et lovgrundlag for at behandle de her mennesker ordentligt.

Kammeradvokat: Vi følger retspraksis

Stadsdirektør Niels Højberg mener ikke, at der er grund til at kritisere kammeradvokaten for ikke at have forholdt sig til det psykiske arbejdsmiljø.

- Det er rigtigt, at Kammeradvokaten ikke kommer med anbefalinger omkring psykisk arbejdsmiljø. Men i sin rapport har Kammeradvokaten redegjort for, at såvel Arbejdstilsynet som to konsulentfirmaer har været inde over netop det punkt, og at det er noget, vi faktisk har taget hånd om, siger stadsdirektøren.

Omkring størrelsen på de godtgørelser, Kammeradvokaten anbefaler, at nogle af de fyrede medarbejdere skal have, henviser han til et notat, Kammeradvokaten i denne uge har lavet til byrådet. Heri svarer Kammeradvokaten på den kritik, nogle af de fyrede er kommer med i pressen.

I notatet skriver Kammeradvokaten blandt andet:

"Det er ikke usædvanligt, at man som modtager af en godtgørelse kan være utilfreds med størrelsen af godtgørelse. Men når vi har vurderet godtgørelsernes størrelse, har vi gjort det ud fra den omfattende retspraksis, der i Danmark er om udmåling af godtgørelser ved f.eks. afskedigelse og ved diskrimination."

Og notatet fortsætter:

"Sagerne fra Teknik og Miljø udspiller sig i en del af kommunen, hvor der har været en række problemer, men det gør ikke i sig selv, at sagerne skal føre til højere godtgørelser end, hvad praksis i Danmark ellers tilsiger."

HK kræver genansættelse af fyret i skandalesagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce