Annonce
Aarhus

Anlægsgartner i klemme: Undersøgelse sår tvivl om gevinst ved at flytte Beder-Beringvejen

Anlægsgartner Hans I Hansen og hans kone, Lisbeth Mathiassen, bor så tæt på Beder-Bering vejen, at parrets ejendom skal eksprorieres. Han håber, at byrådet på onsdag vedtager en alternativ linjeføring, der betyder, at han kan bevare sin bopæl og sit anlægsgartner-firma. Foto: Axel Schütt

På onsdag beslutter Aarhus Byråd, om Beder-Bering vejen skal have ny linjeføring. Anlægsgartner krydser fingre, for han risikerer at vejen gør ham konkurs.

TRANBJERG: For anlægsgartner Hans I. Hansen er der meget på spil, når byrådet i Aarhus holder møde på onsdag.

Sag nummer 32 på dagsordenen hedder "Forslag fra EL om undersøgelse af alternativ linjeføring Beder-Bering vejen".

Fastholder byrådet den oprindelige linjeføring, der blev vedtaget i 2016, risikerer Hans. I. Hansen at gå konkurs med sin virksomhed, GardenWorks.

Den ligger så tæt på den nye vej, at hans ejendom skal eksproprieres.

Det betyder ganske vist en erstatning. Men Hans I. Hansen har gæld i sin virksomhed og forventer derfor ikke at kunne låne så stort et beløb, at han kan etablere sig et andet sted.

Og desværre for Hans I. Hansen og hans 20 ansatte tegner der sig et meget stort flertal for at fastholde den oprindelige linjeføring.

- Det er jeg skuffet over og ked af. En flytning af vejen vil være en livline for mit firma. Fastholder man linjeføringen, går jeg nogle svære processer i møde, siger Hans I. Hansen.

Da han både har virksomhed og hjem på samme adresse på Ingerslevvej, skal han også ud at finde et andet sted at bo.

Annonce

Beder Bering vejen

Efter planen skal Beder-Bering vejen være klar til at tage i brug med udgangen af 2022.I september 2016 traf Aarhus Byråd beslutning om den 12 kilometer lange vejs linjeføring.

Det skete efter cirka 10 års debat om linjeføringen.

Penge at spare

Den alternative linjeføring, som han har foreslået, indebærer, at ingen ejendomme skal eksproprieres.

Da den også kortere, har Hans I. Hansen regnet ud, at kommunen kan spare i nærheden af 18 millioner kr. ved at vælge den alternative linjeføring.

Udsigten til så stor en besparelse har fået Enhedslisten til at bede om en nærmere undersøgelse, og det er den, byrådet skal tage stilling til på onsdag.

Undersøgelsen er lavet af Teknik og Miljø, og teknikerne i magistratsafdelingen er ikke overbeviste om, at der er så mange penge at spare ved at vælge A10, som den alternative linjeføring hedder.

"Den forventede besparelse ved "A10" er underlagt så store usikkerheder, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere den samlede økonomi," står der i undersøgelsen.

Ny mulighed

Beder-Bering vejens linjeføring var i planlægningsfasen låst af den bro, der fører Hovvejen over jernbanen.

Men elektrificeringen af den jyske længdebane giver nye muligheder.

Broen er så lav, at der ikke er plads til køreledningerne til de kommende elektriske tog. Og i stedet for at bygge broen højere vil Banedanmark rive den ned og opføre en ny og højere bro.

Og det giver mulighed for at opføre den nye bro i en vinkel, så den flugter med en Beder-Bering vejs justerede linjeføring.

Men - skriver Teknik og Miljø - "Det er dog vigtigt at fremhæve, at der d.d. ikke foreligger en skriftlig aftale med Banedanmark vedr. overtagelse af ombygningen af banebroen. Dette giver en usikkerhed på tidsplanen, vinklingen fra den nye bro og de økonomiske midler".

- Det bliver meget svært

Socialdemokratiet har endnu ikke besluttet sig for en linjeføring, oplyser medlem af teknisk udvalg, Ango Winther.

Han fortæller, at det for Socialdemokratiet er helt afgørende, at den alternative linjeføring ligger inden for en korridor på 100 meter.

Men ifølge Teknik og Miljøs undersøgelse ligger alternativet 200 meter uden for korridoren. Det vil sige, at borgere, der troede, at de havde vished for, at de ikke ville blive berørt af Bering-Beder vejen, kan blive ramt af ny usikkerhed.

- Derfor bliver det meget svært for os at gå ind for en alternativ linjeføring, siger Ango Winther.

SF's medlem af teknisk udvalg, Jan Ravn Christensen, kan heller ikke stemme for.

- Vi er i en situation, hvor nogle borgere har ventet rigtigt længe på en afklaring. De skal ikke vente længere, siger Jan Ravn Christensen.

Giver god mening

Keld Hvalsø, der har stillet forslaget om at få undersøgt den alternative linjeføring, har stadig tænkt sig at stemme ja til den.

Selv om det er usikkert, hvor mange penge kommunen kan spare på at ændre linjeføringen.

- Og jeg er ikke uenig i, at borgere skal kunne disponere i tillid til byrådets beslutninger. Alligevel giver det god mening at ændre linjeføring. Vi sparer så meget som muligt, og løsningen virker til at være den bedste, siger Keld Hvalsø.

Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, har for længst meldt ud, at han ikke vil skabe ny usikkerhed om linjeføringen og derfor står fast på den oprindelige linjeføring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Jo bedre, vi finder sammen, jo bedre fremtid

En gruppe forældre slår alarm, fordi Aarhus Kommune vil ændre skoledistriktet i Åbyhøj. Gammelgaardsskolen vil få flere elever fra Bispehaven, og nu truer mange forældre med at flytte deres børn fra den skole til en privat. De mener, at børnene fra Bispehaven vil kræve flere ressourcer af Gammelgaardsskolen, fordi indvandrerbørnene, der kommer, har sværere ved at læse end etnisk danske børn. Det kan ramme dem, der i denne gruppe har brug for ekstra støtte. Ændringen af skoledistriktet har været i høring. Der er kommet 137 svar, 115 fra forældre, der advarer mod udvidelsen, og skolebestyrelsen ser forslaget som meget problematisk. Den har stor forståelse for, at der skal findes en løsning for børnene i vestbyen. Nu har 11 procent af eleverne på Gammelgaardsskolen behov for sprogstøtte. Det kan skolen håndtere, men bestyrelsen ser en fare i at få flere elever, der har brug for støtte. Det vil kræve ekstra ressourcer og ekstra penge. Måske skal der oprettes en ekstra klasse på skolen. Fra det nuværende distrikt skal potentielt 77 børn begynde i skolen. Hvis Bispehaven kommer med, er der 25 flere. Som det ser ud, skal fem elever fra Bispehaven ind i hver af de sandsynlige fire børnehaveklasser. Forældrenes bekymringer er også, at skolen ikke har plads til endnu en klasse. I forvejen har ikke alle klasser deres eget klasseværelse alene. Charlotte Korsgaard Nielsen er talsmand for Åbyhøj Dagtilbud og indstillet på at finde en løsning. Men gruppen er ikke inviteret til dialog. Her kan kommunen begynde. Tag alle med på råd og til debat om, hvordan sagen bedst klares. Jo mere viden, der ikke kommer til de rette, jo større er uvisheden og usikkerheden. Rådmand Thomas Medom (SF) erkender, at Gammelgaardsskolen allerede løfter en stor opgave for integrationen, og der følger nogle ressourcer med, siger han. Medom har ret i, at alle har et ansvar for alles børn. Men situationen er ulykkelig, og vi har ikke brug for flere parallelsamfund. Jo bedre, vi finder sammen, jo bedre bliver fremtiden.

Annonce