Annonce
Kultur

2017-eksperiment lukker ned: Kulturforeninger ærgrer sig og frygter tomrum

Aarhus 2017-projektet Eutopia, som siden 2016 har holdt til på Gellerupscenen, stopper sine aktiviteter 1. juli. Billedet er fra "Eutopia International Festival" i juli sidste år, hvor kunstnere fra 23 lande optrådte for 5.000 publikummer i løbet af festivalen. Foto: Annett Bruhn

Eutopia på Gellerupscenen lukker ned efter to år. Erfaringerne fra 2017-projektet skal bruges i Gellerup Art Factory i det kommende Sports- og Kulturcampus, der skal stå færdigt i 2022. Kulturforeninger ærgrer sig over lukningen.

GELLERUP: Efter to år lukker 2017-eksperimentet Eutopia ned på Gellerupscenen. Her vises den sidste forestilling 8. juni, og så er det slut.

Scenen, der blev startet op i 2016 som et supplement til Helhedsplan Gellerup, har siden præsenteret nationale og internationale forestillinger, men også borgerspil og workshops i samspil med lokalområdet. Højdepunktet var "Eutopia International Festival", hvor kunstnere fra 23 lande deltog. 5.000 publikummer besøgte festivalen, der var en af Aarhus 2017s fuldmåneevents.

Flere kulturforeninger i Gellerup har i kølvandet på lukningen skrevet læserbreve til avisen. De ærgrer sig over, at Eutopia lukker ned og frygter, at der vil opstå et kulturelt tomrum i området, hvor de erfaringer, der er blevet gjort med Eutopia går tabt.

- Det har været et fantastisk projekt, og folkene bag har gjort et flot stykke arbejde. Men det ændrer ikke på, at det er et projekt, og vi vil gerne lave noget vedvarende i Gellerup, som peger fremad, så vi undgår, at der hele tiden er projekter, der stopper i området. Tanken har hele tiden været, at projektet skulle være en midlertidig opstart på kulturelle aktiviteter i Gellerup, som så skulle fortsætte ind i det nye Sports- og Kulturcampus, forklarer Christian Mølgaard, juridisk chef i Borgmesterens Afdeling.

Siden Aarhus 2017 lukkede ned i midten af december, har Eutopia hørt under Borgmesterens Afdeling. Her forlængede man i december projektet med en tillægsbevilling på 1,62 mio. kroner, så scenen kunne fortsætte sine aktiviteter ind i 2018.

- Som udgangspunkt var Eutopia kun tænkt omkring 2017, men i slutningen af året besluttede vi os for at forlænge perioden, fordi det havde været en stor succes, og for at der ikke skulle blive for stort et slip op mod de initiativer, der kommer, når Sports- og Kulturcampus bliver en realitet, forklarer Christian Mølgaard.

Annonce

Eutopia

Eutopia på Gellerupscenen blev startet som et Aarhus 2017-projekt i 2016 med Brigitte Christensen som kunstnerisk leder.Projektet lukkes ned 1. juli efter at være blevet forlænget i et halvt år med midler fra Borgmesterens Afdeling.

Det er tanken at de kulturelle aktiviteter i Gellerup fremover skal leve videre i Gellerup Art Factory, som bliver en del af det kommende Sports- og Kulturcampus med bibliotek, beboerhus og bevægelseshus. Byggeriet går i gang i løbet af 2019. Hele Sports- og Kulturcampus forventes at stå færdigt til brug i 2022.

Art Factory på vej

Når Eutopia-projektet stopper 1. juli, er det meningen, at et kommende Gellerup Art Factory skal tage over.

- For at have noget kultur at bygge ind i Sports- og Kulturcampus, og have et sted for kulturindsatsen i Gellerup, så har man besluttet at lave en Art Factory, hvor man samarbejder med kulturaktørerne i området, siger kommunens nye kulturchef, Lars Davidsen.

Gellerup Art Factory skal i følge planerne for området etableres som en selvejende institution, der bliver drevet af private og kommunale kulturaktører i Gellerup. I forbindelse med Art Factory skal der også udvikles og etableres en kulturskole, hvor børn og unge kan udfolde sig kreativt og lære om kunst.

- Det bliver noget andet end Eutopia, for der er ikke tale om en decideret scene, som Gellerupscenen, forklarer Lars Davidsen.

Resten af de penge, som i december blev øremærket Eutopia, skal fortsat komme kulturlivet i Gellerup til gavn. Det drejer sig om cirka 1 mio. kroner.

- Det restbeløb, har man efter Kulturforvaltningens ønske, kanaliseret over i det nye Art Factory, så det kan komme godt i gang, forklarer Christian Mølgaard om prioriteringen.

Det nye Sports- og Kulturcampus skal også huse kulturelle aktiviteter i Gellerup, blandt andet i Gellerup Art Factory, der skal tage over, hvor Eutopia slap. Byggeriet forventes påbegyndt i 2019. Illustration fra vinderprojektet: Schmidt Hammer Lassen Architects

Midlertidige aktiviteter

Den beslutning glæder Lars Davidsen.

- Vi har gennem længere tid drøftet, hvordan man bedst muligt kunne få Art Factory op at stå i forhold til de erfaringer, man har gjort sig med Eutopia, siger Lars Davidsen.

Lige nu er projekteringen af campus-byggeriet i gang. Det skal ligge ved den nye kunstgræsbane i Gellerup, og vil stå færdigt i 2022. Ind til da bliver de kulturelle aktiviteter i området af mere midlertidig karakter.

- Pt. arbejder vi med at gøre Art Factory håndgribelig her i overgangsfasen, så vi bruger nogle af de Gellerup-kulturmidler, der er afsat. Jeg kan ikke love, at vi genåbner Gellerupscenen, men hvis der er mulighed for at lægge nogle midlertidige aktiviteter derind, så er vi da meget lydhøre overfor det, siger Lars Davidsen, der understreger, at der ikke er den samme økonomi til kulturelle aktiviteter som under Aarhus 2017.

Kulturforvaltingen samarbejder med Brabrand Boligforening, Sport og Fritid samt Gellerup Bibliotek om at skabe rammerne for Sports- og Kulturcampus.

- Vi vil bruge tiden indtil til Art Factory bliver en realitet til at sætte fokus på de kulturaktører, der er i Gellerup og i samarbejde med dem udvikle, hvad der skal ske på området, siger Lars Davidsen.

Se læserbreve om lukningen af Eutopia på debatsiderne.

Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Skanderborg-fløj præsenteret i Aalborg

Leder For abonnenter

Selvfølgelig skal de møde til tiden, men...

En del af børn og unges opdragelse er at lære at møde til aftalt tid. Det handler ikke kun om skolen, men også når man laver aftaler med andre. Vi skal kunne stole på hinanden. Derfor skal unge lære at møde til tiden. Også når de er nået i gymnasiet. At de ikke altid gør det, er en kendt sag. Men der kan være gode forklaringer på, at en elev ikke er til stede, når klokken ringer ind til en times undervisning. Ved dagens begyndelse kan bus eller tog være forsinket, og hvis eleven er taget hjemmefra i passende tid til at nå frem til første time, har det ingen mening, at han eller hun skal have fravær for for sent fremmøde, hvis forklaringen ligger i, at den offentlige transport ikke fungerer som lovet. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kommer eleverne i møde, når hun har besluttet at afskaffe den bekendtgørelse om fravær, som den tidligere regering indførte i oktober sidste år. Hun vil lade landets gymnasier og deres lærere vurdere, hvornår en elev skal noteres for fravær. Hun mener, at lærerne fuldt ud er i stand til at vurdere, hvornår der er tale om en elev, som kommer for sent sammen med 300 andre, fordi busserne er forsinkede, og hvornår det handler om elev, der er sløv i optrækket. For de findes også. Der er sikkert også dem, der regner på, om de kan holde sig inden for grænsen for advarsler og lignende og tager sig en ekstra fridag på den konto. For slet ikke at tale om dem, der kan finde på at gå hjem før skoledagen slutter eller dem, der ikke sørger for at være i klassen, når frikvarteret slutter. Her skal gymnasiet og lærerne selvfølgelig gribe ind. Sløvhed, slendrian og ligegyldighed skal ikke tolereres. Men den sunde fornuft skal råde, når en elev, der kommer for sent, har en forklaring, som lyder plausibel. Systemet med at notere fravær bør heller ikke afskaffes, for det giver skolen en mulighed for at gribe ind, hvis en elev har brug for støtte i det faglige eller på trivsel i skolen. Så skal der sættes ind på andre måder, og ikke alle elever er lige åbenmundede om deres eventuelle problemer.

Annonce