Annonce
Aarhus

Alternativt spareforslag skal hjælpe kommunen med at spare penge på skoleområdet

Et kaotisk forløb betød, at konstitueret børn og unge-direktør Søren Aakjær ikke kunne give klare svar på forældremøde på Åby Skole forleden. Politikerne havde nemlig opgivet forslaget om skolesammenlægninger. Nu har Søren Aakjær præsenteret et alternativt spareforslag. Foto: Jens Thaysen

På børn og unge-området er sparekravet faldet til 15 mio. kr. Direktørgruppen foreslår blandt andet rammebesparelser, så alle skoler holder for.

AARHUS: Det bliver effektiviseringer og rammebesparelser på alle skoler, der skal hjælpe Børn og Unge til at finde sin del af Aarhus Kommunes 241 millioner kr. store sparerunde.

Som det vil være i hvert fald alle med børn i den århusianske folkeskole bekendt, faldt et forslag om skolesammenlægninger til jorden med et brag.

Forslaget forventedes at indbringe en besparelse på 31 millioner kr.

Tirsdag eftermiddag offentliggjorde Aarhus Kommune Børn og Unges alternative spareforslag, som i mellemtiden er blevet halvt så stort.

Blandt andet fordi kravet om besparelser viser sig mindre end først antaget, skal Børn og Unge spare 15 millioner kr.

4,8 millioner kr. skal findes ved en rammereduktion. Beløbet skal fordeles forholdsmæssigt blandt skolerne.

- Det er jo et væsentligt mindre beløb, der skal spares. Men skolerne har gennem årene været gennem så mange besparelser, at økonomien er stram. På den anden side: Sammenligner man med besparelser på de andre store serviceområder, er det ikke et stort beløb, siger børn og unge-rådmand, Thomas Medom (SF).

Annonce

Skolerne har gennem årene været gennem så mange besparelser, at økonomien er stram.

Thomas Medom, børn og unge-rådmand (SF)

Effektiviseringer

To millioner kr. foreslår direktørgruppen sparet på fællesfunktionerne. Fire stillinger nedlægges oven i de ni stillinger, der blev nedlagt i det oprindelige spareforslag.

Desuden forventer direktørgruppen, at der kan spares 2,2 millioner kr. gennem effektiviseringer på ejendomsområdet.

De tre spareforslag indbringer tilsammen ni millioner kr. Der mangler altså seks millioner kr. for at nå op på de 15 millioner kr.

Eller det gør der faktisk ikke.

- Da vi ikke skal spare så meget, behøver vi ikke som planlagt at bruge seks millioner kr. af de opsparede midler. Vi har budgetteret med et underskud de første år og et overskud i 2022. Besparelserne indfases over lang tid, for når det handler om medarbejdere, er der opsigelsesvarsler, og når vi er på chefniveau, er de lange, siger Søren Aakjær, konstitueret direktør i Børn og Unge.

De nye spareforslag er i høring frem til søndag 16. september.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce