Annonce
Debat

Åbent brev til byrådet: Vi står bag en massiv afvisning af nyt navn til Kvindemuseet

"Vi frygter, at Køn - Gender Museum Denmark ikke alene er et udtryk for navneskifte, men også for en ændring af museets arbejde med kvindehistorien. En ændring, som kan betyde, at man ikke længere vil prioritere det kvindehistoriske perspektiv bag udstillinger og arrangementer. Og en ændring, som vi frygter kan markere, at den identitetspolitiske bevægelse har indtaget museet", skriver Kirsten Junge, Anne-Mette Kruse, Kirsten Krogh-Jespersen, Jeanne Toxværd, Ulla Bertelsen og Pia Rosenkvist Møller. Arkivfoto: Jens Thaysen

DEBAT: Vores budskab er enkelt: Der er ganske enkelt ingen saglig begrundelse for en navneændring af Kvindemuseet.

Museets bestyrelse besluttede 4. december at ændre museets navn til Køn – Gender Museum Denmark. Bestyrelsen handler efter at have gennemført en proces med undersøgelse af museets navn. En proces, der via granskning synes at ligne et bestillingsarbejde med aftalt resultat. En undersøgelse, som vi håber, at kommunen ser nærmere på. Hvordan er spørgeguide? Hvem er blevet spurgt? Hvordan har man fundet informanterne? Hvordan er data blevet bearbejdet?

Vi frygter, at Køn - Gender Museum Denmark ikke alene er et udtryk for navneskifte, men også for en ændring af museets arbejde med kvindehistorien. En ændring, som kan betyde, at man ikke længere vil prioritere det kvindehistoriske perspektiv bag udstillinger og arrangementer. Og en ændring, som vi frygter kan markere, at den identitetspolitiske bevægelse har indtaget museet.

Annonce

Hvis dette er tilfældet, vil det betyde, at ordet kvinde bliver udskiftet med ord, som refererer til "den kønnede identitet". Det biologiske køn skal i denne optik ikke danne baggrund for historie, forskning og formidling.


Kvindemuseets bestyrelse har truffet en beslutning. Men … historien er ikke slut. Den endelige beslutning ligger hos museets hovedsponsor: Aarhus Kommune. Vi appellerer til, at kommunen grundigt gennemgår sagen og sætter en stopper for denne ulykkelige drejning. Vi fortsætter kampen mod navneændring.


Vi er mange. En kreds af stiftere af Kvindemuseet, initiativtagere til underskriftindsamling, tidligere ansatte og mangeårige medlemmer af Kvindemuseumsforeningen og siden af Klub Kvindemuseet, som aktivt har arbejdet for og med museet. Vi kæmper nu for at bevare Kvindemuseets navn.

Til læserne af dette indlæg: 1.293 kvinder og mænd har skrevet under på underskriftsindsamlingen på skrivunder.net "Nej til at ændre navn på Kvindemuseet". Skriv selv under og støt protesten.

To vigtige medlemmer af bestyrelsen stemte nej til en navneændring: Kvinderådets repræsentant, som repræsenterer 40 medlemsorganisationer i Danmark, og Aarhus Kommunes repræsentant. Aarhus Kommune er vel at mærke hovedbidragsyder med i alt godt otte millioner kroner årligt. Ufatteligt, at resten af museets bestyrelse valgte at negligere to så vigtige stemmer.

Vi spørger i øvrigt: Har Fagbevægelsens Hovedorganisations repræsentant i bestyrelsen, Dennis Kristensen, virkelig mandat til at nikke ja til en navneændring og dermed støtte identitetspolitikkens indtog i Danmark?

Vi har forgæves forsøgt at påvirke beslutningsprocessen gennem deltagelse i demokratisk dialog med museets ledelse og bestyrelse. Vores kritik er ikke blevet hørt.

Kvindemuseets bestyrelse har truffet en beslutning. Men … historien er ikke slut. Den endelige beslutning ligger hos museets hovedsponsor: Aarhus Kommune. Vi appellerer til, at kommunen grundigt gennemgår sagen og sætter en stopper for denne ulykkelige drejning. Vi fortsætter kampen mod navneændring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

Har AGFs nye defensivspecialist en favoritposition på banen? Det kommer an på dagen

Annonce