Annonce
Aarhus

Østjyllands Politi opretter borgerråd: Vi er borgernes politi

Politiinepsketør Brian Voss Olsen og resten af Østjyllands Politi vil hverved medlemmer til borgerrådene gennem sociale medier og uddelle flyers og plakater i lokalsamfundet. Foto: Nicolai Foldgast
For at styrke dialogen med lokalsamfundet opretter Østjyllands Politi to borgerråd, der skal fungere som selvstændige organer og give input til politiets arbejde. Politiinspektøren i kredsen er overbevist om, at initiativet bliver en succes for både politi og borgere.

AARHUS: Antikkens Grækenland gør sit indtog i Østjyllands Politi, for nu skal borgernes synspunkter, tanker og idéer tages med ind i det politimæssige arbejde. Østjyllands Politi opretter to borgerråd - ét for den nordlige del og ét for den sydlige del af kredsen. Tanken med disse borgerråd er, at stemmer i det fjerne skal høres i endnu højere grad.

- Målet er at have borgeren i centrum og nå helt ud til dem, som vi måske ikke hører fra i dag. Vi vil gerne sikre, vi rammer rigtigt med den forebyggende indsats og kriminalitetsbekæmpelesen. Vi får allerede input fra lokal- og kredsråd, men vi mangler indsigter fra lokalsamfundet. Derfor inviterer vi borgerne indenfor, siger Brian Voss Olsen, som er politiinspektør ved Østjyllands Politi.

Borgerrådene bliver de første af slagsen indenfor politiet, men Brian Voss Olsen kan informere om, at ved udarbejdelsen af dette koncept, har Østjyllands Politi kigget mod sundhedssektoren, som netop har haft store fordele ved et lignende initiativ. Det er tanken, at hvert borgerråd skal bestå af 10 medlemmer, og at de er et repræsentativt udsnit af befolkningen i forhold til køn, alder, etnicitet med videre.

Alt dette for at sikre en broget pulje af bidrag.

- Borgerrådene er et selvstændigt organ, som er tiltænkt at give brugbare input til politiet. Der vil ikke være nogle restriktioner for møderne, og alle de input, vi får fra borgerne, bliver lagt sammen med vores analyser, efterforskninger og erfaringer fra lokal- og kredsrådene, lyder det fra Brian Voss Olsen.

Annonce

Målet er at have borgeren i centrum og nå helt ud til dem, som vi måske ikke hører fra i dag. Vi vil gerne sikre, vi rammer rigtigt med den forebyggende indsats og kriminalitetsbekæmpelesen. Vi får allerede input fra lokal- og kredsråd, men vi mangler indsigter fra lokalsamfundet. Derfor inviterer vi borgerne indenfor.

- Brian Voss Olsen, politiinspektør i Østjyllands Politi.

Begge veje rundt

Selvom den bærende idé med borgerrådene er at få en bedre føling med jungletrommerne, og hvad der ligger lokalsamfundet på sinde, er de også tiltænkt at højne kvaliteten af politiets arbejde.

- Vi vil gerne have feedback fra borgerne. Det kan for eksempel være, at de skal evaluere nogle af vores indsatser i et bestemt område, eller om vores tilstedeværelse er tilstrækkelig. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan borgerne oplever politiet, og hvad vi kan gøre bedre, siger Brian Voss Olsen.

De første møder forventes at finde sted i 2020, og det er derfor svært at spå om, hvorvidt borgerrådene bliver en succes eller ej, og om andre kredse vil tage initiativet til sig.

- Vi er de første med borgerråd indenfor politiet, og det er op til enkelte politikredse, om de vil gå samme vej. Alle gode erfaringer og tiltag fra én politikreds bliver dog altid viderebragt til andre kredse gennem Rigspolitiet. Hvis vi oplever det som en succes, viderebringer vi selvfølgelig vores erfaringer, siger politiinspektøren.

Borgerråd

  • Østjyllands Politi opretter to borgerråd.
  • Ét for Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommuner. Dette borgerråd holder møder på Randers Politigård.
  • Ét for Aarhus, Odder og Samsø Kommuner. Dette borgerråd holder møder på Aarhus Politigård.
  • Hvert borgerråd består af 10 medlemmer, der skal være et repræsentativt udsnit af befolkningen.
  • Borgerrådene kommer til at afholde 2-4 møder om året.
  • Formand og næstformand udvælges selv af rådene, mens Østjyllands Politi står for det praktiske.
  • Alle interesserede kan søge om medlemskab. Eneste krav er ren straffeattest og bopæl i én af kredsens kommuner.
  • Der skal sendes en motiveret ansøgning, og så afholdes der løbende samtaler.
  • Ansøgningsfristen er 1. oktober.
  • Du kan læse mere på Østjyllands Politis hjemmeside.
Det er svært at måle succesen kvantitativt, men man kan lave kvalitative undersøgelser efterfølgende. Vi har en stålfast tro på, at det her bliver en succes, lyder det fra Brian Voss Olsen. Foto: Nicolai Foldgast
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Socialdemokraterne hader idræt

Indrømmet, overskriften er måske nok strammet en anelse, men når man ser på, hvordan borgmesterpartiet optræder i spørgsmålet om at sikre ordentlige og tilstrækkelige idrætsfaciliteter til de århusianske borgere, så kan man ikke helt undgå at sidde tilbage med fornemmelsen af, at partiet egentlig ikke tager den del særlig seriøst. Sammenligner man Aarhus med alle andre byer i Danmark, er det nemlig kun indbyggerne i hovedstaden, der er dårligere stillet end århusianerne. En rapport fastslog for nylig, at hvis udviklingen fortsætter, vil Aarhus i 2030 mangle hele 32 fodboldbaner og 22 idrætshaller, hvis byen bare skal opretholde den nuværende fordeling af borgere per facilitet - og det er endda uden at medregne, at byen vokser med over 5000 indbyggere om året. Det er naturligvis ikke alene Socialdemokratiets ansvar, men lige nu er det i hvert fald fair at fastslå, at det er byrådets største parti, der står i vejen for, at idrætsområdet kan få det tiltrængte løft. Både Venstre og Radikale har gentagne gange forsøgt at råbe de øvrige partier op, men specielt den røde del af byrådssalen virker til helt at have mistet hørelsen, når det handler om idrætsfaciliteter. Ufatteligt, når man ved, hvor meget et velfungerende forenings- og idrætsliv betyder for alt lige fra integration til sund livsstil og mindre kriminalitet.

Annonce