Annonce
Østjylland

75 år og stadig i live

Grenaa Skibsværft er et af de få værfter, der er tilbage i Danmark. 90 nye både til fiskeriet er der blevet bygget på værftet. I dag er det reparations – og moderniseringsværft med bl.a. mange opgave for de danske småfærger, hjemmeværnskuttere, miljøskibe m.v. Foto: Flemming Højer

90 nybygninger er det blevet til på Grenaa Skibsværft, hvor der nu repareres og moderniseres skibe.

A/S Grenaa Skibsværft har fundet sin niche som reparationsværft. Et af de otte-ti mindre værfter, der er tilbage til Danmark. Værftet har overlevet alle genvordigheder, og føler sig heller ikke meget ramt af den meget omtalte finanskrise.

»Vi har travlt for øjeblikket, og tror på fremtiden,« lyder det fra indehaveren, direktør Christen Vester.

Købt op
Værftet har 75 års jubilæum i år. Datoen er 12. oktober.

Christen Vesters far, Jens Vester, købte i 1934 August Nielsens Skibs- og Bådbyggeri af August Nielsen, der et års tid tidligere var flyttet fra inderhavnen i Grenaa til den nordligste placering i den daværende havn.

August Nielsen havde i nogle år haft sit skibs- og bådbyggeri i det område, hvor der er i dag er slæbested i fiskerihavnen.

Jens Vester og August Nielsen havde begge været lærlinge på et andet værft, Brdr. Rode, som lukkede, og lærlingene blev spredt ud over landet. Men nogle vendte tilbage og fortsatte værftstraditionen i Grenaa. Blandt dem var også Laurits Rønn, som blev kompagnon i værftet Rønn og Petersen: I dag Rohde Nielsens reparationsværft, som er nabo til Grenaa Skibsværft.

August Nielsen fortsatte i øvrigt som værdsat formand hos Jens Vesters Skibsværft/A/S Grenaa Skibsværft i over 30 år.

Fiskekuttere
Skibsbygger Jens Vester startede med en enkelt bedding. I dag er der tre - beregnet til henholdsvis 150 tons, 300 tons og op til 500 tons egenvægt. Der er fem meter vand over beddingsvognen, som slæber skibene op på land. Beddingsvognen har en længde på 46 meter, så selv skibe helt op til en størrelse som Grenaa-Anholt-færgen »Anholt« kan komme på bedding hos Grenaa Skibsværft.

Det var nybyggeri til fiskeriet, der var hovedbeskæftigelsen fra starten.

90 træbåde er søsat fra skibsværftet til fiskeriet. Kombinerede trawl- og snorrevodsbåde på 59 ½ fod bl.a. til England. Nogle af de kuttere eksisterer endnu. Også en speciel type garnbåd blev der bygget til Thorsminde.

Christen Vester har som skibsingeniør selv været med til at bygge 45 af disse træbåde, men i 1977 var det slut med nybyggeriet i træ. Sidste kutter var »Villads Haubo«, Glynøre, der blev søsat i august 1977. Kutteren er fortsat i drift.

»Fiskeriet dør ikke helt,« noterer Christen Vester, som dog har set et par af de kuttere, der er bygget på værftet i Grenaa, også endte sine dage i Grenaa Havn. Ophugget.

120 på bedding
I løbet af et år kommer der omkring 120 skibe på bedding hos Grenaa Skibsværft. Nogle små – nogle større. Samtidig repareres og moderniseres skibe, der ligger langs værftets monteringsbro.

Mange af landets små-færger kommer til eftersyn hos Grenaa Skibsværft. Også en god del af Marinehjemmeværnets stålkuttere og forsvarets miljø-skibe er blandt de faste kunder, ligesom op til 60 meter store pramme ses på skibsværftet.

Da Jens Vester startede sit værft, lå det ved den yderste nordlige mole.

I dag ser det noget anderledes ud.

A/S Grenaa Skibsværft ligger nogenlunde midt i havnen:

»Heldigvis ligger vi fortsat i et erhvervsområde, hvor vi kan arbejde. Miljøkravene er blevet større og større gennem årene, blandt andet støjgrænsen på 6o db. Det giver os nogle tidsproblemer, når vi skal sandblæse, men dem løser vi,« siger Christen Vester.

»Vi føler os ikke indeklemt. Bare man ikke begynder at bygge beboelseshuse på havnen. Så tror jeg, at problemerne for virksomhederne på havnen for alvor vil opstå.«

Dagligt møder den 67-årige Christen Vester klokken 07.05 på værftet. Går sin runde. Værkfører Viggo Meyer står for den daglige produktion:

»Jeg tager lidt større pauser end tidligere, men har da tænkt mig at fortsætte mit daglige arbejde,« lyder det fra Christen Vester, som indtil videre fortsætter - for at bruge et maritimt udtryk – ved roret.

Direktør Christen Vester foran værftets tre beddinger, hvor der er op til 60 meter lange stålpramme til reparation. Foto: Flemming Højer
Den daglige leder af regnskab og administration, Kirsten Bøjstrup, har været på Grenaa skibsværft i 42 år. Her er det goddag til direktør Christen Vester. Hun møder dagligt kl. 06.55 på værftet. Han klokken 07.05. Foto: Flemming Højer
Kutteren ”Bjarke” er hjemmehørende i Grenaa, og er ved at få et eftersyn. Det er en stålkutter, der er bygget i Norge, slæbt til Grenaa Skibsværft, hvor den blev færdiggjort. Foto: Flemming Højer.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Et år med corona: Århusianske personligheder har alle lært vigtigheden af at stå sammen

Navne

Aarhus-forfatter Louis Jensen er død

Coronavirus

Forsinket vaccineplan chokerer rejsebranchen: 'Vil det så ske igen - og til det værre?'

Aarhus

Konflikt i ældreplejen spidser til: Fagforbund forlader styregruppe bag omstridt omorganisering

Annonce