Annonce
Østjylland

7,7 mio. kr. til deling: Politikerne har fordelt deres lønkroner

Tre nyvalgte byrådsmedlemmer, fra venstre Lisbeth Torfing (EL), Paw Amdisen (SF), Dennis Hansen (S) og en genvalgt, Martin Ravn (V) klar til det konstituerende møde 11. december. Sidstnævnte får firedoblet sit vederlag i forhold til, da han trådte ind i byrådet for fire år siden. Foto: Axel Schütt

Topscorerne på lønningslisten er denne gang ud over borgmester Peter Sørensen (S) Martin Ravn (V), Jakob Bille (LA), Ellen T. Schmidt (S) og Lisbeth Torfing (EL).

Horsens: Så gør vi status igen. Som for fire år siden kan Folkebladet bringe en liste over, hvad de enkelte byrådsmedlemmer tjener på det politiske arbejde, når de tiltræder 1. januar.

Den samlede sum til fordeling er fra nytår 7,749 mio. kr.

I top fem ligger ud over borgmester Peter Sørensen (S), der som den eneste har fast løn, Martin Ravn, Jakob Bille, Ellen T. Schmidt og Lisbeth Torfing. Her er det primært formandsposter i forskellige udvalg, der pynter godt på lønsedlen.

I bund fem finder man Peder Stougaard (V), Jeanette Handberg (S), Lone Blume (S), Dennis Hansen (S) og Esben Hedeager (K).

Det tjener byrådsmedlemmerne

Folkebladet har opgjort de enkelte medlemmers årlige indtægter ved at sidde i byrådet fra årsskiftet.

Politikerne får et fast vederlag for at sidde i byrådet og derudover aflønning for de enkelte udvalg og bestyrelser, de sidder i. Vederlagene til de forskellige poster beregnes ud fra borgmesterens løn, så det er fordelingen af pengene, der er til diskussion.

Siden 2013 er borgmesterlønnen steget fra 826.000 kr. til 1.123.547 kr., og det faste vederlag til alle byrådsmedlemmer minus borgmesteren er steget fra 80.000 til 109.786 kr. Fem byrådsmedlemmer får et særligt tillægsvederlag, fordi de har et eller flere børn under 10 år.

Den samlede sum til fordeling er 7.749.385 kr. Tallene er rundet op eller ned til nærmeste krone.

Peter Sørensen (S), borgmester: 1.123.547 kr. i borgmesterløn. Ulønnet formand for økonomi- og erhvervsudvalget.

Martin Ravn (V): I alt 603.117 kr. 1. viceborgmester 101.119 kr., formand for plan- og miljøudvalget 270.438 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., næstformand for Horsens Vand A/S 92.000 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Jakob Bille (LA): I alt 438.913 kr. Formand for kultur- og civilsamfundsudvalget 223.698 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., medlem af Horsens Vand A/S' bestyrelse 61.500 kr., tillægsvederlag 14.155,32 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Ellen T. Schmidt (S): I alt 424.941 kr. Formand for velfærds- og sundhedsudvalget 270.438 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 14.943 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Lisbeth Torfing (EL): I alt 422.131 kr. Formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget 223.698 kr., medlem af velfærds- og sundhedsudvalget 29.774 kr., medlem af børne- og uddannelsesudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 14.943 kr. tillægsvederlag 14.155,32 kr.+ fast vederlag 109.786 kr.

Lone Ørsted (S): I alt 409.998 kr. Formand for børne- og uddannelsesudvalget 270.438 kr., medlem af kultur- og civilsamfundsudvalget 29.774 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Andreas Boesen (S): I alt 382.513 kr. 2. viceborgmester 11.235 kr., formand for Horsens Vand A/S 187.000 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., medlem af velfærds- og sundhedsudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer 14.943 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Per Andersen (S): I alt 373.371 kr. Formand for børn- og ungeudvalget 159.094 kr., næstformand for Horsens Erhvervshavn 30.000 kr., medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget 29.774 kr., medlem af plan- og miljøudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 14.943 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Susan Gyldenkilde (S): I alt 358.202 kr. Formand for udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer 159.094 kr., medlem af velfærds- og sundhedsudvalget 29.774 kr., medlem af børne- og uddannelsesudvalget 29.774 kr., medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget 29.774 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Jørgen Korshøj (V): I alt 328.428 kr. Formand for udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 159.094 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., medlem af plan- og miljøudvalget 29.774 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Claus Kvist Hansen (DF): I alt 289.334 kr. Formand for Horsens Erhvervshavn 120.000 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., medlem af kultur- og civilsamfundsudvalget 29.774 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Michael Nedersøe (DF): I alt 274.876 kr. Næstformand for beskæftigelses- og integrationsudvalget 59.660 kr., medlem af plan- og miljøudvalget 29.774 kr., medlem af Horsens Vand A/S' bestyrelse 61.500 kr., tillægsvederlag 14.155,32 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Saliem Bader (S): I alt 245.777 kr. Medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget 29.774 kr., medlem af kultur- og civilsamfundsudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer 14.943 kr., medlem af Horsens Vand A/S' bestyrelse 61.500 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Christa Skelde (V): I alt 228.994. kr. Næstformand for børn- og ungeudvalget 59.660 kr., medlem af kultur- og civilsamfundsudvalget 29.774 kr., medlem af velfærds- og sundhedsudvalget 29.774 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Thomas Monberg Andersen (S): I alt 228.994 kr. Næstformand for kultur- og civilsamfundsudvalget 59.660 kr., medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget 29.774 kr., medlem af plan- og miljøudvalget 29.774 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Anne Lene Løvbjerg (V): I alt 214.163 kr. Næstformand for velfærds- og sundhedsudvalget 59.660 kr., medlem af børne- og uddannelsesudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer 14.943 kr.+ fast vederlag 109.786 kr.

Paw Amdisen (SF): I alt 213.376 kr. Næstformand i børne- og uddannelsesudvalget 59.660 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., tillægsvederlag 14.155,32 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Ole Dahl Kristensen (V): I alt 199.334 kr. Medlem af børne- og uddannelsesudvalget 29.774 kr., medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget 29.774 kr., medlem af Horsens Erhvervshavns bestyrelse 30.000 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Niels Peter Bøgballe (S): I alt 199.220 kr. Næstformand for plan- og miljøudvalget 59.660 kr., medlem af økonomi- og erhvervsudvalget 29.774 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Louise Lange (DF): I alt 199.220 kr. Medlem af velfærds- og sundhedsudvalget 29.774 kr., medlem af børne- og uddannelsesudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer 14.943 kr., medlem af udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 14.943 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Lars Skytte Nielsen (S): I alt 199.108 kr. Medlem af velfærds- og sundhedsudvalget 29.774 kr., medlem af kultur- og civilsamfundsudvalget 29.774 kr., medlem af plan- og miljøudvalget 29.774 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Henning Jensen (V): I alt 194.164 kr. Næstformand for udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer 24.830 kr., Medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget 29.774 kr., medlem af kultur- og civilsamfundsudvalget 29.774 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Esben Hedeager (K): I alt 184.277 kr. Medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget 29.774 kr. medlem af plan- og miljøudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 14.943 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Dennis Hansen (S): I alt 183.489 kr. Medlem af børne- og uddannelsesudvalget 29.774 kr., medlem af plan- og miljøudvalget 29.774 kr., tillægsvederlag 14.155,32 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Lone Blume (S): I alt 164.390 kr. Næstformand for udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 24.830 kr., medlem af velfærds- og sundhedsudvalget 29.774 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Jeanette Handberg (S): I alt 154.503 kr. Medlem af børne- og uddannelsesudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer 14.943 kr., + fast vederlag 109.786 kr.

Peder Stougaard (V): I alt 154.503 kr. Medlem af kultur- og civilsamfundsudvalget 29.774 kr., medlem af udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund 14.943 kr. + fast vederlag 109.786 kr.

Ravn firedobler sin løn

Løn-niveauet er hævet pænt for alle byrådsmedlemmer, men særligt for 1. viceborgmester Martin Ravn (V), der som nyvalgt for fire år siden lå tæt på den absolutte bund. Hans vederlag er nu mere end firedoblet.

- Det er klart, at jeg som spidskandidat og formand for plan- og miljøudvalget har fået et noget større ansvar siden dengang, og det afspejler sig også i vederlaget. Det er mange penge, men jeg lægger også den tid, der svarer til et fuldtidsarbejde i mit politiske arbejde, konstaterer han.

Ved siden af byrådsarbejdet skal Martin Ravn finde tid til at passe sit fuldtidsjob som fotograf på Jysk Fynske Mediers redaktion i Grindsted.

- Som det første har jeg fået det arrangeret sådan, at udvalgsmøderne bliver rykket fra kl. 14 til 16. Det er nødvendigt, og jeg vil så evaluere, om det kan hænge sammen, om et halvt til et helt år. Jeg har været fotograf i snart 30 år. Det er en stor del af min identitet, og jeg vil gå langt for at fortsætte i mit job, siger han.

Lige under Martin Ravn finder man Jakob Bille (LA), der som nyvalgt overhaler rutinerede kræfter som Ellen T. Schmidt, Lone Ørsted og Andreas Boesen. Bille er blevet formand for kultur- og civilsamfundsudvalget, og derudover sidder han i økonomi- og erhvervsudvalget og i Horsens Vand A/S' bestyrelse.

Annonce
Byudvikling For abonnenter

Skyskraber skåret lidt ned: Nu er byrådsflertal parat til at sige ja

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Tirsdagens coronatal: 155 nye smittede - 15 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Vanvidskørsel på Aarhus Ø: Kommunen og politiet opfordrer hinanden til handling

Sport For abonnenter

De fire her har spillet røven ud af bukserne for Danmark ved EM

Aarhus

Tirsdagens coronatal: Flere østjyske kommuner har ingen nye smittede - Aarhus går dog ikke fri

Erhverv

Fodboldfeberen raser i Danmark: Hummel melder så godt som udsolgt af landsholdstrøjen

Byudvikling For abonnenter

Byggemand og samler: Olav de Linde har lageret fyldt med genbrug til sine byggeprojekter

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Alarm 112

24-årig mistænkt for narkokørsel mandag aften

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Aarhus

Far og bror til sigtet i sag om påkørt betjent: Vi fik overtalt Mohamad til at melde sig

Danmark

Sidste danske soldater har forladt Afghanistan

Alarm 112

Kvinde angrebet med bushammer: Forsøgte at afværge slag med sin paraply

Aarhus For abonnenter

Mystisk mand køber hele villakvarterer op i Aarhus: Her er historien om Singh - manden ved døren

Aarhus

Nyt 18-etager hus i Forskerparken: Skræddersyet til tech-virksomheder

Annonce