Annonce
Horsens

123 hjemløse har fået et hjem i løbet af det seneste år

I Horsens har en kvinde boet på gaden, efter hun blev smidt ud af sin lejlighed, da hun ikke betalte sin husleje. Hun sover ofte i byens parkeringshuse. Arkivfoto: Mette Mørk
Forskningsenheds optælling af hjemløse i Horsens Kommune viste en voldsom vækst i hjemløshed - primært en stigning i antallet af sofasurfere. Kommunens egen optælling i efteråret viser det modsatte.

Horsens: Flere hjemløse, flere unge hjemløse og næsten en fordobling af antallet af sofasurfere - altså folk, der sover hos familie, venner og bekendte. Det var status for Horsens Kommune i den optælling af hjemløse, som bliver lavet hvert andet år i uge seks. En optælling, den nationale forskningsenhed VIVE står bag.

Statistikken viste altså en stigning i Horsens, mens antallet af hjemløse generelt er stagneret i Danmark.

Det var anledning til, at Horsens Kommune i uge 38 lavede sin egen optælling af hjemløse. Den viste et andet og bedre øjebliksbillede.

VIVE talte 181 hjemløse i uge seks, Horsens Kommune talte 99 hjemløse i uge 38 - samt omkring 10, som ikke ønsker kontakt. VIVE talte 88 sofasurfere, Horsens Kommune talte 40.

- Det betyder ikke, at optællingen i uge seks er forkert, men tallet undrede, da der inden udgivelsen af optællingen fra uge seks havde været møde i Udviklingsrådet, hvor oplevelsen var, at det gik godt på området, fortæller Ellen T. Schmidt (S), formand for udvalget for velfærd og sundhed, som på sit seneste møde blev præsenteret for kommunens optælling fra efteråret.

Samtidig fik udvalget en status fra arbejdet med hjemløshed.

Annonce

Optælling af hjemløse

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - tæller hvert andet år antallet af hjemløse i hele landet i uge seks. I Horsens viste dette års optælling, at der var 181 hjemløse - heraf 21 gadesovere, 30 på forsorgshjem og 88 sofasurfere. To år tidligere var der 136 hjemløse, 17 gadesovere, 41 på herberg/forsorgshjem og 48 sofasurfere.

I uge 38 lavede Horsens Kommune sin egen optælling over de hjemløse, kommunen har kontakt med. Den talte i alt 99 hjemløse plus cirka 10, som ikke ønsker kontakt, 30 på forsorgshjem, ni, der bor på gaden, og 40 sofasurfere.

Er på rette vej

Den gav anledning til positive tanker.

Opgørelsen viser, at 123 borgere er blevet hjulpet ud af hjemløshed de seneste 12 måneder.

Heraf fremgår det, at konceptet Housing First, hvor første indsats over for hjemløse er at skaffe en bolig, er den strategi, kommunen bruger. Sammen med boligen gives forskellige former for støtte: bostøtte, hjælp til at komme i gang med job eller uddannelse.

Med stor succes fortæller Ellen T. Schmidt.

- Efter ét år bor 90 procent af målgruppen stadig i deres lejlighed. Det største frafald sker inden for de første tre-seks måneder. Så vi har i hvert tilfælde fokus på området og gør, hvad vi kan, siger udvalgsformanden, som tilføjer, at der er flere billige boliger på vej.

På den baggrund var politikerne i udvalget enige om, at det er den rigtige vej at gå.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Danmark

Kristian Jensen bliver analytiker hos Avisen Danmark: Som ex-minister kan jeg sige tingene mere direkte

Annonce