Handicaphjælpere mistænkt for svindel i Aarhus

Aarhus Kommune har siden december 2010 stoppet alle betalinger til HandiHelp. Arkivfoto

Handicaphjælpere mistænkt for svindel i Aarhus

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Aarhus Kommune har stoppet alle betalinger til det private handicaphjælperfirma HandiHelp. Firmaet har fået udbetalt 5,4 mio. kr. for meget i moms og mistænkes for at overfakturere regninger

Torsdag aften bragte TV 2s Operation X et tv-program om firmaet HandiHelp.

I programmet afsløres angiveligt, at HandiHelp svindler med offentlige midler.

Fakta! Handicap-hjælp
<ul><li>Handicaphjælperordningen efter servicelovens § 96 er ændret med ny lovgivning fra 1. januar 2009 og kaldes nu BPA ordningen - Borger-styret Personlig Assistance. </li><li>Kommunen skal tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service (serviceloven) §§ 95 og 96. </li><li>Når kommunen beslutter at tilbyde BPA til en borger, skal kommunen yde hjælp i form af et kontant tilskud til borgeren. Tilskuddet anvendes til at ansætte de hjælpere, som borgeren har brug for. Borgeren kan vælge selv at være arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne, eller at overføre tilskuddet til en nærtstående, forening eller privat virksomhed, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Det er overladt til hver enkelt kommune at udmåle tilskud/fastlægge serviceniveau, og i lovgivningen er der således ikke anvist faste takster eller henvist til nogen konkret overenskomst i forhold til løntilskud til ansættelse af handicaphjælpere. BPA i Århus Kommune</li><li>Ved implementering af de nye bestemmelser i BPA-ordninger er det besluttet at fastholde og udvide et højt serviceniveau i udmålingen af hjælpen. Den vigtigste part i BPA-ordningen er borgeren med handicap, der er modtager af hjælpen. Det har betydet en udvidelse af ressourcer til introduktion og oplæring samt timer til også at kunne tilgodese den «attraktive arbejdsplads«.</li><li>I forhold til tilskud til aflønning af handicaphjælperne er der lagt vægt på at indføre anciennitet og pensionsordning samt et særligt tilskud for respirationshjælpere. Som tilskud til arbejdsgiversiden i ordninger med delegation er der fastsat et serviceniveau på kr. 17 pr. udmålt time. Dette svarer til kr. 15.580 pr. måned i BPA ordninger med bevilget fuld døgnhjælp og 8 ansatte hjælpere. Med et tilskud i denne størrelse åbnes der for, at organisationer og virksomheder vil være i stand til at kunne tilbyde en arbejdsgiverordning af høj kvalitet.</li></ul>

Aarhus Kommune afviser nu at betale en række regninger, hvor man mener, firmaet har overfaktureret. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse fredag.

Derudover har HandiHelp fået udbetalt 5,4 mio. for meget i moms - et beløb, som firmaet nægter at betale tilbage.

»Aarhus Kommune har ikke kendskab til, at firmaet har svindlet med offentlige midler. Skulle en sådan mistanke opstå, vil der straks blive indgivet politianmeldelse. Til gengæld har Aarhus Kommune gennem længere tid haft uoverensstemmelser i samarbejdet med HandiHelp. Striden står bl.a. om for meget udbetalt moms for i alt 5,4 mio. kr. Et beløb, som HandiHelp indtil videre har nægtet at betale tilbage til Aarhus Kommune trods adskillige rykkere,« skriver kommunen.

På den baggrund har Aarhus Kommune siden december 2010 stoppet alle betalinger til HandiHelp, indtil momsbeløbet er udlignet.

HandiHelp og Aarhus Kommune strides også om en række regninger fra firmaet, hvor kommunen mener, at der er sket en overfakturering. Også her har Aarhus Kommune rejst krav om tilbagebetaling.

Aarhus Kommune vil ikke tillade, at handicappede kan indgå nye aftaler med Handi-Help, før sagen er afklaret.

HandiHelp er det største private firma på markedet i Aarhus for den såkaldte BPA-ordning, hvor voksne med handicap siden 1. januar 2009 har kunnet uddelegere deres arbejdsgiveransvar til eksempelvis et privat firma.

I alt 37 voksne med handicap har benyttet sig af muligheden i Aarhus Kommune. Heraf har de 19 valgt HandiHelp.

»BPA-ordningen er en god ordning, der kan hjælpe borgere med handicap til at lette deres hverdag. Men ordningen ville blive endnu bedre, hvis kommunen skulle godkende de aktører, der opererer på markedet. Ligesom med frit valg på ældreområdet. Problemet i dag er, at en BPA-aftale alene indgås mellem den handicappede og firmaet, mens kommunen skal betale,« siger Carsten Wulff Hansen, chef for Voksen-handicap-området i Aarhus Kommune.

BPA-brugerne i Aarhus Kommune, som benytter HandiHelps ydelser, bliver ikke umiddelbart berørt af striden mellem firmaet og Aarhus Kommune.

Dog kan det komme dertil, at samarbejdet med HandiHelp bliver så besværligt for Aarhus Kommune, at en fortsat brug af HandiHelps ydelser kan fortolkes som en misligholdelse af den enkelte brugers BPA-bevilling.

Det kan i værste fald betyde at bevillingen må revurderes, og at Aarhus Kommune må anmode brugeren om at vælge en anden leverandør eller selv overtage ordningen.

Handicaphjælpere mistænkt for svindel i Aarhus

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce