Annonce
Debat

Aktive investeringer skal sikre ny udvikling på de skrå brædder

Mette Bock
Annonce

Danskerne elsker teater. Derfor ønsker regeringen med et nyt udspil helt konkret at styrke fire teatre, der på hver deres måde har rakt ud efter borgere. I scenekunstudspillet "Stærkere teater: Fra passiv kulturstøtte til aktiv kulturinvestering" foreslår vi desuden en række initiativer, som skal give mere liv på scenerne til glæde for flere danskere, så de gode forestillinger får et længere liv og når bredere ud i landet.Konkret lægger udspillet op til, at fire teatre med et helt særligt potentiale hver får et løft på tre millioner kroner årligt. Det er Randers Egnsteater, som arbejder aktivt med brug af gæsteforestillinger og gennemfører talentudvikling i dramapædagogiske undervisningsforløb; Vendsyssel Teater, der opsætter ny dansk dramatik og arbejder for at værkerne skal leve videre på andre teatre; og Fredericia Teater, som arbejder med nye danske musicals. Og i hovedstadsområdet har Aveny-T de senere år vist en stærk evne til at få fat i de helt unge, som set over en bred kam ikke er de hyppigste gæster ved scenekunstforestillinger. Den udvikling vil vi rigtig gerne være med til at skubbe yderligere til - for de unge er jo fremtidens teatergængere.

Det er min erfaring, at det er utrolig vanskeligt at flytte eller omprioritere kulturstøtten. Det er ærgerligt, for verden ændrer sig, og kulturforbruget ændrer sig, ligesom kunstarterne udvikler sig og bryder nye veje. Hvis ikke vi har modet til at prioritere, er der en betydelig risiko for, at det hele forstener, og at der ikke bliver rum til fornyelse. Jeg synes, vi i langt højere grad skal turde prioritere og betragte kulturstøtten som aktive investeringer i dannelse, fællesskaber, indsigt, udfordringer og oplevelser, der både gør os klogere på os selv og andre - og dermed gør vores liv rigere.

Høj kvalitet og udvikling er vigtigt - ikke mindst for scenekunsten. For at skubbe indsatsen i gang, har regeringen desuden, efter ønske fra teatrene, afsat en udviklingspulje på 33 mio. kr., der skal skubbe til nytænkning og tværgående samarbejder. Udviklingsmidlerne skal give nye muligheder til både de store etablerede teatre og de mange dygtige, uafhængige scenekunstgrupper rundt omkring i landet.

Gennem mere end et år har der været en række spændende diskussioner omkring scenekunstmiljøet - både i en meget aktiv Facebookgruppe, ved en stort anlagt konference i Odense og på møder, jeg har haft ude på teatrene. Samarbejde og koordination var også i sin tid krumtappen ved oprettelsen af Det Københavnske Teatersamarbejde, der koordinerer samspillet mellem fire store teatre i hovedstaden. Vi mener, at det nu er lykkedes så godt, at teatrene kan fortsætte på egen hånd, uden at samarbejdet skal være lovbestemt. Det vil give de fire teatre i teatersamarbejdet - Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater og Østerbro Teater - større frihedsgrader og et større selvstyre.

Hertil kommer, at teater til børn og unge er et af de steder, hvor dansk scenekunst er allerstærkest og meget aktivt. Heller ikke her er der grund til at have mere ressourcekrævende bureaukrati end absolut nødvendigt. For at forenkle støttestrukturen lægger regeringen op til, at vi fremover ensretter godkendelsesproceduren til refusionsberettigede forestillinger, så der fremover kun gives tilskud til enkeltbilletter via én ordning, den såkaldte 'formidlingsordning', der fungerer som en slags billetstøtteordning, hvor staten giver tilskud til billetter solgt med rabat.

Regeringens udspil består dermed både af nye udviklingsressourcer og en økonomisk omprioritering: 33 mio. kr. er afsat på finansloven til udviklingspuljen, mens 12 mio. kr. til de fire udpegede teatre findes dels ved en mindre reduktion af formidlingsordningen (billetstøtten) på 9,6 mio. kr. om året af en samlet bevilling på ca. 75 mio. kr., dels ved nedlæggelse af Det Københavnske Teatersamarbejde. Den statslige kulturstøtte på scenekunstområdet kommer dermed til at arbejde langt mere aktivt i form af flere og bedre forestillinger og nye udviklingsmuligheder for særlige projekter.

Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Mobil testenhed tilbage i Gellerup: Svært at få beboerne til at flytte sig

Aarhus For abonnenter

Søns misbrug har kostet Bente og Søren penge, søvn og tårer: - Man føler sig magtesløs og mistænkt for at være dårlige forældre

Aarhus

Fire elever ramt af corona: Var netop kommet hjem fra studietur til Polen

AGF

Det Hvide Snit:  Er der bund i ny, ambitiøs AGF-målsætning - og hva' ka' OB?

AGF For abonnenter

Bagkanten: Sæsonen er knap begyndt, men David Nielsen skal allerede ud i krogene for at finde friske spillere

Annonce