Annonce
forside

Anklager fra Kundbysag skal sikre livstid til Peter Madsen

Ubådskaptajnen håber på en mildere straf, når hans ankesag behandles i landsretten til september.

Han var anklagemyndighedens forreste mand i Kundbysagen og har gennem årene stået ansigt til ansigt med talrige drabsmænd.

Nu får anklager Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København så til opgave at håndtere danmarkshistoriens vel nok mest omtalte straffesag.

Til september er det således ham, der gennem tre dage skal føre ankesagen mod ubådskaptajn Peter Madsen i Østre Landsret.

Selv om 47-årige Madsen kategorisk har nægtet drabet på svenske Kim Wall, har han valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.

Dermed bliver anklagerens opgave alene at overbevise landsretten om, at den skal gentage straffen fra Københavns Byret. Her valgte en enig domsmandsret i april at idømme Madsen fængsel på livstid.

For Kristian Kirk er hverken kravet om hårde straffe eller offentlighedens opmærksomhed ny.

Ud over terrorsagen mod teenagepigen fra Kundby, der ville bombe to sjællandske skoler, var Kristian Kirk eksempelvis også en af anklagerne i den store rockersag, hvor Brian Sandberg og en stribe andre Hells Angels-folk blev idømt over 100 års fængsel.

I ankesagen mod Peter Madsen er resultatet langt fra givet. For selv om der er tale om en bestialsk forbrydelse, hører det til de absolutte sjældenheder, at drabssager med et enkelt offer giver livstid.

Gennem de seneste ti år er 14 personer - ud over Madsen - blevet idømt livstid for drab. Men kun i tre af sagerne har der været tale om et enkelt offer.

Den nyeste af disse sager stammer fra november 2017. Her fik den 49-årige Christian Andersen i Vestre Landsret livstid for det delvist planlagte rovmord på en kvinde i hendes hjem ved Videbæk.

Det var imidlertid den omstændighed, at Andersen tidligere var dømt for drab, der gjorde, at både by- og landsret landede på livstid. Den dom er i øvrigt anket til Højesteret.

I en anden sag, der på mange måder minder om Ubådssagen, blev den 45-årige førtidspensionist John Knudsen tilbage i 2010 straffet med livstid for gennem 30 timer at have sexmishandlet en fremmed kvinde på sin båd.

Senere kvalte han hende og smed liget i Haderslev Fjord - lænket til en stor blyklods. Foruden drabet blev John Knudsen dømt for besiddelse af børneporno og for at have forgrebet sig seksuelt på en niårig pige.

Spørgsmålet er nu, om Østre Landsret vil taksere Peter Madsens forbrydelse lige så hårdt.

Hvis det ikke sker, vil anklagemyndigheden angiveligt kræve forvaring.

Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste mulighed for, at ikke-sindssyge kriminelle kan spærres inde på ubestemt tid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce