Annonce
Aarhus

Aarhus sender nødråb til minister: Corona presser skoler og børnepasning i knæ

Corona-epidemien har på mange måder forandret skoledagene for elever og ansatte i Aarhus. Situationen kræver så mange ressourcer, at det kniber med at håndtere alle de almindelige krav til undervisning, dokumentation og andet. Der er lignende udfordringer i kommunens pasningstilbud, og det hele bliver nu en sag for børne- og undervisningsministeren. Genrefoto: Johan Gadegaard
Corona-epidemien belaster voldsomt hverdagen i skoler og dagtilbud i Aarhus. Nu kræver en bredt sammensat gruppe fra børne- og ungeområdet handling fra Christiansborg. Forældre er bekymrede for både corona-situationen og børnenes trivsel.

AARHUS: Corona-epidemien truer med at slide skolerne og børnepasningen i Aarhus op.

Børn, ansatte og forældre lider under en evig strøm af forandringer, ligesom smitteudbrud med tilhørende hjemsendelser gør hverdagene uforudsigelige.

Situationen får nu en række centrale parter på børne- og ungeområdet i Aarhus til at bede børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om hjælp. De ønsker plads til større fleksibilitet i håndteringen af corona i dagtilbud og skoler.

Annonce

Blandt afsenderne af appellen er forældreorganisationen Skole og Forældre i Aarhus.

- Nogle forældre giver udtryk for, at de er forvirrede over retningslinjerne og måske også mere generelt bekymrede. Bekymringerne gælder selvfølgelig selve coronasmitten, men der er også usikkerhed omkring børnenes læring og ikke mindst trivsel. Lige nu er det lidt som om, vi hopper fra tue til tue. Det er brandslukning, som ikke kan bære os i gennem resten af vinteren eller resten af skoleåret, siger formand Cecilie Harrits.

Mangel på vikarer

I løbet af efteråret har corona ramt en lang række skoler og pasningstilbud i Aarhus.

Corona-bølgen tog allerede fart i august, da der to uger efter skolestart var meldinger om corona-hjemsendelser på 22 skoler. I de seneste uger er eksempelvis skoler i Risskov og Hjortshøj ramt af coronasmitte.


Mangel på vikarer er i sig selv en stor udfordring. Den betyder, at fastansatte med kort varsel må udvise stor fleksibilitet og ændre på arbejdstider. Det er på ingen måder holdbart i længden, understreger Lene Syberg.

Lene Syberg, Dagtilbudslederforeningen i Aarhus


Coronavirus præger også hverdagen i pasningstilbuddene i Aarhus.

Eksempelvis har lederne på området store problemer med at finde vikarer, når der er hjemsendelser af personale på grund af mistanke om coronasmitte.

- Mangel på vikarer er i sig selv en stor udfordring. Den betyder, at fastansatte med kort varsel må udvise stor fleksibilitet og ændre på arbejdstider. Det er på ingen måder holdbart i længden, understreger Lene Syberg, formand Dagtilbudslederforeningen i Aarhus.

Hverdagen for personalet i daginstitutionerne i Aarhus er på mange måder påvirket af forebyggelsen af coronasmitte. Der bruges eksempelvis mange kræfter på at rengøre legetøj. Genrefoto: Henning Bagger

BUPL har 4.600 medlemmer, der arbejder i daginstitutioner, klubtilbud og skoler i Aarhus. Fagforeningen har også underskrevet henvendelsen til børne- og undervisningsministeren.

- De ansatte på børne- og ungeområdet er slidte og maksimalt pressede. De er mentalt pressede efter en lang periode præget af corona, og udsigten til vintermåneder med yderligere omvæltninger er ganske enkelt for overvældende. Derfor er det vores store håb, at ministeren vil se på mulighederne for at skabe mere rum til at håndtere de praktiske udfordringer omkring corona, siger Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL, Århus.

Annonce

Mentalt udmattende

I henvendelsen til ministeren beskrives hverdagen med covid-19 som mentalt udmattende, usikker og opslidende for børn, forældre, medarbejdere og ledere.

I brevet understreges nødvendigheden af langsigtede planer og flere frihedsgrader til de enkelte institutioner for at skabe forudsigelighed, tryghed og en kendt hverdag for børnene.

Nødråbet fra Aarhus til minsteren

Otte aktører på børne- og ungeområdet i Aarhus har sendt en henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Aktørerne er: Aarhus Kommunes rådmand for børn og unge, Skole og Forældre i Aarhus, Aarhus Forældreorganisation, Århus Lærerforening, BUPL Århus, Aarhus Skolelederforening, Lederforeningen for Ung i Aarhus og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus

I henvendelsen peges der på forskellige muligheder for at løsne på krav, der gør arbejdet på børne- og ungeområdet besværligt under corona-epidemien. De fleste forslag knytter sig til skolerne.

På skoleområdet foreslås det blandt andet:

  • Mulighed for reduktion i minimumstimetallet eller større lokalt råderum til at regulere på timetallet for de forskellige fag og årgange. Det kan også indebære muligheden for, at de ’store fag’ midlertidigt prioriteres, og at ’mindre fag’ midlertidigt sættes på pause.
  • Mulighed for, at der lokalt på den enkelte skole kan undtages for tilstedeværelseskravet for eleverne på 27,8, 33 og 35 timer i ugen samt mulighed for fjernundervisning i begrænset omfang.
  • Mulighed for at aflyse prøven i de obligatoriske praktisk-musiske valgfag.
  • Mulighed for, at gennemførelsen af nationale test i skoleåret gøres frivillig for kommuner/skoler i lighed med i skoleåret 2019/20.

På klubområdet lyder opfordringen:

  • Der er et ønske om, at der bliver set på retningslinjerne for klubberne, så det er nemmere for klubberne at skabe attraktive tilbud med aktiviteter, som de unge i højere grad vælger til, og hvor de mødes i coronatrygge rammer.


På dagtilbudsområdet foreslås det blandt andet: 

  • Fristen for implementering og evaluering af den pædagogiske læreplan er allerede blevet forlænget til den 1. januar 2021. Men der er fortsat dagtilbud, som er pressede i forhold til at nå den frist. Det er derfor et stort ønske, at fristen for implementering og evaluering af den pædagogiske læreplan forlænges yderligere. 
  • I dagplejen er det en stor udfordring, at dagplejerne dagligt skal vaske legetøj. Det giver et stort pres på dagplejerne, at de skal gøre det samtidig med pasningen. Der er derfor brug for at gøre noget for at afhjælpe situationen. Det kan enten være en lempelse af kravet om daglig vask af legetøjet. Alternativt er der brug for en større fleksibilitet i forhold til, at dagplejernes åbningstid kan reduceres lokalt.

Derfor efterlyses ministerens hjælp til at sikre en bredere vifte af greb, der kan justeres, når corona er kommet inden for døren, og medarbejdere og børn må sendes hjem.

- Vi står overfor et langt sejt træk, og gejsten er af naturlige årsager ikke så høj som i foråret. Det er allerede slidt meget på børn, ansatte og familier. Derfor har vi brug for en fleksibilitet, der giver rum til at arbejde fornuftigt indenfor rammerne af den aktuelle corona-situation, fortæller børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF), der har underskrevet henvendelsen til ministeren på vegne af Aarhus Kommune.

Annonce

Skoledagenes længde

I henvendelsen til ministeren peges der på en række værktøjer, der kan gøre hverdagen lettere på skoler og i pasningstilbud.

Det drejer sig blandt andet om at lempe time- og dokumentationskrav, udskyde frister for at sætte nye tiltag i værk og mulighed for at kunne afvige cirkulærer og reglementer.

Børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF) kan se skoler og dagtilbud under voldsomt corona-pres. I foråret mærkede han masser af gejst hos personalet, men nu begynder de mange corona-omvæltninger for alvor at tappe kræfterne. Foto: Axel Schütt

Et par af forslagene peger på muligheden for at arbejde med kortere skoledage. Men Thomas Medom understreger, at forældre som udgangspunkt ikke skal i gang med at justere arbejdstider for være mere hjemme ved børnene i dagtimerne.

- Det handler om, at eleverne skal have et vist antal timer i et skoleår. På grund af hjemsendelser og andre uregelmæssigheder under corona-epidemien mangler nogle elever timer, som vi kan blive nødt til at samle i meget lange skoledage i slutningen af skoleåret. Den situation vil vi undgå, fortæller Thomas Medom.

Avisen har bedt børne- og undervisningsministeren kommentere sagen.

Men hendes pressesekretær oplyste mandag, at ministeren ikke kunne stille op til interview vedrørende Aarhus Kommunes henvendelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

En kviktest og en drink for 149 kroner: Nyt privat testcenter åbnet ved åen i Aarhus

Alarm 112

26-årig idømt fængsel for vidnetrusler: Fandt betjent på Facebook og truede med at slå hans søn ihjel

Aarhus For abonnenter

Knæskallen gik i seks stykker: - Jeg mistede min udødelighed i cykelstyrtet

Alarm 112

Mand i varevogn skaber frygt i Åbyhøj: Ville have drenge til at hoppe ind i bilen og vise vej til Kvickly

Annonce