Annonce
Debat

Åbent brev til Aarhus Byråd: Giv ikke efter for en skinproces

"Nogle nævner armslængdeprincippet. Lad os understrege: Det er et princip. Ikke en lov. Aarhus Byråd har som vores demokratisk valgte politikere både pligt og ret til at vurdere en sags substans, lige som de har pligt til at stoppe en proces, hvis de ikke mener, at den stemmer overens med sagsfremstillingen", skriver en række af Kvindemuseets stiftere. Foto: Flemming Krogh

DEBAT: Kvindemuseet ønsker at skifte navn til Køn - Gender Museum Denmark. Det har rejst en bølge af protest i form af såvel underskriftindsamling som debatindlæg og henvendelser til kommune og kulturminister.

Sagen lander snart på Aarhus Byråds bord. Vi har med forundring set, at byrådsindstillingen er behandlet af Magistraten uden nogen form for bilag og dokumentation. Det forsøger vi hermed at råde bod på.

Kvindemuseet har gennemført en proces og en undersøgelse, som er præget af udeladelser, sløringer og fordrejninger. Kommunens repræsentant i bestyrelsen har markeret en skarp kritik af proces og undersøgelse og sagde nej til en navneændring. Hun betegner undersøgelsesrapporten som meget farvet og siger, at den lagde op til, at konklusionen skulle være et navneskifte. Kvinderådets repræsentant (med 40 medlemsorganisationer bag sig) deler denne vurdering.

Det bør have betydelig vægt i en demokratisk proces. Det samme bør de nu 2367 underskrifter på skrivunder.net "Nej til at ændre navn på Kvindemuseet".

Pladsen er her for kort til at give en detaljeret redegørelse, så vi giver blot nogle eksempler og henviser i øvrigt til 1) opgavebeskrivelse for undersøgelsen, 2) undersøgelsesrapport v/Creative Zoo samt 3) kritik af undersøgelsesrapporten. Disse tre dokumenter er sendt til Aarhus Byråd og Århus Stiftstidende.


Vores budskab er enkelt: Der er ingen saglig begrundelse for at skifte navn på Kvindemuseet. Medlemmerne af Aarhus Byråd har tradition for gedigen demokratisk debat og grundigt forarbejde. Med afsæt i Aarhus Kommunes værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Lad også disse værdier være grundlaget her.


Den 15. september 2020 meddelte Kvindemuseet i en pressemeddelelse, at man havde iværksat en proces. Hvis konklusionen på undersøgelsen blev, at Kvindemuseet ikke skulle skifte navn, ville man ikke skifte navn. Den 3. november 2020 meddelte Kvindemuseet i en pressemeddelelse, at Kvindemuseet skal skifte navn. Brandingbureauet Creative Zoo var valgt til at gennemføre undersøgelsen. Overskriften for opgavebeskrivelsen er "Brandudvikling Kvindemuseet 2020".

Vi henleder byrådets opmærksomhed på afsnit tre i opgavebeskrivelsen, som beskriver, hvorledes økonomi til opgaveløsningen tilvejebringes. Vi henleder ligeledes opmærksomheden på tidsplanen for undersøgelsen. Denne indgår i opgavebeskrivelsen og levner ikke nogen tvivl om, at det var forudsat, at der skulle ske et navneskifte. Den slutter med et sejrssikkert: "Januar 2021: We are rolling!".

Det er tydeligt, at der har været tale om en skinproces. Kvindemuseets ledelse har holdt offentligheden for nar ved at foregive, at konklusionen på undersøgelsen ikke var givet. Den af Kvindemuseet gennemførte undersøgelse af museets navn er et besynderligt amatøragtigt sammensurium, som på ingen måde tilvejebringer et sagligt grundlag for den påtænkte navneændring.

Nedenfor følger i stikordsform kritik af undersøgelsen:

Der er ingen problemformulering. Terminologi vedrørende metode er uklar. Data er uigennemsigtige. Spørgeskema og interviewguide er ikke vedlagt, så det er umuligt at vurdere design af undersøgelse og spørgsmål. Informanter i København er blevet stillet andre spørgsmål end informanter i Aarhus.

Det gør sammenblanding og sammenhold af resultaterne problematisk. En problematik, der forstærkes af, at nogle informanter er blevet spurgt på gaden, mens andre har svaret online.

Man savner i to fokusgrupper information om informanter (antal, køn, alder, bosted, rekrutteringsgrundlag m.v.). I den tredje beskrives de til gengæld med en detaljering, der udelukker anonymitet.

Man har i fokusgrupperne ikke gennemgået de samme spørgsmål. Flere af spørgsmålene vidner om problematiske spørgemetoder.

Det er en gennemgående problematik i undersøgelsesdesignet, at personer, der er imod Kvindemuseets navneskifte, automatisk kategoriseres som negativt indstillet over for transkønnede, non-binære personer m.v. Dette anvendes til at legitimere ekskludering af denne gruppes synspunkter.

Et eksempel fra de transskriberede fokusgruppeinterviews, side 89 i undersøgelsesrapporten, illustrerer, at der var et på forhånd fastlagt resultat.

Rasmus: "Vi synes, det er sådan lidt sjovt, det, der foregår her. I har en fokusgruppe, som egentlig er meget bredt enig omkring, at det er godt, at det hedder Kvindemuseet, og så uden for fokusgruppen har vi nogen ansatte og eksterne konsulenter, som har en anden, eller hvordan?" Marie: "Nej du misforstår. Vi har ikke nogen holdning. Vi hører hvad I siger. Beslutningen er svær, så du må ikke tro, at vi sidder og prøver at påvirke jer. Vi kommer bare med et blik på, at fordi vi arbejder med museumsverdenen, så arbejder vi jo også på at lave nogen gode strategiske beslutninger…" (Bemærkning: Marie er projektleder fra Creative Zoo).

Det betyder desværre, at Aarhus Byråd har et utroværdigt beslutningsgrundlag. Det kan byrådet og vores lokale demokrati ikke være tjent med.

Nogle nævner armslængdeprincippet. Lad os understrege: Det er et princip. Ikke en lov. Aarhus Byråd har som vores demokratisk valgte politikere både pligt og ret til at vurdere en sags substans, lige som de har pligt til at stoppe en proces, hvis de ikke mener, at den stemmer overens med sagsfremstillingen.

At godkende den påtænkte navneændring ville være en ægte Aarhus-historie. Eller som Birgitte Possing, modtager af Holbergmedaljen 2020, udtrykker det: "… et knæfald for en flygtig identitetspolitisk modestrømning".

Vores budskab er enkelt: Der er ingen saglig begrundelse for at skifte navn på Kvindemuseet.

Medlemmerne af Aarhus Byråd har tradition for gedigen demokratisk debat og grundigt forarbejde. Med afsæt i Aarhus Kommunes værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Lad også disse værdier være grundlaget her.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF For abonnenter

Kommentar: Derfor ligner AGF et hold, der er ved at smide hele sæsonen på gulvet

Annonce