Annonce
Aarhus

1500 ejerlejligheder skal købes fri af klausul

Højhusene på Marselis Boulevard er bygget på grunde, som kommunen har ret til at købe tilbage efter 99 år. Der venter ejerlejlighedsejerne en større udskrivning, når de på et tidspunkt skal købe sig fri af den tilbagekøbsret. Foto: Lars Rasborg

Det er særligt på Langenæs, Marselis Boulevard, Vestervang og Katrinebjerg, at der gemmer sig en bombe i tingbogen: En tinglyst servitut, der giver kommunen ret til at købe den grund, ejerlejligheds-ejendommen er bygget på, tilbage efter 99 år. Og til den pris, den dengang kostede.

AARHUS: Knapt 1.500 ejerlejligheder i Aarhus ligger i ejendomme, der er bygget på grunde, hvor det er tinglyst, at Aarhus Kommune har ret til at tilbagekøbe grunden efter 99 år - og til den pris, den i sin tid har fået for den.

Samtidig skal kommunen overtage ejendommene til en pris, der svarer til bygningernes værdi - uden hensyn til deres beliggenhed, og hvad de bliver brug til.

Det er primært ejerlejligheder i ejendomme på Langenæs, Vestervang, Marselis Boulevard og Katrinebjerg, der har tinglyst servitut om tilbagekøbsret.

Annonce

Tilbagekøbsklausuler

En lang række bolig- og erhvervsejendomme er opført på grunde, som Aarhus Kommunen i sin tid solgte billigt mod til gengæld af få tinglyst, at kommunen efter 99 år kan købe grunden tilbage til samme pris, som den fik for den.De fleste tilbagekøbsklausuler er fra 1950'erne og 60'erne.

Ejendommenes ejere kan købe sig fri af klausulen.

Aarhus Kommune har i år opjusteret forventningerne til, hvor store indtægter der venter fra frikøb, der ligger og venter, fra 1,1 mia. kr. til 2,2 mia. kr. Byrådet har øremærket indtægterne fra frikøb til investeringer i infrastruktur - fra cykelstier til Beder-Bering-vejen.

Siden 2014 har der været indtægter på små 200 mio. kr. fra frikøb af erhvervsejendomme og på omkring 100 mio. kr. på boligejendomme.

På tinglysning.dk kan man søge information omkring ejerforhold og servitutter på ejendomme. Her kan man se, om der er tinglyst en såkaldt hjemfaldsklausul på en given ejendom. Det er et andet ord for en tilbagekøbsklausul.

Fra 1950'erne til 1970'erne

Den enkelte ejer eller ejerforening kan købe sig fri af tilbagekøbsklausulen. Et forsigtigt skøn siger, at prisen for frikøb af de omkring 1.500 ejerlejligheder vil løbe op i nærheden af en mia. kr. Vel at mærke hvis priserne på ejendomsmarkedet bliver på det nuværende niveau.

Ejendommene - og klausulerne - er typisk fra 1950'erne, 1960'erne og starten af 1970'erne. For de ældstes vedkommende, nærmer de sig nu et kritisk tidspunkt, hvor der er mindre end 30 år til, at kommunen kan købe grunden tilbage - og hvor lejlighederne ikke længere kan belånes med almindelige 30-årige kreditforeningslån, og lejlighederne derfor bliver sværere at sælge og mindre værd.

Skanderborgvej: Pris 18 mio. kr.

Udover ejerlejligheder ligger godt 500 andels- og obligationslejligheder og omkring 1.000 private udlejningslejligheder i ejendomme, hvor der er tinglyst tilbagekøbsret.

En andelsboligforening på Skanderborgvej på Langenæs fik for halvandet år siden vurderet af to valuarer, hvad den ville skulle betale for at købe sig fri af klausulen.

Avisen har fået aktindsigt i vurderingerne, der er ret ens og lander på niveauet 18 mio. kr. - svarende til en byggeretspris på omkring 6.000 kr. pr. etagekvadratmeter.

Med prisudviklingen på boligmarkedet ville prisen efter alt at dømme være højere i dag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Sport

Luften er blevet renset i Århus Håndbold: Bagspiller tilbage i truppen til tirsdagens kamp mod Skjern

Annonce