Annonce
Aarhus

Østjyske kommuner samler personale i reserve

Det er til kritiske funktioner som ældreplejen, kommunerne i Østjylland søger medarbejdere. Arkivfoto
Ny kommunal aftale sikrer, at faglært personale i kommunerne kan flyttes til plejefunktioner – men flere kommuner laver også job- og ressourcebanker af efterlønnere og studerende for at have ekstra at trække på.
Annonce

ØSTJYLLAND: Flere kommuner i Østjylland forbereder sig nu på at have medarbejdere nok til de kritiske plejefunktioner i ældreplejen, på handicapområdet, nødpasning af børn og til specialpædagogiske opgaver, hvis coronavirus udvikler sig og rammer de nuværende personalegrupper.

Både Aarhus og Odder oprettede i sidste uge en såkaldt jobbank, hvor man rekrutterer både internt og eksternt og søger efter personer med faglige kvalifikationer inden for sundhed og pædagogik . Det kan ud over tidligere ansatte efterlønnere og pensionister også være studerende, der gerne vil vise samfundssind og tilbyde sig som lønnet arbejdskraft i den helt særlige situation.

- Vi åbnede for tilmelding til en jobbank onsdag 18. marts, og der er allerede meldt 140 til. Det, synes vi, er en flot start, men vi vil gerne have flere, fortæller kommunikations- og pressechef Niels Buch Johannsen, Aarhus Kommune.

Kommuner søger hjælp

Her kan man tilmelde sig, hvis man vil stille sig til rådighed for nødberedskabet mod corona i de østjyske kommuner:

Aarhus: Man kan tilmelde sig jobbanken på: aarhus.dk/coronaassistance

Odder: Man kan tilmelde sig jobbanken på e-mail til annie.toldbod@odder.dk eller ved Annie Toldbod på tlf. 2486 5528 i tidsrummet 8.30 til 12 på hverdage.

Favrskov: Overvejer at efterlyse hjælp fra efterlønnere og tidligere ansatte.

Skanderborg: Vil gerne høre fra borgere med sundhedsfaglig uddannelse, der kan stå i en ressourcebank. Kontakt Rie Halling Steen på tlf. 23 71 48 78.

Syddjurs: Dækker foreløbig behovet internt.

Norddjurs: Vil snart søge efter ressourcepersoner på norddjurs.dk

Annonce

Medarbejdere kan flyttes

Han henviser samtidig til, at man også har fået en god opbakning med en landsdækkende aftale, Kommunernes Landsforening, KL, fredag lavede med de faglige organisationer. I aftalen fremgår, at kommunerne kan bede medarbejdere påtage sig opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, og på andre lokaliteter end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Kommunerne vil sørge for den nødvendige oplæring og instruktion, så hensynet til borgere og ansatte sikres bedst muligt.

Annonce

Odder

I Odder har man fået 7-8 tilmeldinger siden åbningen af jobbanken fredag – blandt andet fra medarbejdere, der har en sundhedsfaglig uddannelse, men arbejder på andre områder.

- Målet er, at vi har personale nok at trække på, hvis vi kommer til at mangle nogen i sundhed og omsorg, fortæller Annie Toldbod fra jobbanken.

Annonce

Favrskov

Favrskov Kommune har ifølge direktør for social- og sundhedsområdet Ulrik Johansen i nogen tid været i gang med at opbygge en intern ressourcebank med personale, man kan trække ind, hvis det begynder at knibe på grund af sygdom.

- Vi starter snart et hold op med 25 medarbejdere, der skal oplæres i at arbejde i hjemmeplejen, så vi eventuelt kan trække dem ind senere, hvis der bliver behov. Samtidig har vi fokus på at igangsætte noget for pensionister og efterlønnere, der har lyst til at hjælpe.

Annonce

Skanderborg

I Skanderborg har man også etableret en ressourcebank med intern vikardækning.

- Vi har taget kontakt med alle tidligere ansatte, typisk efterlønnere og pensionister, der inden for de sidste to år har haft arbejde i kommunen. Hvis andre har kompetencer inden for pleje og sundhed må de også meget gerne melde sig. Vi forventer snarest at få et link på kommunens hjemmeside, siger borgmester Frands Fischer (S).

Annonce

Syddjurs

I Syddjurs har man foreløbig registreret, hvilke medarbejdere man har med sundhedsfaglig uddannelse, som måske sidder i andre funktioner. Det kan være som aktivitetsmedarbejdere eller andet.

- Med KL-aftalen får vi mulighed for at trække disse medarbejdere ind i plejen, hvis det bliver nødvendigt. Derfor har vi endnu ikke vurderet det nødvendigt at efterlyse hjælp udefra, fortæller pressechef Ole Bjarke Nielsen.

Annonce

Norddjurs

Endelig søger man i Nordjurs flere hænder til ikke alene sundheds- og omsorgsområderne, men praktisk talt alle fagområder. Det kan både være tidligere medarbejdere, studerende og øvrige borgere, der gerne vil hjælpe til.

Der arbejdes på at etablere en indgang på norddjurs.dk, hvor man kan melde sig til.

- Tingene kan ikke hænge sammen, hvis medarbejdere i nøglefunktioner bliver syge. Så må vi ringe til nogen, der har de kompetencer, og høre, om de vil komme og arbejde her i en uge, 14 dage eller mere. Det kunne for eksempel være SOSU’er, en maskinmester til varmeværket og it-nøglepersoner, siger Erik Holck Hansen, arbejdsmarkedschef i Norddjurs Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Wellness-center brød igen og igen coronaregler: Til sidst kom politiet forbi med bøder

Annonce