Annonce
Danmark

Ung mand drak benzin og kastede sten på Rasmus Paludan: Nu skal han udvises

Da Rasmus Paludan den 13. april var i Viborg, blev han ramt af en sten i nakken. Det stenkast har nu kostet en 24-årig mand 60 dages ubetinget fængsel og en udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Viborg: En 24-årig mand fra Viborg blev tirsdag formiddag i Retten i Viborg idømt en ubetinget fængselsstraf på 60 dage og en udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år for at have kastet en sten på lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Den 24-årige mand, der stammer fra Damaskus i Syrien, men nu bor i Viborg, var den 13. april til stede i Ellekonebakken, da Rasmus Paludan afholdt en af sine mange demonstrationer, der i perioden 1. januar til 29. april kostede det danske politi 41 millioner kroner.

Den dømte forklarede i retten, at han ikke havde planlagt at deltage i moddemonstrationen, men at han nærmest befandt sig i kvarteret ved en tilfældighed. Desuden var han meget beruset og påvirket. Han sagde i retten, at han vurderede, at han havde drukket mindst 12 genstande, og at han desuden havde drukket benzin.

Den dømte erkendte at have kastet stenen, og at den havde ramt Rasmus Paludan. Han forklarede, at Rasmus Paludans synspunkter og handlinger provokerede ham, idet han selv er flygtning fra det krigshærgede land.

Annonce

Fortsat vrede

Da den 24-årige afgav forklaring i retten, sagde han, at han ville kaste med sten igen, hvis Rasmus Paludan atter kom til Viborg, og kun fordi retsmand Kirsten Maigaard greb ind og forklarede den 24-årige, at det ville kunne skade hans sag yderligere, hvis han fremsatte trusler mod navngivne personer, holdt han inde med sin vrede.

Anklageren Linette Lysgaard viste flere videoklip, hvoraf det tydeligt fremgik, at den senere dømte kastede en sten, han havde haft i lommen.

Hvorfor stenen var havnet i lommen, kunne den 24-årige ikke redegøre nærmere for, idet han som nævnt var beruset og påvirket af benzin.

Linette Lysgaard sagde i sin procedure, at det i hendes øjne var en skærpende omstændighed, at den tiltalte kastede med sten ved en lovlig anmeldt demonstration, og at straffen skulle være mellem 60-90 dages fængsel.

Desuden krævede hun manden udvist med et indrejseforbud i seks år. En sådan sanktion stred efter hendes opfattelse på ingen måde mod nogle af de internationale konventioner, Danmark har tiltrådt.

Desuden mente Linette Risgaard ikke, at den 24-årige har nogen særlig tilknytning til Danmark. Hans nærmeste familie bor i Tyskland.

- Jeg vil blive dræbt, hvis jeg kommer til Syrien, for jeg flygtede fra militæret, sagde den 24-årige mand.

Udvisning anket

Forsvareren Joan Colding sagde, at den 24-årige ganske vist havde et misbrug af hash, men at han var i behandling for dette. Desuden var han også villig til at lade sig behandle for sit alkoholmisbrug.

Han var på vej frem i det danske samfund, og Joan Colding mente ikke, at hendes klient mere havde nogen som helst tilknytning til sit hjemland Syrien. Hun sagde, at en betinget fængselsstraf på 40 dage, samt et krav om videre behandling for misbrugsproblemerne var en rimelig straf. Udvisning kunne efter hendes opfattelse på ingen måde komme på tale.

Dommeren og de to domsmænd brugte bare 30 minutter på at votere, og retten fulgte i et og alt den påstand, som anklagemyndigheden fremsatte.

Den 24-årige mand ankede strafudmålingen og udvisningsdommen til landsretten, men han ankede ikke skyldspørgsmålet.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Stor politiaktion i Aarhus og Trige: Anholdt for virksomhedsindbrud og omfattende salg af kokain

Annonce