Annoncørbetalt indhold

3 gode råd til at forbedre den sociale kapital i din virksomhed

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Social kapital er et begreb der dækker over de sociale og professionelle relationer, der er mellem mennesker på en arbejdsplads. Det handler altså om, hvilke fordele og værdier man får ud af at samarbejde, frem for at arbejde hver for sig. Social kapital hænger derfor i høj grad sammen med et godt psykisk arbejdsmiljø, for en øget social kapital øger tilliden mellem medarbejderne, samtidig med at det styrker samarbejdet og bidrager til innovation og en forbedret trivsel. Læs om social kapital her, og bliver klogere på, hvad det er og hvordan du kan forbedre den sociale kapital på din arbejdsplads.


Annonce

Styrk tilliden til ledelsen 

Hvis der skal være en høj social kapital, skal der være en god forbindelse mellem ledelse og medarbejdere. Tillid opbygges gennem en troværdig ledelsesstil, hvor produktivitet og trivsel ikke er hinandens modsætninger. Gensidig tillid opbygges også ved, at ledelsen giver udtryk for de er glade for medarbejdernes arbejde og at medarbejderne har tillid til de udmeldinger, som ledelsen kommer med. Det handler også om, om medarbejderne føler de har indflydelse på deres arbejde og de vilkår det foregår under, for eksempel løn og arbejdstider, og ikke mindst at de kan gå til ledelsen, hvis de ønsker ændringer.


Fair behandling 

Høj social kapital opbygges ved at medarbejderne føler de bliver behandlet på en retfærdig måde. Der vil altid være en distance mellem ledelse og medarbejdere, men hvis medarbejderne føler dem højere i hierarkiet ikke tager hensyn til deres ønsker og krav, skaber det et dårligt arbejdsmiljø. Som leder skal du derfor sørge for, at alle konflikter løses på en retfærdighed måde, hvor medarbejderne føler de er blevet lyttet til og at deres krav bliver taget til efterretning. En fair behandling handler nemlig ikke kun om højere løn og anerkendelse, men også om beslutningsprocesserne foregår på en retfærdig måde og at ledelsens krav til medarbejderne hverken er for høje eller lave.


Samarbejde og kommunikation

Social kapital handler om relationer. Men ikke kun om, om de sociale relationer på arbejdspladsen er gode, men om man kan arbejde sammen om arbejdspladsens kerneopgave på en effektiv måde. Et effektivt samarbejde kommer af, at man der er god koordinering om det fælles mål, og et fælles sprog for hvordan man løser kerneopgaven. Det gode samarbejde skal også understøttes af en præcis kommunikation, der er målrettet og fortæller, hvor der er problemer, der skal løses, på en måde så de understøtter virksomhedens værdier.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.