Annonce
Aarhus

Afstemning: Er du for eller imod en Marselistunnel?

En tunnel under hele Marselis Boulevard er udråbt som den bedste løsning i forhold til at  mindske støj, trængsel og tidsforbrug. Men det er også den dyreste løsning på problemerne. Foto: Kim Haugaard
Der er både argumenter for og imod en Marselistunnel - men hvad mener du? Deltag i Stiftens afstemning her.

OBS: Da vi har oplevet uregelmæssigheder om afstemningen, fx mange stemmer på meget kort tid, har vi valgt at lukke afstemningen, da vi ikke tror på, at den giver et retvisende billede af århusianernes holdning. 

AARHUS: En tunnel under Marselis Boulevard har været i støbeskeen siden 1997. Dengang ville den 1,9 kilometer lange underjordiske forbindelse have kostet 750 millioner kroner.

Nu er prisen mere end tredoblet til 2,7 milliarder. Alt for meget, mener nogle, der peger på alt det, Aarhus kunne få i stedet.

Annonce

Andre igen mener, at det er en pris, der betales, for at fremtidssikre adgangen til Aarhus Havn, der allerede i dag er Danmarks største på containerfragt.

Kast din stemme

Hvad mener du? Hvis du savner argumenter for og imod, så kommer nogle af de vægtigste lige herunder i faktaboksen.

Og så kan du afgive din stemme derunder.

5 argumenter for og imod en tunnel

5 argumenter for:

  1. Støjniveauet for beboerne langs Marselis Boulevard vil falde mærkbart, når den tunge trafik flyttes under jorden.
  2. Marselis Boulevard vil i fremtiden blive mere trafikeret end hidtil, efter Molslinjen er flyttet til Østhavnen for enden af Marselis Boulevard.
  3. Bedre adgangsforhold vil være med til at fremtidssikre Aarhus Havns position som Danmarks største containerhavn. Havnen er allerede i dag en stor vækstmotor for Aarhus Kommune.
  4. Staten er parat til at bære en stor del af omkostningerne – formentlig omkring en milliard kroner.
  5. En tunnelrute til havnen giver mulighed for at gentænke byrummet over jorden. Der vil stadig skulle være en vej, men byrådet får mulighed for at arbejde med grønne områder, hastighedsdæmpning og så videre.


5 argumenter imod:

  1. Anlægsarbejdet vil forvandle området til en byggeplads gennem fem år og besværliggøre trafikafviklingen og livet for beboerne.
  2. 2,7 milliarder kroner er rigtig mange penge – også i en stor kommune som Aarhus. Den kommunale andel af budgettet kunne eksempelvis købe mange plejeboliger, skoler eller idrætsanlæg.
  3. Forureningen forsvinder ikke ved at sende lastbilerne under jorden. Tværtimod vil den samlede CO2-udledning formentlig stige, fordi flere bilister vil begynde at benytte vejen oven på tunnelen, når den bliver mere fremkommelig.
  4. Erfaringsmæssigt ender både økonomi og tidsplan ofte med at skride i store offentlige infrastrukturprojekter. Så århusianerne kan potentielt ende med en større regning, end der lægges op til.
  5. Både personbiler og lastbiler vil formentlig med tiden skifte til el – og således larme markant mindre. Så er der på den lange bane overhovedet brug for tunnelen i forhold til støjen?
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce