Annonce
Debat

Åbent brev til byrådet: Vi bør have vindmøller på havnen

"Aarhus Kommune er generelt så tæt bebygget, at der er få steder, der er oplagte til placering af landbaserede møller. Placeringen på havnen er imidlertid ét af disse steder", skriver Sebastian Jonshøj. Visualisering: Planene
Annonce

DEBAT: Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, er ikke enig med rådmand Bünyamin Simsek i hans vurdering af de foreslåede vindmøllers negative visuelle påvirkning for havnens naboer. Som det fremgår af naturfredningsforeningens oplæg til Klimaplan for Aarhus Kommune er der i forbindelse med placering af vindmøller altid over 720 meter til nærmeste beboelse og i havnens tilfælde over 1200 meter.

Ligeledes deler Danmarks Naturfredningsforening ikke rådmandens synspunkt, at møllernes bidrag på seks procent af elforbruget ikke er værd at gå efter. Det kan blive til meget mere, hvis de 19 møller på land, som vi foreslår, blev til noget. Det er faktisk ganske meget i forhold til, at landbaserede møller i dag opføres uden tilskud, og møllerne vil være udgiftsneutrale for Aarhus.


Danmarks Natur-fredningsforening Aarhus opfordrer byrådets medlemmer til at imødegå rådmandens beslutning om at forkaste placering af landbaserede møller på havnens sydlige arealer.


Aarhus Kommune er generelt så tæt bebygget, at der er få steder, der er oplagte til placering af landbaserede møller. Placeringen på havnen er imidlertid ét af disse steder.

Relevante uddrag fra Danmarks Naturfredningsforenings klimaplan for Aarhus Kommune lyder f.eks:

"DN bakker ikke op om placeringen af tre møller ved Vosnæs. Vi finder, at så store tekniske installationer vil spolere det åbne, kuperede og kystnære landskab. I området ved Kasted Mose mener DN, at der maksimalt kan placeres to møller, og at disse bør placeres så langt mod nordvest og så tæt på motorvejen, som reglerne tillader. En tredje mølle vil uundgåeligt skulle placeres i selve mosen, med risiko for at kompromittere beskyttet natur. På havnen mener DN derimod, at der helt oplagt kan placeres flere møller end de to foreslåede. Det er et område præget af store havnekraner, skorstene og industribygninger. Vi finder således, at seks møller er realistisk, idet de med over 1200 m til nærmeste beboelse ikke vil indebære væsentlige visuelle eller støjmæssige gener, men en nøjere planlægning skal naturligvis afgøre dette (...) DN medgiver, at møllen tættest på Aarhus Ø måske ikke kan opstilles pga. dårlig økonomi i projektet, grundet de førnævnte nye regler om erstatning til nærmeste naboer".

Danmarks Naturfredningsforening Aarhus opfordrer derfor byrådets medlemmer til at imødegå rådmandens beslutning om at forkaste placering af landbaserede møller på havnens sydlige arealer. Det er vigtigt, da alle bidrag til el-baseret energi er nødvendige – uagtet, hvordan den øvrige klimastrategi udmønter sig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Smittetallet skal bankes ned i Aarhus: Kommunens våben er masser af detaljerede data

Sport

Diego Maradona er død af hjertestop

Aarhus

Stabilt men alt for højt: Corona-smitten har stadig godt fat i Aarhus

Annonce