Aarhus Byråd indfører mere åbenhed

Når der er byrådsdebat om besparelser plejer der at møde mange tilhørere op på rådhuset, som her i 2011, hvor trappen måtte tages i brug. Fremover vil borgerne tidligere kunne læse bilag på sagerne. Arkivfoto: Kim Haugaard
Foto: Kim Haugaard

Aarhus Byråd indfører mere åbenhed

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Stort flertal i byrådet besluttede forslag fra Dansk Folkeparti om større åbenhed. Konservative sagde nej.

Byens borgere og pressen vil fremover få bedre mulighed for at følge med i, hvad politikerne i byrådet skal diskutere og især på hvilken baggrund.

Et stort flertal i byrådet bestående af alle partier undtagen Det Konservative Folkeparti vedtog i aftes at give offentligheden bedre adgang til de dagsordener og ikke mindst de bilag, politikerne får som grundlag for politiske drøftelser i magistraten og de faste udvalg. Det nye er blandt andet, at offentligheden kan læse bilagene før møderne. De konkrete tiltag fremgår af faktaboksen.

Åbenhed sådan
<p>Dette vedtog Aarhus Byråd onsdag aften:<br />1) Offentligheden får adgang til de åbne bilag til magistratsmøderne fra det tidspunkt, hvor dagsordenen udsendes. <br />2) Offentligheden får adgang til de åbne bilag til møder­ne i Byrådets faste udvalg fra det tidspunkt, hvor dags­ordenen udsendes. <br />3) Offentligheden får adgang til dagsordener med åbne dagsordenspunkter og referater fra alle råd, nævn, kommissioner, udvalg og styregrupper med politisk deltagelse ? bortset fra udvalget for tvangsforanstaltninger for børn og unge. </p>

Det er et forslag fra Dansk Folkeparti, der har banet vejen for større åbenhed. Og DFs ældrerådmand, Jette Skive, var tydeligt stolt over den brede opbakning:

»Åbenhed, gennemsigtighed og tilgængelighed. Det er vigtigt for demokratiet og for borgerne. Vi er som kommune ikke en efterretningstjeneste, men derimod en åben demokratisk institution. Derfor giver det mening at arbejde for mest mulig åbenhed,« sagde Jette Skive og tilføjede, at visse ting som personsager og udbud af opgaver af gode grunde ikke kan lægges åbent ud. Men det, der kan, skal åbnes.

»Lad os her i Aarhus gå forrest og være med til at styrke demokratiet og gøre borgerne til aktive medborgere og ikke passive borgere,« lød det fra rådmanden.

Forslaget, der er blevet bearbejdet af borgmesterens afdeling, fik opbakning fra bl.a. Hans Skou (V) og Maria Sloth (EL), der fandt det helt fint, at borgerne kan følge mere med i, hvad politikerne diskuterer.

Rådmand Thomas Medom (SF) bakkede også op:

»Det er vigtige principper at have mere åbenhed, og det kan sikre en ydmyghed i sagerne, som kan være klog at have. I et samfund, der bygger på viden og netværk, er åbenhed kun en lettelse for alle. Såvel borgere og journalister.«

Camilla Fabricius (S) mente også det er vigtigt, at byrådet skaber åbenhed om beslutninger.

»Det er en måde at inddrage vores borgere på. Det betyder, at borgerne kan læse sig til det materiale, de har behov for. Og vi må til stadighed insistere på, at vi vil inddrage vores borgere.«

K lodret imod

Den konserrvative leder, Marc Perera Christensen, var lodret imod.

»Jeg synes vi har oplevet en udvikling, hvor dansk politik er blevet et spørgsmål om processer mere end beslutninger. Det er ikke så interessant. Og dette er et procesforslag mere end det handler om kvaliteten af vores beslutninger. Jeg vil hellere måles på mine beslutninger end på vejen derhen.«

Marc Perera Christensen medgav, at det er svært at tale imod forslaget.

»For så lyder det som om, man går ind for lukkethed. Men jeg går ikke ind for lukkethed. Jeg går ind for, at er er et arbejdsrum med ro og tid. Men mulighed for fordybelse i stoffet, inden man gør sin holdning op med sig selv og sin gruppe og inden man går i offentligheden.«

Han mener ikke det er en kvalitet i sig selv, at alt er tilgængeligt for alle. Og kunne derfor ikke støtte forslaget.

Lars Boje Mathiesen (LA) kunne derimod ikke se, hvorfor man ikke kan have en åben samtale.

»Hvorfor må borgerne ikke se og mærke, at vi som politikere også prøve sager og argumenter af, inden vi træffer en beslutning.«

Jette Skive (DF) supplerede, at der var tale om et tilbud, som borgerne kan bruge, hvis de har interesse og lyst at se, hvad det er, politikerne diskuterer.

Åbenheden indføres nu på kommunens hjemmeside og evalueres om et år, besluttede byrådet.

Aarhus Byråd indfører mere åbenhed

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce