Annonce
Aarhus

Alarmerende høj smittestigning: Påbud om besøgsrestriktioner i Odder

Odder Kommune oplever alarmerende høj smittestigning. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt påbud, lige som flere skoleelever sendes hjem til screening for coronasmitte. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Odder Kommune ligger på en kedelig 10. plads over de hårdest ramte kommuner i Danmark. Det får Styrelsen for Patientsikkerhed til at udstede påbud om besøgsrestriktioner til plejehjem og botilbud, ligesom der også vil komme forskellige indsatser på skoleområdet.
Annonce

ODDER: Odder Kommune har hele fredagen været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, da smittestigningen i kommunen er alarmerende høj.

I det seneste døgn er der konstateret 18 nye smittede. De seneste syv dage er tallet 58, hvilket giver en incidens på 254 målt pr. 100.000. Dermed ligger Odder kommune på en 10. plads over de hårdest ramte kommuner i Danmark, skriver kommunen i en pressemeddelelse.Vi håber med de nye midlertidige restriktioner, at vi fortsat kan holde smitten ude fra vores udsatte borgere. I

Anne Stenbæk, sundheds- og omsorgschef i Odder Kommune


Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor påbudt Odder Kommune at iværksætte nye midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem, korttidspladser og botilbud.

Påbuddet træder i kraft fra lørdag 21. november 2020.

Restriktioner i Odder

De nye restriktioner indebærer:

• At besøg i beboerens egen bolig kun foretages af én person som er den nærmeste pårørende til beboeren. Med "den nærmeste pårørende" forstås f.eks. ægtefælle, samlever, forældre, barn.

• At besøg i beboerens egen bolig herudover kan ske i særligt kritiske og uopsættelige situationer til en kritisk syg eller døende person.

• Det tillades desuden at stedet indretter særlige besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende samt to øvrige pårørende). Dog højst to pårørende på besøg ad gangen.

• At besøg i andre situationer foregår udendørs.

Besøg af kun én person - den nærmeste pårørende - i beboerens egen bolig træder i kraft fra lørdag 21. november 2020. Man vil som besøgende stadig skulle melde sin ankomst som hidtil.

Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet 18. december. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Annonce

Ingen smitte på plejehjem

Sundheds- og omsorgschef Anne Stenbæk udtaler:

- Det er en stor glæde, at vi indtil nu, har været fri for Covid-19 på vores plejehjem, korttidspladser og botilbud. Så vi håber med de nye midlertidige restriktioner, at vi fortsat kan holde smitten ude fra vores udsatte borgere. I den kommende uge vil ledelsen på kommunens plejehjem arbejde på indretning af særlige besøgsrum. Der kommer nærmere information fra det enkelte sted.

Annonce

Restriktioner på skoleområdet

Vestskolen med afdelingerne Skovbakken og Vestermarken har haft en hektisk coronauge, hvor der er sket en stigning antallet af elever der er testet positive for corona.

Status på Skovbakken er, at 12 elever smittet på 9. årgang og en elev på 1. årgang.  I alt er fire klasser er sendt hjem. På Vestermarken er 20 elever smittet på mellemtrinnet og to lærere smittet. Her er i alt syv klasser sendt hjem.

Udviklingen betyder, at kommunen efter rådgivning fra Styrelsen for patientsikkerhed hjemsender den sidste klasse på henholdsvis 9. årgang og mellemtrinnet på Vestermarken hjem til screening.

For at begrænse antallet af børn og unge, der mødes på tværs af de skoler, hvor de normalt færdes, bliver juniorklubben lukket ned i næste uge, mens ungdomsskolen lukkes ned for 8. klasse og opefter i en uge.

Til og med søndag 6. december nedlukkes hold med mere end 10 elever på Odder Musikskole.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce