Annonce
Indland

10 mærkværdige politiklager: - Dine patter sidder helt rigtigt

Politiklagemyndigheden offentliggjorde i sidste uge sin årsrapport, der gennemgår de klager over det danske politi, som myndigheden behandlede sidste år. Vi bringer her et udpluk af de mere eller mindre kuriøse sager, der har været under lup.

Annonce

Et af de emner, som sidste år blev diskuteret meget i offentligheden, var politiets respons på alarmopkald fra borgere i nød. Debatten rasede ikke mindst i kølvandet på Svinkløv Hotel-sagen: En borger fra Tvingstrup ved Horsens ringede 112, da hotellet brændte. Hun kunne ikke angive den præcise adresse, og fik en ubehøvlet behandling af vagtchefen. Sagen fik så massiv medieomtale, at Politiklagemyndigheden selv tog den op og endte med at udtale kritik af vagtchefen.

Politiets sprogbrug over for borgerne er ét blandt mange emner, som politiklagemyndigheden sidste år behandlede. Myndigheden tager sig af klager over politiet, og som den følgende gennemgang viser, er det en broget palette af klager, man tager sig af. Vi har fundet et lille udsnit af de sager, der er beskrevet i årsrapporten for 2016. I alt modtog myndigheden 2340 klager sidste år.

Annonce

1. Betjent anklaget for at favorisere medlemmer af sportsklub ved køreprøver

Politiklagemyndigheden fik anmeldelse om, at en polititjenestemand misbrugte sin stilling som køreprøvesagkyndig.

Politimanden var på det tidspunkt ungdomstræner i en sportsklub, og angiveligt lod han elever med tilknytning til klubben bestå deres køreprøver lettere. For at kompensere for det lod han andre elever dumpe deres køreprøver uberettiget.

Statsadvokaten besluttede sig for at standse efterforskningen, fordi der ikke var beviser for stillingsmisbrug. Men statsadvokaten fandt - lige som Politiklagemyndigheden - grund til at indskærpe over for betjenten og hans nærmeste ledere, at det var betjentens eget ansvar at reagere på habilitietsproblemer, som kunne opstå på baggrund af bl.a. hans aktiviteter i sportsklubben.

Annonce

2. Betjente sigtet for at stjæle politistationens egne lamper

To betjente er sigtet for tyveri og hæleri, efter at Politiklagemyndigheden modtog en anmeldelse om et muligt strafbart forhold på en politigård.

Nogle antikke, kostbare lamper var forsvundet fra politigården. En efterforskning blev iværksat af Politiklagemyndigheden, der konstaterede, at tilsvarende lamper var solgt eller forsøgt solgt via auktionshuse.

To polititjenestemænd og to civile personer er sigtet for tyveri og/eller hæleri. Sagen efterforskes fortsat.

Annonce

3. Politimand hapsede indsattes frokost under retssag

En betjent har indkasseret en bøde på 1200 kr., efter at flere kolleger klagede over hans adfærd i flere forskellige situationer.

Politiklagemyndigheden undersøgte klagerne og har - udover bøden - udtalt kritik af betjentens opførsel i fire konkrete tilfælde. To af dem handler om, at betjenten stjal frokosten fra tiltalte under en retssag. Det fremgår af årsrapporten, at "betjenten modtog eller tilegnede sig en sandwichbolle tilhørende kriminalforsorgen, der var bestemt til de tiltalte i en straffesag, fra de tiltaltes frokostlokale i retten".

Samme betjent udtalte sig også lige lovlig friskt, da han under en arrestanttransport sagde, "det er godt nok ikke hver dag, man ser én, der er så meget federe end én selv" til arrestanten.

Desuden snuppede betjenten sig en lur under bevogning af en arrestant i arrestlokalet, hvilket også blev fundet "meget kritisabelt" af Politiklagemyndigheden.

Politiklagemyndigheden konkluderer, at betjentens opførsel generelt kunne været egnet til at skade politiets omdømme.

Annonce

4. Politihund bed sig fast i borger under luftetur

Det er langt fra alle sager, der ender med bøder, kritik eller tiltale.

Således blev en betjent frifundet for overtrædelse af hundeloven efter en episode, hvor han trænede sin hund i en skov, der også blev brugt af private hundeluftere.

Under træningen stak hunden af. Betjenten hørte høje råb og fandt ud af, at hans hund havde bidt sig fast i en borger, der blev ilde tilredt ved mødet med hundens tandsæt.

Politiklagemyndigheden fandt dog ikke, at betjenten havde tilsidesat den agtpågivenhed, der kan forventes af en polititjenestemand, der træner sin politihund, hedder det i afgørelsen.

Annonce

5. Satte udrykning på for at hente pizza

Til gengæld er det ikke i orden at sætte udrykning på for at hente hurtig aftensmad, har tre betjente lært.

De tre kørte udrykningskørsel på politimotorcykler til et pizzaria og en thai-restaurant for at spise aftensmad.

De handlede efter tjenstlig ordre om at sørge for egen forplejning, toiletbesøg osv. inden for 30 minutter, hvorefter de igen skulle være klar til at arbejde.

Betjente tog selv beslutningen om udrykningskørslen, og statsadvokaten fandt, at de dermed overtrådte udrykningsbekendtgørelsen, fordi der ikke var grundlag for at køre med blå blink.

Sagen blev imidlertid afgjort med et tiltalefrafald, "idet forholdet fandtes af ringe strafværdighed og almene hensyn ikke gjorde tiltale påkrævet."

Annonce

6. Uhensigtsmæssigt at sparke borger i skridtet

Rigsadvokaten blev indblandet i en sag, hvor en borger klagede over et noget hårdhændet forløb med magtanvendelse.

Her blev borgeren ramt i skridtet af betjentens knæ, hvilket gjorde temmelig ondt. Borgeren råbte om hjælp, og et tililende vidne samt betjenten hjalp ham ind på et nærliggende toilet og låste det indefra.

Følgende udspandt sig herefter på toilettet:

"P (politimanden, red.) og V (vidnet, red.) fik derefter - under delvis medvirken af B (borgeren, red.) - trukket B's bukser ned, så hans kønsdele var synlige. Herefter foretog P og V en undersøgelse i form af en besigtigelse og berøring af B's kønsdele. Undersøgelsen blev afbrudt, da B trak sine bukser op og gik/kravlede ud fra toilettet."

Borgeren, der var asylansøger, har forklaret til Politiklagemyndigehden, at han havde været meget bange og ikke forstod, hvad der foregik.

Statsadvokaten valgte at indstille efterforskningen, da det ikke kunne lægges til grund, at betjenten havde forsæt til at sparke borgeren i skridtet og/eller krænke hans blufærdighed med sin undersøgelse.

Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der nåede frem til samme resultat, men dog tilkendegav, at "forløbet havde været uhensigtsmæssigt".

Annonce

7. Fy for fanden du stinker, går du aldrig i bad?

I forbindelse med en politiforretning, hvor en borger blev anholdt, var en betjent en kende for kontant i sin udmelding - i hvert fald følge borgeren.

Borgeren klagede over, at betjenten ved anholdelsen sagde: "Fy for fanden, du stinker. Går du aldrig i bad?"

Det kunne dog ikke "med den fornødne bevismæssige sikkerhed" lægges til grund, hvordan og på hvilken måde betjenten udtalte sig om borgerens hygiejnemæssige fremtoning.

Men Politiklagemyndigheden fandt, at det var uhensigtmæssigt, at betjenten overhovedet udtalte sig om borgerens hygiejne. Sådanne udtalelser må som udgangspunkt anses for formålsløse, og det er forståeligt, at de opfattes som nedladende, hedder det i afgørelsen.

8. Ja ja, men så sender vi en ligvogn, ik'?

Politiklagemyndigheden har behandlet en række sager, hvor borgere har klaget over politiets adfærd og sprogbrug.

Det gælder f.eks. en sag, hvor en borger ringede 112, fordi hendes ekskæreste forsøgte at skaffe sig adgang til hendes bolig. Under telefonsamtalen svarede betjenten: "Ja ja, men så sender vi en ligvogn, ik'" på borgerens spørgsmål om, at "hvis jeg er slået ihjel lige om lidt, så husker de jo godt det her opkald, ik'?".

Under telefonsamtalen sagde kvinden flere gange, at der befandt sig en psykisk syg mand, som var på vej ind i hendes hus. Hertil svarede betjenten bl.a.: "Det lyder, som om du også er blevet smittet, unge dame".

Politiklagemyndigheden udtalte, at det må kunne forventes, at polititjenestemænd, der besvarer opkaldt fra en borger, som har brug for politiets hjælp, tiltaler borgeren med fornøden hensynsfuldhed og tager hensyn til, at borgeren kan befinde sig i en uvant og vanskelig situation. Politiet har pligt til at optræde høfligt og hensynsfuldt over for borgerne.

I den konkrete sag fandt Politiklagemyndigheden, at betjenten havde optrådt meget kritisabelt.

9. Pludselig manglede der 700 euro

Selvom flere politikredse har strammet op på retningslinierne for, hvordan de håndterer f.eks. borgernes penge, når de er i politiets varetægt, modtog Politiklagemyndigheden også sidste år klager over penge, der forsvandt ud i den blå luft.

Det gælder også en sag, hvor en borger ved anholdelsen var i besiddelse af ca. 2800 euro i kontanter, hvilket blev registereret af politiet.

Der blev beslaglagt 200 euro til betaling af en bøde. Borgeren blev samme dag overført til et fængsel, og da han skulle løslades fra fængslet, blev der konstateret, at der - ved overgivelse fra politi til fængselsvæsen - var registreret, at han var i besiddelse af 1900 euro. Altså 700 euro mindre, end da han blev anholdt.

Borgeren meldte politiet for tyveri af de 700 euro. Under Politiklagemyndighedens efterforskning af sagen kom det frem, at der ikke var faste retningslinier for optælling af penge, når en borger blev overdraget til et fængsel. Derfor var det ikke muligt at opklare, hvornår de 700 euro var forsvundet, og om det var sket i politiets eller fængslets varetægt.

Efterforskningen blev standset, men politikredsen har siden udarbejdet nye retningslinjer på området.

10. Dine patter sidder helt rigtigt

Vi slutter, hvor vi begyndte, med en køreprøvesagkyndig, der i den grad så stort på kammertonen og er endt med at blive tiltalt for både stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelse.

Statsadvokaten har rejst tiltale mod betjenten, der i sit hverv som køreprøvesagkyndig under 15 køreprøver underholdt de kvindelige elever med sit sexliv og seksuelle præferencer.

I fire tilfælde krænkede han desuden kvindernes blufærdighed ved at omtale deres udseende på en seksualiserende måde. F.eks. udtalte han til en af kvinderne, "Dine patter sidder helt rigtigt", mens en anden fik at vide at: "hun så fræk ud i sine støvler". "Du ser rigtig fræk ud med briller på", lød det til en tredje af kvinderne.

Det er statsadvokatens opfattelse, at betjenten burde have vidst, at kvinderne følte sig tvunget til at overhøre hans ytringer under køreprøven - ytringer, som vurderes at være af generel krænkende karakter. Sagen er berammet til retten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce