Lighthouse, arkitektskole og klagesager: Det blev vedtaget og diskuteret til byrådsmødet


Lighthouse, arkitektskole og klagesager: Det blev vedtaget og diskuteret til byrådsmødet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Man nåede aldrig at snakke letbane, men Lighthouse, arkitektskole og nyt byggeri, der bekymrer naboer var på dagsordenen til onsdagens byrådsmøde. Her er et udpluk.

AARHUS: Aarhus Byråd havde et travlt møde onsdag 2. maj med 32 sager på dagsordenen. Talelysten var dog så stor, at 10 sager måtte udsættes til næste møde. Tre af de udsatte sager handlede om letbanens anden etape, som altså må vente til næste byrådsmøde 23. maj.

Her et udpluk af sager, der blev drøftet:

Arkitektskolen kan bygge
Lokalplan 1077 blev vedtaget enstemmigt af byrådet onsdag aften. Lokalplanen giver mulighed for at Arkitektskolen i Aarhus kan opføre en helt ny skole i den nordlige ende af Godsbanearealerne.

Eneste kommentar var fra Keld Hvalsø (EL), der lige ville korrigere sin kommentar fra seneste byrådsmøde, hvor han betegnede det nye byggeri som "kedeligt". Han havde tydeligvis fået en lektion i arkitektur:

- Ud over at være irettesat af stadsarkitekten har jeg fået en række henvendelser fra arkitekter. Derfor er jeg nødt til at understrege, at der er tale om en fuldstændig subjektiv opfattelse. Jeg glæder mig rigtigt meget til, at skolen opføres, og at der kommer arkitekter ud af den. Til lykke til skolen, sagde Keld Hvalsø med smil på læben.

Handicapboliger i Mårslet

Byrådet vedtog at opføre 28 almene boliger på adressen Ved Kirken 5 i Mårslet som et integreret bo- og aktivitetstilbud til voksne med udviklingshæmning. 21 af boligerne tilbydes borgere fra boformen Nygårdsvej 1A i Holme, som lukkes.

De 28 boliger opføres med hver to rum og fordeles på fire huse med fællesareal og et aktivitetshus.

- Det er godt borgerne kan kan flytte samlet og få medarbejderne med, fordi den nye adresse både indeholder bolig- og aktivitetstilbud. Og det er godt for mennesker med handicap, at de kan få lov at bo i deres lokalområde, sagde Anette Poulsen (S) ved vedtagelsen.

Lighthouse i teknisk udvalg

Danmarks højeste hus, Lighthouse, skal nu en tur i teknisk udvalg for at politikerne kan gennemgå den dispensation fra lokalplan 815, som man søger om.

Siden det ny vinderprojekt kom frem i juni 2016 er højhuset blevet ændret på tegnebordet som et mere slankt hus, ligesom det er vinklet anderledes på grunden og atter planlægges som 142 meter højt. Ændringerne kræver en dispensation fra lokalplan nr. 815 fra 2008.

Konsortiet bag højhuset, Anpartsselskabet Lighthouse United, ville egentlig helst have en ny lokalplan, men ændringerne i planloven i sommeren 2017 hindrer, at der kan igangsættes en ny samlet lokalplan, som indeholder et højhus med boliger. Derfor vælger man at søge dispensation fra den gældende lokalplan.

I byrådet onsdag roste både Louise Lindskrog (S) og Heidi Bank (V) det nye projekt. Den radikale Eva Borchorst Mejnertz undrede sig ligesom Keld Hvalsø (EL) over, at højhuset og den såkaldte base omkring højhuset er delt op i to sager, hvoraf basen først kommer på et senere tidspunkt.

Spørgsmålene skal nu vendes i teknisk udvalg, hvor kritiske naboer også kan bede om foretræde.

Peder Skrams Gade skal granskes

Et forslag om at opføre en ejendom på fem etager i Peder Skrams Gader 53 og Steen Billes Gade 2 skal en tur i teknisk udvalg.

Louise Lindskrog (S) syntes i byrådsmødet, at der var mange positive elementer i planen bl.a. et nyt grønt gårdrum. Men hun sendte sagen i teknisk udvalg, fordi der er flere bekymrede naboer, som så får mulighed for at mødes med udvalget

Keld Hvalsø (EL) var i tvivl om byggeriet var indpasset godt nok i karréen og Knud N. Mathiesen (DF) syntes, at det nye byggeri ser meget voldsomt ud i bybilledet. Han mente at det ville blive langt smukkere, hvis man tilpassede tagkonstruktionen til nabobygningen.

Ankesager bekymrer

Det bekymrer alle byrådets partier, at Ankestyrelsen modtager et stigende antal klager over kommunale afgørelser på socialområdet. I 2016 blev 34 procent af 445 klagesager omgjort. 10 procent af sagerne blev ændret og 24 procent blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen. På børnehandicapområdet blev 38 procent af klagerne omgjort.

LAs Almaz Mengesha foreslår, at byrådet fremover overvåger området mere nøje:

- Vi er ikke ude for at placere skyld. Vi tror på, at medarbejderne er dedikerede. Men det er afgørende for os i LA, at der er mennesker bag tallene.

Socialrådmand Kristian Würtz (S) medgav, at det er problematisk med de mange klagesager.

- Det er udtryk for, at der ikke er det rette tillidsniveau mellem borgere og myndighed.

Det førte til en timelang debat, hvor rådmanden bl.a. fortalte, at man arbejder med at styrke dialogen med forældre til handicappede børn for at nedbringe antallet af klagesager.

Forslaget fra LA skal nu drøftes videre i socialudvalget.

Lighthouse, arkitektskole og klagesager: Det blev vedtaget og diskuteret til byrådsmødet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce