Nye tal: Bispehaven blandt landets mest utrygge kvarterer

Mere synligt politi og flere færdselskontroller er blandt de tilstag, der skal øge trygheden for beboerne i Bispehaven. Men det er et langt, sejt træk erkender politiet. Foto: Østjyllands Politi


Nye tal: Bispehaven blandt landets mest utrygge kvarterer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Bispehaven er et af de boligområder i landet, hvor flest beboere føler sig utrygge. Kun i boligområdet Gadehavegård i Taastrup er utrygheden større.

Først den gode nyhed: Det ser fornuftigt ud i Gellerup og Toveshøj.

I de ofte udskældte boligområder går det kun fremad med beboernes tryghed og tillid til politiet, viser Rigspolitiets årlige opgørelse i det såkaldte tryghedsindeks.

Fakta
<ul><li>Politiets Tryghedsindeks belyser borgernes tryghed og kriminalitetsniveauet i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i de særligt udsatte boligområder.<br /> </li><li>Tryghedsindekset er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført af Danmarks Statistik, samt politiets register over anmeldelser.<br /> </li><li>Tryghedsindekset viser, hvor meget kriminalitet og utryghedsskabende adfærd borgerne oplever i deres nabolag, og hvilke typer kriminalitet og utryghedsskabende, der skaber mest utryghed. Desuden viser indekset borgernes anmeldelser af kriminalitet.<br /> </li><li>Spørgeskemaundersøgelsen indeholder desuden en række spørgsmål, der belyser borgernes grundlæggende tryghed, deres tillid til politiet samt deres udsathed for kriminalitet.<br /> </li><li>Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. juni til 28. september 2015 blandt 19.335 repræsentativ udvalgte respondenter fra 15 år og opefter, hvoraf 11.047 har svaret.</li></ul><p><em>Kilde: Rigspolitiet</em></p>

Til gengæld ser det knap så godt ud i Bispehaven, der fortsat skraber bunden af indekset som en af de bydele i Danmark, hvor beboerne føler sig allermest utrygge.

Det erkender man hos Østjyllands Politi, hvor man ellers de seneste år ellers har haft øget fokus på netop Bispehaven som følge af en række episoder, hvor en gruppe unge har skabt utryghed i området.

Der er også sat en del initiativer i gang, der skal være med til at øge trygheden i Bispehaven. Eksempelvis øget færdselskontrol, mere synligt politi i boligområdet og på de lokale skoler og tættere samarbejde med netværk og andre myndigheder.

Langt, sejt træk

Men det tager tid at ændre beboernes opfattelse, konstaterer politiet.

»Vi ved af erfaring fra vores arbejde i Gellerup og Toveshøj, at det tager mere end ét år at få vendt tingene. Det er et langt sejt træk, men vi tror på, at det er de rigtige ting, vi har sat iværk. Vi så en rigtig skidt udvikling i tryghedsindekset sidste år, hvor borgerne gav udtryk for, at de oplevede meget kriminalitet i Bispehaven. Men den udvikling har vi stort set fået bremset, og vi kan også se en tendens til, at det begynder at gå den anden vej igen, siger vicepolitiinspektør og leder af lokalpolitiet i Aarhus, Leif Benny Kristensen.

I mange år har politiets fokus været rettet mod at skabe tryghed i Gellerup/Toveshøj, og det har givet gode resultater, hvilket også kan aflæses i årets tryghedsindeks.

Her giver 74,7% af de adspurgte borgere i Gellerup/Toveshøj udtryk for, at de føler sig trygge i deres nabolag, og hele 83,2% siger, at de har tillid til politiet, hvilket faktisk er højere end landsgennemsnittet og i Østjyllands politikreds som helhed.

»Det viser, at det med en målrettet og fælles indsats kan lykkes at få vendt kurven. Og det er med den erfaring i bagagen, at vi fastholder vores øgede fokus på Bispehaven. Vi kan også se, på de kommentarer borgerne giver i spørgeskemaet, at de anerkender de mange initiativer, vi har sat i gang i området«, siger vicepolitiinspektør Leif Benny Kristensen, der glæder sig over, at tilliden til politiet også er høj blandt beboerne i Bispehaven.

I Bispehaven føler kun 59,2 procent af de adspurgte beboere sig trygge.

»Borgernes tillid er helt afgørende for os. Når borgerne har tillid til os, så er de mere tilbøjelige til at anmelde de lovovertrædelser de ser eller hører om. Det er en vigtig forudsætning for vores arbejde, at beboerne ser politiet som en medspiller og ikke en modspiller. I de særligt udsatte boligområder er det bestemt ikke en selvfølge, at man anmelder lovovertrædelser til politiet, men det har vi arbejdet meget målrettet for at få ændret på, og det kan vi nu begynde at se resultatet af«, siger Leif Benny Kristensen.

Nye tal: Bispehaven blandt landets mest utrygge kvarterer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce