Annonce
Navne

75 år: Klavs Klercke Rasmussen

Klavs Klercke Rasmussen.

Statsautoriseret revisor Klavs Klercke Rasmussen, Nøddevej 2, snart Grøndalsvej 94, Viby J., fylder mandag 22. maj 75 år.

Klavs Klercke Rasmussen har tilbragt hele sit liv i Aarhus-området. Han blev efter studentereksamen i 1961 ansat hos revisionsfirmaet Langkilde Larsen i AaÅrhus, og efter beskikkelse som statsautoriseret revisor i 1973 blev han medejer af firmaet. I 1997 fusionerede Langkilde Larsen med Ernst & Young, som han forlod med udgangen af 2004 for at gå på pension. Han har dog stadig enkelte kunder, han hjælper med skatteopgørelsen.

Grundejernes - specielt ejerne af private udlejningsejendomme - problemer med regnskabs- og skattemæssige spørgsmål har i mange år haft Klavs Klercke Rasmussens store interesse og arbejdsområde. Disse har betydet, at han har været først næstformand og fra 2006 formand i Udlejerforeningen Aarhus, en post han frasagde sig i 2011. I perioden 2006-2011 var han næstformand i overbygningsforeningen Jydske Grundejere, nu Danske Udlejere, som er en landsforening.

Tilknytningen til grundejerne medførte, at han har været lægdommer i boligretten, Særlig Sagkyndig i Århus Stift ved vurdering af tjeneste- og lejeboliger, bestyrelsesmedlem i SBS Byfornyelse a.m.b.a og medlem af delegeretforsamlingen i Købstædernes Forsikring. Alle disse hverv er nu frasagt, og tilbage er nu kun hvervet som Særlig Sagkyndig i Århus Stift ved vurdering af tjeneste- og lejeboliger.

Klavs Klercke Rasmussen er meget historisk interesseret, og han blev i 2005-2015 leder af Viby lokalhistoriske Arkiv, der befinder sig under Viby Bibliotek. Det var en post, han overtog på en sørgelig baggrund, idet arkivet til da havde været ledet af hans datter, Bente Klercke Rasmussen, som døde af kræft i 2004. Alligevel har han lagt mange kræfter ind i arbejdet med lokalhistorien i Viby og Aarhus. Sammen med sin ægtefælle, Tove Glud Rasmussen, har han arrangere udstillinger med billeder fra Vibyområdet, og han har fotodokumenteret motorvejsprojektet ved Åhavevej, så man nu og senere kan følge med i processen. Viby lokalhistoriske Arkiv er en del af lokalarkiverne i Aarhus Syd, og han var i sin aktive periode disses repræsentant i Arkivudvalget som næstformand.

Også på det private plan har Klavs Klercke Rasmussen været aktiv. Han har således været i skolenævnet på Rosenvangskolen i 1980'erne og været aktiv i politik som konservativ byrådskandidat i 1990'erne. Desuden har han været spejder og er fortsat medlem af Sct. Georgsgilderne. I dag er han kasserer i Viby Fællesråd.

Klavs Klercke Rasmussen kan godt lide at rejse, og det bliver til flere udlandsrejser i løbet af året. Desuden er der sommerhuset ved Vesterhavet, som trækker så snart, der er mulighed for det.

På grund af boligflytning fejres dagen først efter sommerferien.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus For abonnenter

Bevaringsværdigt byggeri til salg: Prisen starter ved 14 millioner

Danmark

Fund af væsentligt bevismateriale: Ledende nynazist og 27-årig varetægtsfængslet for hærværk på jødisk gravplads

Annonce