Annonce
Aarhus

Aarhus Havn vil være næsten dobbelt så stor

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen syner ikke meget i den enorme udvidelse af Aarhus Havn, som Østhavnen er blevet til. Her i sandbunkerne skal om to år være færgehavn for Molslinjen. Foto: Axel Schütt

Mens Aarhus Havn arbejder på at færdiggøre en ny terminal til Molslinjen har man nye planer: En udvidelse af Østhavnen til det dobbelte ud i bugten i løbet af de næste 40 år.

Kortet viser Aarhus havns ønske om at udvide ud i bugten. Det blå område skal være første etape, det gule anden etape og det grønne tredje. Det kan dog være, at man vil etablere et hjørne af det gule område først for at kunne huse Marselisborg renseanlæg.
Kortet viser Aarhus havns ønske om at udvide ud i bugten. Det blå område skal være første etape, det gule anden etape og det grønne tredje. Det kan dog være, at man vil etablere et hjørne af det gule område først for at kunne huse Marselisborg renseanlæg.

AARHUS: Det går godt i Danmarks største containerhavn, Aarhus Havn. Mængden af gods over kaj stiger og stiger år for år, og man har lagt kriseårene efter finanskrisen bag sig med nye vækstrater.

Samtidig skabes nye landvindinger yderst på Østhavnen som en afslutning på den store masterplan fra 2007, der snart er gennemført. I dag ligner det en sandørken, men om blot to år skal det nye område være færdigbygget, så Molslinjen kan rykke ind med plads til fire færger ved kajkanten, opmarchbåse til biler og en ny adgangsvej til den yderste del af havnen.

Mens Østhavnen således snart er færdig er man gået i gang med at tænke videre med nye planer om en endnu større havn.

Her har man fundet gamle skitser frem, der er blevet pudset af og ført up to date. Skitser, der viser, hvordan havnen kan udvides ud i bugten til noget nær det dobbelt størrelse af i dag.

Konkret vil havnen snart søge tilladelse hos Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen til at lave en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet, red.) for udvidelsen. En VVM-undersøgelse vil tage flere år at lave med indlagte høringer.

Annonce

Ny haveudvidelse


  • Aarhus Havn har planer om en ny stor udvidelse fordelt i tre etaper:Første etape er på 300.000 kvadratmeter, der forventes færdig i 2030.
  • Anden etape er på 650.000 kvadratmeter og forventes færdig i 2048. Det er dog sandsynligt, at man vil anlægge en mindre del af denne etape sideløbende med første etape for at få plads til Marselisborg Renseanlæg.
  • Tredje etape er på 450.000 kvadratmeter og forventes færdig i 2060.
- Udvidelsen med en Yderhavn er en forudsætning for fortsat vækst og udvikling. Samtidig opfylder det et ønske om, at havnen skal flyttes ud i havet ? og væk fra byen, siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen. Foto: Axel Schütt

Næsten en fordobling

Med den nuværende masterplan har Aarhus Havn på Østhavnen i alt 1.800.000 kvadratmeter. Den nye plan om en ny udvidelse går under navnet "Yderhavnen" og vil tilføre yderligere 1.400.000 kvadratmeter til anlægget. Altså tæt på en fordobling af den nuværende østhavn og en halv gang større end havnens totale areal på 2.800.000 kvadratmeter.

Projektet er så stort, at det er delt i tre etaper og vil tage 40 år at gennemføre.

- Jeg regner med, at jeg som aldrende pensionist kan blive inviteret til indvielse af den tredje etape, smiler havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mens vi traver gennem sandet på den yderste del af havnen, hvor store sandbunker er lagt ud for at komprimere underlaget af byggejord og bygningsaffald, som færgeterminalen skal anlægges ovenpå.

Med i alt 1,3 kilometer kaj og en vanddybde på 14 meter kan Aarhus Havn modtage verdens største containerskibe. Og positionen som Danmarks største havn har man i Aarhus ikke tænkt at bruge som en sovepude.

Her vil Aarhus Havn udvide

Fortsat vækst

- Både byen og havnen er i kraftig vækst. Befolkningstallet stiger, og det samme gør antallet af arbejdspladser og virksomheder. Det øger behovet for transport af gods - både import og eksport, og for Aarhus Havn er de nye havnearealer en forudsætning for fortsat vækst og udvikling. Samtidig opfylder det et ønske om, at havnen skal flyttes ud i havet - og væk fra byen, siger havnedirektøren.

Han minder om, at havnen har afgivet ikke mindre end 600.000 kvadratmeter havnearealer til det, der i dag er byudvikling på Aarhus Ø.

- Yderhavnen er en forudsætning for byen og havnens fortsatte vækst. Den vil blive placeret i god afstand fra Aarhus by, og samtidig er der mulighed for at give plads til et rensningsanlæg på havneudvidelsen i stedet for ved Tangkrogen. Derfor er jeg overbevist om, at en sådan helhedsløsning vil blive godt modtaget af de fleste, siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Tung industri længere ud

Han er klar over, at Aarhus Vand tripper for at komme videre med at projektere og opføre et nyt renseanlæg på havnen, som også er en forudsætning for at udvikle lystbådehavnen og tangkrogen. Derfor kan det blive aktuelt at rykke rundt på etaperne af "Yderhavnen".

- Hvis vi ender med at få en VVM-godkendelse i 2021 vil vi relativt hurtigt kunne bygge den inderste del af etape to, så renseanlægget kan få de 120.000 kvadratmeter, det har brug for.

Er der overhovedet aktiviteter nok at placere på så stor en havn?

- Hvis vores nuværende vækstrate fortsætter kan yderhavnen vise sig at være for lille. Men det er rent teoretisk. Vi vurderer, at den godt kan fyldes op med havnevirksomheder og -aktiviteter over de 40 år. Efterhånden som byen udvikler sig og interesserer sig mere for sydhavnen og Mellemarmen kan det måske også blive aktuelt at flytte havnevirksomhederne længere ud på havnen.

Hvad med en stor virksomhed som oliefabrikken Aarhus Karlshamn, AAK? Den er vel ikke bare sådan at flytte?

- Vi har en mangeårig lejekontrakt med Aarhus Karlshamn på den nuværende placering. Men det kan godt være, at det en dag giver mening for firmaet at flytte længere ud på havnen. Det kan godt være, at der er en idé i at flytte især den tunge industri væk fra gamle og utidssvarende områder til en ny havn længere ude i bugten, peger Jakob Flyvbjerg Christensen på.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

'Juldamperen' Svanen sejler igen efter ulykke: - De nødvendige sikkerhedstiltag er afsluttet

Leder For abonnenter

Forudsigelig blæst om vindmøller

Aarhus Kommune har et ædelt mål: At blive CO2-neutral i 2030. Det får vidtrækkende konsekvenser. Vi kommer både til at spare, hvor vi kan på alt, som udleder CO2. Vi kommer til at dyrke meget mere særligt CO2-opslugende natur. Og så kommer vi selvfølgelig til at bidrage, hvor vi kan til at fremme vedvarende energi - vindmøller, for eksempel. At vi både skal og bør byde ind på en omstilling til vedvarende energi, det er vi næppe uenige om, vel? Men når det kommer til, hvor for eksempel vindmøllerne kan stå i vores kommune, så har vi balladen. Lige nu er tre placeringer i offentlig høring, og ikke overraskende er der blæst om alle tre. For det første ser kommunen for sig, at der godt kan stå nogle kæmpevindmøller på Aarhus Havn. Det har udløst protester fra beboere på Aarhus Ø, hvilket bestemt ikke kan overraske. Som vi tidligere har skrevet i en leder i denne avis: Hvis man leder efter ballade, så kan man være sikker på at få det ved at rejse vindmøller midt i den udsigt, som beboerne i de nye prestigebydele nær havnen i Aarhus har betalt kassen for. Og egentlig er det jo heller ikke fair at spolere deres havudsigter med snurrende og blinkende møllevinger, som de ikke lige havde set komme, da de købte deres lejligheder, vel? Dernæst har kommunen behændigt foreslået andre vindmøller så tæt op ad kommunegrænsen mod Favrskov og Syddjurs, at det ikke generer ret mange af Aarhus Kommunes egne borgere. I Syddjurs har de dog set, hvad der er i gære ved Vosnæs - og fra Syddjurs' borgmester Ole Bollesen (S) er der kommet en officiel protest: Det vil ødelægge landskabsoplevelsen med mere ved Kalø Vig, skriver han. Hvilket flugter fuldstændigt med, hvad borgere i nærområdet også påpeger. Og de har jo ret. Heller ikke her vil møllerne pynte. Tilbage er placeringen tæt på trafikknudepunktet, hvor Djurslandsmotorvejen møder E45. Den synes umiddelbart mest oplagt af de tre, for her er i forvejen en vis støj fra trafikken og i øvrigt planer om at plante masser af vild, CO2-opslugende natur til glæde for både klima, grundvand og friluftsvenner, uanset om de går op i flora, fauna eller bruger naturen til motion eller hundeluftning. Men også her er der ballade om planerne, som går ud over særligt beskyttet natur. Så her foreslår Danmarks Naturfredningsforening, at Aarhus Kommune laver aftale om, at møllerne kan rykkes lidt ind i Favrskov, hvilket vores gode naboer her næppe vil være med til. For det vil begrænse mulighederne for at byudvikle ved Søften. Så hvad nu? Vi har skrevet det før: Drop planerne om møller nær Aarhus og send dem til havs, hvor de generer mindst.

Annonce