Teknik og Miljø står fast: Anbefaler ja til omstridt byggeri

Den foreslåede tilbyning til Bispegården vil blive opført i røde mursten, men i en moderne arkitektur. Visualisering: Sahl Arkitekter

Teknik og Miljø står fast: Anbefaler ja til omstridt byggeri

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Teknik og Miljø underkender advarsel fra Lokalt Kulturmiljøråd og anbefaler byrådet, at oplysningsforbundet FOF kan opføre en tilbygning ved siden af Bispegården fra 1858.

AARHUS: Teknik og Miljø fremsender nu en entydig anbefaling til byrådet om at tillade et nyt byggeri ved siden af den bevaringsværdige Bispegård i Sønder Allé. Også selv om byggeriet tre gange er blevet frarådet af kommunens faglige ekspertise i Lokalt Kulturmiljøråd.

Ved en høringsrunde for lokalplan 1033, der blev afholdt for et år siden, kom der fire indsigelser og bemærkninger fra naboer til det projekt, oplysningsforbundet FOF Aarhus ønsker at gennemføre. FOF Aarhus vil opføre en tilbygning på 1.770 kvadratmeter i gården for at samle flere af sine aktiviteter fra andre adresser i byen til området ved Bispegården.

Bemærkningerne til lokalplanforslaget går på skyggevirkninger og indbliksgener fra vinduer og tagterrasser ind til nabobebyggelser i Amaliegade, Fredensgade og Sønder Allé.

Der er også kritik af byggeriets flade tag, som man ikke mener passer ind i husrækken ud mod Sønder Allé og to indsigere foreslår derfor et sadeltag med tagryg som på nabobygningerne.

I følge kommuneatlasset er det et mål, at der skal værnes om de historisk og arkitektonisk værdifulde kvarterer, gadestrøg og bygninger i midtbyen, som gør den til noget særligt. Det er væsentligt for byen, at disse miljøer og arkitekturhistoriske kvaliteter sikres for fremtiden.
Lokalt Kulturmiljøråd
Tilbygningen i gården trapper ned i højden mod naboerne. Det giver mulighed for terrasser. Visualisering: Sahl Arkitekter
Tilbygningen i gården trapper ned i højden mod naboerne. Det giver mulighed for terrasser. Visualisering: Sahl Arkitekter

"Nutidigt formsprog"

Teknik og Miljø afviser klagerne og forklarer, at det ifølge skyggediagrammer er begrænset, hvor meget skygge, huset vil kaste på naboejendomme og i gårde. Desuden er tagterrassen i projektet trukket et par meter væk fra vestfacaden.

I forhold til arkitekturen skriver Teknik og Miljø, at den er tegnet efter nutidigt formsprog, og man ønsker at udnytte flere af tagfladerne til altaner, hvorfor bygningen er tegnet med fladt tag. Forvaltningen stiller dog krav om, at huset skal opføres i røde mursten, så huset kommer til at passe ind i husrækken.

En nabo mener ikke, det kan være meningen med "en firkantet bygning" i den gamle bykerne, som man gerne vil bevare:

"Det må kunne lade sig gøre at bygge nyt med respekt for de omgivende ældre bygninger, hvis de har (kultur)historisk værdi, hvilket man kan sige, de har i dette tilfælde," skriver naboen.

Kulturmiljøråd advarer

Netop det kulturhistoriske miljø i Aarhus har byrådet bedt Lokalt Kulturmiljøråd om at rådgive sig om. Lokalt Kulturmiljøråd (tidligere bevaringsudvalget, red.) har derfor i både 2012, 2013 og i 2015 frarådet et byggeri så tæt på den bevaringsværdige Bispegård fra 1858.

Teknik og Miljø har ikke indbudt kulturmiljørådet til at udtale sig igen i den seneste høring, men refererer i indstillingen til, at Lokalt Kulturmiljøråd fik sagen forelagt, da man udarbejdede lokalplanforslaget.

Derfor må vi holde os til rådets kommentar fra 2015, hvor det skrev:

"Bispegården er en af byens mest betydelige historicistiske monumenter. Samlet set er der tale om et yderst bevaringsværdigt anlæg, hvorfor rådet fastholder, at gårdrummet ikke bør bebygges. (...) Byggeprojektet vurderes fortsat at være i alvorlig arkitektonisk konflikt med det nuværende harmoniske gade- og gårdmiljø."

Og videre skrev man:

"Et så skulpturelt hus som Bispegården fordrer afstand og luft omkring, så bebyggelsens konturer, relieffer og detaljerigdom kan udfolde sig. Bispegården, der er tænkt som en havepræget bygning med et tilknyttet stort grønt gårdrum er en 'solist' og skal opretholdes som sådan uden yderligere anmassende byggeri."

Teknik og Miljø er ikke enig i den vurdering.

Man mener, at det nye projekt er med til at understøtte centrale elementer i det bevaringsværdige anlæg og fremhæver, at gårdrummet selv efter et moderne byggeri i gården vil have en genvej mellem Fredensgade og Sønder Allé og at den fine gamle pigstensbelægning bevares.

Af sagen fremgår det også, at kommunen på baggrund af sin nye parkeringspolitik har reduceret parkeringskravet fra tidligere 32 til nu 24 parkeringspladser i en p-kælder.

Sagen ventes behandlet i byrådet 10. oktober.

Teknik og Miljø står fast: Anbefaler ja til omstridt byggeri

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce