Annoncørbetalt indhold

Hvem får have forældremyndigheden når forældrene går fra hinanden?

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Når to mennesker vælger at gå fra hinanden, er der som regel mange følelser involveret. Det er en beslutning, som kan vende op og ned på hele jeres liv, og selvom det kan være den rigtige beslutning, så kan det være svært. Der er rigtig mange ting, der skal ordnes og særligt hvis det er to mennesker, der har børn sammen, vil der skulle træffes nogle beslutninger, som kan være svære. Der er udsigt til en ny hverdag som deleforældre, og der skal uden tvivl indgås nogle kompromisser og komunikeres klart fra start, så det kan ende bedst muligt for jeres famili. Men hvordan gør man lige det, og hvem er det, der får forældremyndigheden? Det kan du læse mere om her.


Hvem får forældremyndigheden? 

I langt de fleste tilfælde vil i automatisk få fælles forældremyndighed, hvis i går fra hinanden. I kan, hvis i kan blive enige, også selv aftale indbyrdes, hvordan forældremyndigheden skal fordeles - om den skal være fælles eller ej. Ændringer og aftaler skal aftales på en blanket til formålet, og indsendes til Familieretshuset.


Fælles forældremyndighed

Men hvad vil det sige at have fælles forældremyndighed? Det betyder at i er fælles om ansvaret for barnet, og at i vil have muligheden for at have lige meget indflydelse på barnets liv. Fælles forældremyndighed giver i mange tilfælde god mening, særligt hvis i som forældre kan opretholde det gode samarbejde. I kan, med godt samarbejde, være med til, fortsat at skabe de bedste rammer for deres børns liv. Det er en udbredt misforståelse, at i skal være enige om alting for at have fælles forældremyndighed. Lovgivningen siger blot, at i skal være enige om væsentlige beslutninger i jeres barns liv, såsom navn, bopæl, skolevalg og religion.


Hvad gør I, hvis I ikke er enige? 

I nogle tilfælde kan forældrene ikke blive enige, når det kommer til, hvem der skal have forældremyndigheden. Det kan være, at i automatisk har fået fælles forældremyndighed, men at en af jer, af den ene eller anden grund, ønsker at få den fulde forældremyndighed over barnet. Hvis i ikke er enige, kan du indsende en ansøgning til Familieretshuset ændringer i fordelingen af forældremyndigheden. Herefter vil Familieretshuset indkalde jer til et møde, hvor formålet vil være at nå frem til en enighed. Hvis ikke i når frem til en enighed, vil sagen komme videre til familieretten, hvor det vil være en dommer, der træffer en afgørelse. Her vil der blive lagt vægt på forskellige forhold, og ofte vil børnenes egne synspunkter inddrages. Dommen vil blive truffet med udgangspunkt i barnets trivsel.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.