Annonce
Østjylland

112-førstehjælpere skal erstattes af tusindvis af hjerteløbere

Jørgen Ørgård er frivillig 112-førstehjælper på Mols. Han ærgrer sig på sit lokalsamfunds vegne over, at den fokuserede indsats med uddannede førstehjælpere nu skal afløses af en bredere indsats uden krav om, at de frivillige skal have rutine i førstehjælp eller i at bruge en hjertestarter. Arkivfoto: Lars Rasborg

Er det nu klogt? Regionen vil erstatte sin lokale og meget roste frivillige førstehjælperordning med en tusindtallig skare, der ikke nødvendigvis er så rutinerede som de nuværende 112-førstehjælpere.

Annonce

REGIONEN: Ved et hjertestop er tiden altafgørende. Der skal en hjertestarter til, og det kan kun gå for langsomt.

Derfor har Region Midtjylland over en årrække opbygget et korps på 350 lokale førstehjælpere i de områder, hvor ambulancen kan være længe om at nå frem. De lokale frivillige bliver oplært i førstehjælp og i at bruge en hjertestarter.

Nu skal det program nedlægges og i stedet glide ind under et nyt - Trygfondens hjerteløbere. Det har regionsrådet besluttet på anbefaling af Præhospitalet i Region Midtjylland.

Her findes der 112-førstehjælperkorps

Siden 2011 har Region Midtjylland oprettet i alt 32 frivillige førstehjælperkorps i områder, hvor ambulancerne kan være længe undervejs.

Herunder i alfabetisk rækkefølge:


 • Ballen
 • Endelave
 • Feldborg
 • Fur
 • Haderup
 • Harboøre-Thyborøn
 • Helgenæs
 • Hjarnø
 • Husby
 • Hvidbjerg
 • Jegindø
 • Juelsminde
 • Klejtrup
 • Knebel
 • Lem
 • Mols
 • Nees
 • Nimtofte
 • Nordby
 • Ry - Gl. Ry
 • Rødding
 • Sdr. Nissum
 • Spjald
 • Staby
 • Thorsminde
 • Tunø
 • Udbyhøj
 • Uglev
 • Vedersø
 • Venø
 • Vinding
 • Ørnhøj
Susanne Buch Nielsen er regionsrådsmedlem for SF. Hun har stemt for at indlemme de nuværende 112-førstehjælpere i Trygfondens Hjerteløberprojekt, men frygter samtidig, at det vil gå ud over den viden og ekspertise, de lokale førstehjælpere har opbygget. Med tiden vil de nuværende jo falde fra, og deres afløsere vil ikke få den samme træning i førstehjælp, som de har fået. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Annonce

Væsentlig overvejelse

Er det en klog beslutning?

At nedlægge den lokale, semiprofessionelle indsats til gengæld for Hjerteløberprojektet, hvor de tilmeldte ikke nødvendigvis har rutine i at yde førstehjælp eller for den sags skyld er trænede i at betjene en hjertestarter.

- Det er en af de væsentligste overvejelser, vi har gjort os, inden vi anbefalede denne løsning. Vi har lavet en afvejning, hvor vi mener, at vi med Hjerteløberprojektet vil nå ud til langt flere borgere. Og de nuværende 112-førstehjælpere vil naturligvis blive tilbudt at glide ind i den nye ordning, siger Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør i Præhospitalet.

Fordele og ulemper ved de to ordninger - i forhold til hinanden

HJERTELØBERNE

Fordele


 • En enorm mængde potentielle førstehjælpere. Alene i Region Hovedstaden er der nu 18.000 tilmeldte. Et lignende antal må kunne forventes i Region Midtjylland. Med så mange bør der i teorien altid være hjælp i nærheden i tilfælde af hjertestop.
 • Bliver via en app på telefonen guidet hen til nærmeste hjertestarter og videre derfra til patienten.

Ulemper


 • Består af helt almindelige mennesker, som ikke nødvendigvis er uddannede i førstehjælp eller i at bruge en hjertestarter - eller for den sags skyld i at arbejde sammen i en kritisk situation. (når det er sagt, så er enhver hjælp bedre end ingen, også selv om man i situationen ikke lige kan huske, hvor mange gange eller hvor hårdt man skal trykke)
 • Mangel på rutine. For mange vil det være første gang, de skal rykke ud til en tilskadekommen.

112-FØRSTEHJÆLPERNE

Fordele


 • Rykker kun ud lokalt og kender derfor allerede hjertestarternes placering og formentlig den adresse, de skal køre til efterfølgende. Det sparer tid.
 • Består ligesom Hjerteløberne af helt almindelige mennesker, men 112-førstehjælperne gennemgår dog et firetimers introkursus i førstehjælp og hjertestarter og derefter årligt et to-timers genopfriskningskursus.
 • Er mentalt klar til at rykke ud, fordi de forventer, alarmen kan komme.
 • Opnår en vis rutine med tiden.
 • Korpsånd og autoritet. De frivillige førstehjælpere ifører sig en officiel gul vest, som giver autoritet på skadesstedet. Derudover kender de typisk hinanden og opbygger arbejdsgange i forhold til, hvem der gør hvad, når de kommer flere ud til en patient.

Ulemper


 • Dækker kun et lille, geografisk område - typisk den landsby man bor i.
 • Koster penge at uddanne og efteruddanne.
Bip bip. I dag får 112-førstehjælperne en sms på telefonen, når vagtcentralen har brug for deres hjælp. I fremtiden bliver løsningen en app, som tusindvis af frivillige kan tilmelde sig. Arkivfoto: Lars "the man" Rasborg
Annonce

Mange - rigtig mange

Hjerteløberprojektet er en app-baseret løsning, som alle kan tilmelde sig.

Hvis der bliver ringet 112 med et muligt hjertestop, så finder app'en lynhurtigt frem til de nærmeste hjerteløbere, som så får en alarm på telefonen og kan rykke ud, hvis de har mulighed for det. Via app'en vil de blive guidet til nærmeste hjertestarter og derfra videre til patienten.

Styrken ved Hjerteløberprojektet er, at alle og enhver kan tilmelde sig. I Region Hovedstaden, hvor projektet allerede kører, er der eksempelvis 18.000 tilmeldte.

Det er et bredt sikkerhedsnet. Måske for bredt, i hvert fald sammenlignet med de nuværende 112-førstehjælpere.

Hjerteløberne består af helt almindelige mennesker. Hvor mange af dem er reelt trænede i førstehjælp? Kan de midt i adrenalinsuset finde ud af at bruge hjertestarteren? Og kan de finde frem til den hurtigt nok, når de ikke på forhånd ved, hvor den hænger?

Annonce

Taber viden på gulvet?

Alt det kan og ved de lokale 112-førstehjælpere i hvert fald. De har rutinen og træningen.

Susanne Buch Nielsen er regionsrådsmedlem for SF. Hun har stemt for ændringen sammen med hele det øvrige regionsråd. Det er en beslutning, hun ikke har det helt godt i maven over, for egentlig ville hun allerhelst beholde den nuværende 112-førstehjælperordning.

Men økonomisk er der ikke råd til at udvide den ordning - regionen står midt i en sparerunde til 300 millioner kroner - og med Hjerteløberprojektet er der potentiale til at hjælpe endnu flere.

Sådan lyder i hvert fald indstillingen fra administrationen, som Susanne Buch Nielsen og hendes regionsrådskolleger har valgt at følge.

- Jeg håber virkelig, at vores 112-førstehjælpere vil følge med over i den nye ordning, men med tiden vil de jo stoppe af den ene eller anden grund, og så er der helt sikkert en risiko for, at deres dedikation og kunnen vil tone ud, siger Susanne Buch Nielsen og fortsætter:

- 112-ordningen har været en rigtig god kombination af frivillighed understøttet af professionel oplæring i at redde liv, og jeg kan forestille mig, at vi vil komme til at savne deres kompetencer, når de med tiden bliver erstattet af almindelige frivillige, siger Susanne Buch Nielsen med henvisning til, at der netop ikke er noget krav om holde sine førstehjælpskundskaber ved lige som hjerteløber - eller at man i det hele taget skal kunne førstehjælp.

Annonce

Alle kan hjælpe

Per Sabro Nielsen er ikke bekymret for, at regionen veksler et velfungerende sikkerhedsnet til et, der er meget større, men måske knap så kompetent

- Det er svært at svare på, hvad der er bedst, men overordnet mener jeg, at vi får en bedre ordning. Det, vi har i dag, er meget lokalt forankret med 350 frivillige førstehjælpere. I fremtiden får vi måske 15.000 frivillige hjerteløbere fordelt over hele regionen og måske på sigt hele landet. Erfaringen fra hovedstaden er, at langt de fleste af dem, der tilmelder sig, har lært førstehjælp. Og en hjertestarter vejleder selv i, hvordan den skal betjenes, så alle kan i princippet bruge sådan en, forklarer Per Sabro Nielsen.

Han anerkender, at det er en kvalitet, at de frivillige førstehjælpere i dag løbende kommer på genopfriskningskurser, men:

- Når det er sagt, så kan alle gøre en forskel, når det drejer sig om hjertestop. Vi kan se, at overlevelsen i Danmark er blevet tre-fire gange højere siden 2001, hvor man begyndte at måle, og det skyldes langt hen ad vejen, at der generelt er kommet større fokus på førstehjælp og så selvfølgelig hjertestartere, siger Per Sabro Nielsen.

Hvorfor ikke indføre Hjerteløberordningen og samtidig køre videre med 112-førstehjælperne, som jo allerede er strategisk placeret der, hvor ambulancerne kan være længe om at nå frem?

- Det har ikke været på tale at køre med to parallelle ordninger. Så skulle vi have to systemer i vagtcentralen, som gør noget af det samme, og det risikerer bare at give problemer, forklarer Per Sabro Nielsen.

Han tilføjer, at teknikken bag Hjerteløberprojektet allerede kører i Region Hovedstaden, og at det bør være ligetil at installere den i Region Midtjyllands vagtcentral.

Annonce

Vil holde vågent øje

Indtil videre fortsætter 112-førstehjælperordningen som hidtil, men vil løbende glide over i Hjerteløberprojektet, efterhånden som det kommer op at køre.

Det vil ifølge Per Sabro Nielsen ske i løbet af efteråret. Alle planlagte kurser for de nuværende 112-førstejælpere vil blive gennemført som planlagt.

Susanne Buch Nielsen håber det bedste, men vil holde et vågent øje med udviklingen. Blandt andet er hun bekymret for, om det vil gå ud over det lokale engagement, når man ikke længere er en del af et sammentømret hold af førstehjælpere:

- Vores 112-førstehjælpere er meget dedikerede til at hjælpe i deres lokalområde, og den opbakning må vi for alt i verden ikke miste, så jeg vil sørge for, at vi får evalueret den nye ordning, når den har kørt noget tid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Børn og unge hårdt ramt: Omkring 30 smittede og 300 børn er sendt hjem fra århusianske skoler og dagtilbud

coronavirus

Live: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Annonce