Annonce
Østjylland

Angst: God erfaring med Cool Kids i Odder Kommune

Flere og flere børn oplever angst i en eller anden grad. Siden 2018 har Odder Kommune tilbudt et forløb i Cool Kids, som er for både børnene og deres forældre. Arkivfoto
I to år har børn med angst og deres familier kunnet få hjælp i det manualbaserede behandlingsprogram Cool Kids. Og det virker efter hensigten, vurderer psykolog Anne Kildeberg.

Odder: Siden 2018 har børn med angst og deres forældre fået et særligt tilbud i Børne- og Familiehuset. Cool Kids hedder tilbuddet som PPR-psykolog Anne Kildeberg har været en af behandlerne på siden begyndelsen, og hun er ikke i tvivl.

- Jeg elsker Cool Kids, siger hun uden omsvøb.

- Tiden med Cool Kids er ud fra et psykologfagligt perspektiv meget meningsfuld.

Siden første hold har yderligere tre hold med seks børn og deres forældre mødtes hver 10 gange.

I løbet af de 10 gange har børnene og deres forældre både sammen og hver for sig lavet øvelser og fået redskaber til at tackle børnenes angst, så angsten ikke vokser sig så stor, at det bliver en bremseklods for børnenes liv både inden- og udenfor hjemmets fire vægge og i samværet med jævnaldrende.

- Og det er generelt gået rigtig godt, siger Anne Kildeberg.

At Cool Kids foregår i grupper er ikke tilfældigt. Børnene har stor glæde i at kunne spejle sig i andre og opdage, at de ikke er alene om at være bange for nogle ting.

- De møder nogen, der kan have samme erfaringer med forhøjede angstsymptomer som dem selv, og de danner nye venskaber, siger Anne Kildeberg.

Annonce

Cool Kids

Odder Kommune har i samarbejde med syv andre kommuner i regionen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling udviklet et projekt, der hedder Fremskudt Psykiatri. Formålet med projektet er at forebygge og lave tidlig indsats ifht. let til moderat angst og depression for børn og unge, og en del af projektet er kurser med viden herom, som PPR holder for alle dagtilbud og skoletilbud i kommunen.

Cool Kids er en del af det projekt og henvender sig til familier med et barn med symptomer på let eller moderat angst eller depression i alderen ni-12 eller 12-15.

Børn og unge, der allerede har været i et behandlingsforløb, er ikke indenfor målgruppen.

For at komme i betragtning til holdet skal man sende en mail med sit navn og telefonnummer til TRT@odder.dk, hvorefter man bliver ringet op for at aftale det videre forløb.

Der må ikke sendes personfølsomme oplysninger i mailen.

Fælles sprog

Derudover får de også to ugentlige timer, hvor de kan være sammen med deres forældre uden forstyrrelser fra andre søskende, telefoner og hvad der ellers kan fylde i en familie.

En af betingelserne for at komme med i Cool Kids er nemlig, at begge forældre (hvis der er to forældre) kan deltage hver gang.

- Det er vigtigt, fordi familierne på den måde får en fælles forståelse af, hvad der er almindelig angst, og hvad der er behandlingskrævende angst. Dermed får de et fælles sprog og nogle fælles handlemuligheder, når de står i en situation, hvor angsten kan tage over, og forældrene måske tidligere naturligt har oplevet at føle sig magtesløse, forklarer psykologen.

Forældrene giver også udtryk for at have stor gavn af den fælles erfaringsudveksling med hinanden på holdet.

Holdene bliver sammensat så homogent som muligt, så børnene aldersmæssigt ikke er for langt fra hinanden, og begge køn er repræsenterede.

- Vi har fået flere henvendelser hver gang, end vi skulle bruge. Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der ikke kan blive tilbudt en plads i første omgang, men også dejligt, at vi har et gruppetilbud, som har god effekt, siger Anne Kildeberg.

Skoler bakker op

- Skolerne inddrages i samarbejdet omkring børnene, siger Anne Kildeberg.

- Cool Kids giver nogle gode redskaber, som familierne tager med derfra og som de kan bruge fremadrettet, når angsten banker på. Nogle familier klarer sig selv, efter holdet er slut, mens vi støtter op om andre ved for eksempel netværksmøder på skolen i tiden efter Cool Kids, fortæller Anne Kildeberg.

Skulle man være i tvivl, om man har ramt børnene, skal man bare huske udviklingen fra start til slut.

- Det er en særlig dag, når vi slutter med stolte og jublende børn, der blot få måneder tidligere næsten eller slet ikke kunne komme ind ad døren og møde resten af holdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Bevidst påkørsel og knivstikkeri: 22-årig overfaldet af flere mænd

Leder For abonnenter

En opvisning i socialdemokratiske valgløfter

Da Helle Thorning-Schmidt i 2011 tiltrådte som Danmarks første kvindelige statsminister, blev det hurtigt klart, at det reelt var de radikale, der sad på magten, mens stort set ingen af hendes socialdemokratiske mærkesager og valgløfter blev gennemført. Da landets næste kvindelige statsminister, Mette Frederiksen, mandag kunne præsentere sin første finanslov, var det det stik modsatte - en opvisning i hvordan man sætter sig på magten og gennemfører sine valgløfter, mens det radikale støtteparti blev kørt helt over. Anført af tidligere Aarhus-borgmester finansminister Nicolai Wammen lykkedes det at få lavet ikke alene en af de rødeste finanslove meget længe set. Der er samtidig fundet plads til at kunne gennemføre rigtig mange af de socialistiske løfter, som vælgerne blev stillet i udsigt op forud for valget i sommer. Godt nok er det helt store valgløfte om tidlig tilbagetrækning til de fysisk nedslidte endnu ikke gennemført, men rigtig mange af de øvrige løfter er faktisk. Ikke mindst fik psykiatrien et meget længe ventet løft. I årevis har området været forbigået og kraftigt underprioriteret, og derfor var det også helt på sin plads, at Wammen levede op til løfterne fra valgkampen og sikrede midler til en af vores samfunds mest udsatte grupper. Der er stadig plads til forbedring, men finansloven var på det punkt et skridt i den rigtige retning. Til gengæld må det være mere end svært for den radikale leder Morten Østergaard at kigge sine vælgere i øjnene i disse dage. Socialdemokraterne gav enkelte indrømmelser på indvandrerpolitikken, men ellers bankede Wammen for alvor de radikale på plads, og radikale vælgere må med skuffelse konstatere, at dagene, hvor partiet via Margrethe Vestagers ledelse styrede Danmark, endegyldigt er forbi. I hvert fald er det umuligt at se radikale aftryk på den økonomiske del af finansloven, som til gengæld desværre må skabe jubel hos SF og Enhedslisten. For endnu en gang er den socialistiske misundelsespolitik og mærkesager slået igennem for fuld kraft med ekstra arveafgift og øget offentligt forbrug. Radikale har ellers gentagne gange langet ud efter borgerlige regeringer og specielt støttepartiet Dansk Folkeparti, som er blevet beskyldt for at se stort på alt andet indvandringspolitikken, men det er lige præcis det samme, man med rette nu kan beskylde det tidligere borgerlige midterparti for. Det virker i hvert fald som om, at Morten Østergaard har givet køb på alle økonomiske ønsker for at få små indrømmelser på spørgsmål om indvandring. Det er stærkt bekymrende, for Østergaard burde have været garanten for, at den røde regering økonomisk blev trukket i retning af midten. Det blev den på ingen måde, og derfor fik vi den rødeste finanslov i mange år. Den er blottet for jobskabende initiativer og hensyn til erhvervslivet men til gengæld med en regering, der bruger stort set hele det økonomiske råderum i et hug. Det giver øget velfærd på kort sigt men kan på længere sigt blive en meget dyr fornøjelse.

Aarhus

Flere mænd ville se Mormon-musicalen

Annonce