Annonce
Debat

Ældre ægtepar skal nedrive og fjerne godkendt sommerhus

Danmark er heldigvis et demokratisk land, men desværre meget bureaukratisk. Tyve ministre, stort set uden erhvervserfaring, over hundrede styrelser, hvortil kommer udvalg og råd.

Det giver derfor grobund for tvivl om, hvem der er beslutningstager og ansvarsfraskrivelser.

Det har vi oplevet blandt andet i nedgravningssagen af mink. Naturstyrelsen skulle finde lokaliteter på militære arealer og i skove.

Skovlovsudformningen gjorde det ikke muligt, men en ping-pong mellem Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen foranledigede miljøminister Lea Wermelin til at give grønt lys for at undertrykke klagereglerne, så hun gav således formelt grønt lys til at begrave mink i skovene.

Og så til den meget omtalte sag her i Amtsavisen og TV2 Østjylland om ægteparret Rigmor og Søren Bornerup, der har fået et krav fra Miljøstyrelsen om at nedrive og bortskaffe deres højtelskede 13 år gamle sommerhus i en fredskov ved Auning inden sommeren 2021.

De fik byggetilladelse i 2006 til at bygge deres 100 kvm. sommerhus til dengang 1,3 mio. kr. med bemærkning om, at tilladelsen ikke stred mod anden lovgivning (Skovloven). I 2018 blev der søgt om en mindre udvidelse, som skulle vise sig at få katastrofale følger. Ikke blot afslag på udvidelsen - begrundet med en ansøgt ændring til fredskov i 1991 - men også nedrivning og fjernelse.

Miljøminister Lea Wermelin har på henvendelser fra det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) blot henvist til Miljøankenævnets afgørelse.

Noget andet, der støder retsbevidstheden, er, at der er forældelsesfrist fra sommerhusejerne for eventuel erstatning fra kommunen, hvorimod forældelsesfrist ikke er den samme som fra de offentlige myndigheder.

Et medlem af teknik og miljø i Norddjurs Kommune har offentlig erkendt, at kommunen bør give erstatning for fejlen fra kommunens side, men at forældelsesregler ikke gør det muligt.

At bygning af en naturskole i den naboliggende fredskov, Løvenholm, der ser ud til at blive en realitet, er begrundet med, at de inden ansøgning til Norddjurs Kommune selv har søgt om dispensation ved relevante myndigheder, hvilket skriger til himmelen om uretfærdighed og lighed for loven.

Tilsyneladende har offentlige myndigheder fortrinsret i muligheder og forældelsesregler, herunder at bruge de bureaukratiske systemer, hvor ”den lille mand” kommer til kors.

Konklusionen er, at retsbevidstheden skal findes i, hvem der påkalder sig den, og hvem der har mulighed for at ”udnytte” de bureaukratiske systemer.

I mink-nedgravningssagen var miljøministeren åbenbart særdeles kreativ for at finde en løsning, så hvis retfærdigheden skal finde sted i denne ”lille” sommerhussag, men stor for ejerne, så burde hun give det ældre ægtepar en nytårsgave i form af en dispensation, så de kan beholde deres sommerhus uden tilbygning, så al bliver status qua og som godkendt af myndighederne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

Årets pokalfinale skal spilles i Aarhus

Annonce