Annonce
Debat

Advarsel til boligkøberne: I Aarhus ved man aldrig, om der bliver bygget i baghaven

"Kære huskøbere, I kan her i byen risikere at købe et hus eller en lejlighed under nogle forudsætninger, som Aarhus Byråd har opstillet i Kommuneplan 2017, og næste dag risikere, at selvsamme byrådsflertal, der står bag planen, dispenserer fra den", skriver Svend Åge Petersen. Arkivfoto: Axel Schütt

DEBAT: Der bliver købt og solgt huse og ejerlejligheder i et raskt tempo, og foråret er højsæson. Du og din familie leder efter et sted at bo efter jeres hoved. Drømmene skal tilpasses til jeres økonomiske situation, og når det er sket, føres ud i livet.

Det er et stort valg, I står over for. Ud over selve huset/lejligheden er det vigtigt, at det ligger i det rigtige kvarter i forhold til f.eks. arbejde, daginstitutioner og skoler og natur.

Der er mange bolde i luften, og nogle af dem går man ud fra, at ejendomsmægler og advokater har styr på. Hvordan ser kvarteret ud nu, og er der vigtige planer om at ændre på kvarteret undervejs? Man ønsker jo ikke at købe et hus, og der så kort efter etableres en grusgrav, en losseplads eller et højhus klos op til ens hæk. Så kan det, man køber, jo også risikere at falde i værdi.

Annonce

Hvor kan man læse om, hvad der er planlagt, og hvad der må bygges, i det kvarter, jeres bolig ligger i? Det kan man i byens kommuneplan.


Jeg vil derfor råde jer til også at begynde at studere, hvordan de enkelte byrådsmedlemmer stemmer i byggesagerne. Stemmer de rask væk for at give dispensationer, bør I nok stemme på et andet parti ved næste kommunevalg.


I Aarhus har vi Kommuneplan 2017. Her kan man f.eks. læse om, hvor højt og hvor tæt der må bygges, og hvor meget plads der skal være til friarialer og afsættes til parkeringspladser ved eventuelt nybyggeri. Så har byens borgere noget, de kan regne med.

Blandt formålene med at udarbejde kommuneplaner er, at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i arbejdet med udformningen af vores omgivelser. Den færdige kommuneplan er derfor en slags aftale mellem borgerne og kommunen om, hvordan vores fysiske omgivelser skal se ud, og er afgørende for vores valg af bolig og kvaliteten af bylivet.

Kommuneplanen er altså ikke blot et udstillingsvindue for uforpligtende visioner – det er et i planloven fastlagt dokument, som borgerne med rimelighed kan forvente bliver efterlevet i den kommunale lokalplanlægning.

Sådan burde det være, men i Aarhus er virkeligheden en ganske anden. Byrådsflertallet har, siden Kommuneplan 2017 trådte i kraft, givet cirka 92 dispensationer fra kommuneplanen (de såkaldte kommuneplantillæg); dispensationer, der ofte går på, at der må bygges højere, tættere og med en højere bebyggelsesprocent, end kommuneplanen giver mulighed for, og dispensationerne begrundes aldrig planmæssigt i det konkrete byggeri, men blot med en henvisning til, at "det giver kommuneplanen mulighed for".

Denne henvisning går på, at der i kommuneplanen står, at byrådsflertallet ønsker, at Aarhus skal vækste med fem procent om året. At der så også i kommuneplanen står, at der skal udarbejdes helhedsplan for et kvarter, før der kan laves lokalplaner, ser man bort fra, ligesom man ser bort fra alle de andre fine rammer, der er sat op i kommuneplanen. For byrådsflertallet tæller kun ønsket om vækst, så skidt med naboer, kulturværdier og natur.

Så kære huskøbere, I kan her i byen risikere at købe et hus eller en lejlighed under nogle forudsætninger, som Aarhus Byråd har opstillet i Kommuneplan 2017, og næste dag risikere, at selvsamme byrådsflertal, der står bag planen, dispenserer fra den og f.eks. opfører højhuse i jeres baghave, store boligkarreer eller et indkøbscenter i jeres villakvarter. At jeres bolig derved mister værdi, ja, det er bare ærgerligt.

Jeg vil derfor råde jer til også at begynde at studere, hvordan de enkelte byrådsmedlemmer stemmer i byggesagerne. Stemmer de rask væk for at give dispensationer, bør I nok stemme på et andet parti ved næste kommunevalg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce