Annonce
Kultur

Anmeldelse: Spændende teaterthriller

<p>Teatret Svalegangen har 8. januar premiere på "Transit" - en thriller om angst og overvågning. Truppen Von Baden står bag. Foto: Kim Haugaard</p>

Nutidssamfundets angst og omsiggribende overvågning er omdrejningspunktet i Von Badens ?Transit? - en forestilling, hvor tekst, iscenesættelse, scenografi, lys, lyd og skuespil gør aftenen til en intens rundtur.

Terrortrusler, bombemænd og mistænkelig adfærd af enhver slags står på programmet i Von Badens nye forestilling "Transit".

Annonce

I øvrigt en udmærket titel, fordi man oplever, at den referer til det at komme fra et område til et andet - som fx i en lufthavn, og samtidig - efterhånden som forestillingen bevæger sig fremad - også kommer til at tænke på det forhold, at vi aldrig kan vide os helt sikre på, om det vi står overfor er sandt eller falskt, virkeligt eller iscenesat.

Thomas Markmann har talentfuldt skruet en tekst sammen som både er elementært spændende, aktuel i sin tid og garneret med humor.

En mand, Anders Kirk, som angiver at han er på vej til USA bliver tilbageholdt i lufthavnen. Samme sted skaffer en mand, som er ansat i lufthavnen, sig adgang til at smutte fra sit arbejde en stund, under påskud af at skulle på en date. Tredje sted lister en informationsefterforsker rundt for at opstøve suspekte personager.

Med et solidt greb om hvad der skal til for at skabe og fastholde en spænding i fortællingen knytter Markmann disse historier og personer sammen. På så subtil en måde, at vi bliver kriminalistisk nysgerrige efter at vide hvad det er for en relation der er mellem Kirk og date-manden.

Hedder denne Morten? Hvad dækker en på mange forskellige måder omtalt Beate over? Og hvordan er det et tilsyneladende hierarkisk sikkerheds- og efterretningssystem arbejder, hvad angår opsporing og efterforskning af kriminalitet og terrormistænkte?

Og ved stykkets slutning er vi vedvarende på pirrende vis lidt i tvivl om, hvordan det hele hænger sammen. Flot - og en fin pointe.

Laura Rasmussen sørger som scenograf kyndigt for at bringe os i den rette stemning af suspence og overvågning - fra start til slut. Allerede før vi får lov at gå ind i teatersalen, i og med at en sikkerhedsvagt ved indgangen scanner og kropsvisiterer udvalgte publikummer.

Indenfor peger overvågningskameraer ned på både scene og sal. Og som en central del af stykket panorerer informationsefterforskeren og hans kollega flittigt og krimikækt med deres lygter. I halvmørket lyser de op og ned ad væggene, så der dannes gitterstriber på de lameller som omkranser scenerummet.

Von Badens forkærlighed for film og filmiske greb fornægter sig ikke.

Morten Lundgaard har med sikker sans for at docere et langsomt tempo iscenesat de tre medvirkende skuespillere, Frederik Meldal Nørgaard, Henrik Vestergaard og Anders Brink Madsen.

Nørgaard tager kegler og står for leveringen af de humoristiske kalorier som den insisterende informationsefterforsker.

Brink Madsen balancerer - udover at have rollen som sikkerhedsvagt - rollerne som agent og og kollega til den lufthavnsansatte. Mens Vestergaard kryber fermt ind i sine roller - navnlig Kirk.

Så har du lyst til en teaterthriller af den intelligent snurrige og samfundsdebatterende slags, som ruller over scenen på en måde, så du hele vejen igennem bliver fastholdt i spænding, er "Transit" er godt bud på en aften i byen.

"Transit" af Von Baden.
Dramatiker: Thomas Markmann.
Instruktør: Morten Lundgaard.
Scenograf: Laura Rasmussen.
Lysdesign: Anders Kjems.
Lyddesign: Ise Klysner.
Instruktørassistent: Maj Christensen.
Scenografiassistent: Alexandra Lewon.
Danmarkspremiere 8.1.2016 på Svalegangen kl.19:30. Spiller til og med 22.1.16. ti.-fr. kl.19:30, lø. Kl. 16:00.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Vandmasserne skal til havet

I februar måned blev alle hidtidige rekorder for nedbør i Danmark slået. Ja, der tales endog om en såkaldt 100 års hændelse. Vandmassernes virkninger rundt i landet er voldsomme. Ådale, marker, haver og kældre er præget af store ødelæggende oversvømmelser. Landmænd kan se frem til store ekstra omkostninger til gensåning af druknede vinterafgrøder. Gyllebeholdere bugner fordi der ikke kan køres på markerne. Og mange steder er sågar landeveje oversvømmet med deraf følgende forstyrrelser af trafikken. Og det kan absolut ikke udelukkes, at de store nedbørsmængder er kommet for at blive. Samtidig står vores grundvand usædvanligt højt. Det skriger på politisk handling. Det bør nu stå lysende klart for enhver, at der snarest muligt bør træffes foranstaltninger til, at de store mængder vand kan flyde mere effektivt ud til havet. Med andre ord er vi politikere nødt til at sætte et langt stærkere fokus på åernes vandføringsevne. Mange steder er der ad åre opstået aflejringer på bunden, der virker som propper i hullet. Det betyder en konstant højere vandstand – også når det ikke regner. Virkningen er en snigende forsumpning af landskabet, så det efterhånden bliver svært at komme tørskoet ned til vandløbene, hvis man vil fiske eller nyde naturen. En anden alvorlig virkning er, at vandløbet og det omkringliggende terræn ikke har nogen evne til at opsuge og lagre vand, når der kommer store regnmængder. Og så skal det jo gå rivende galt når svampen er gennemvædet hele tiden. Derfor skal vi med en løbende og målrettet vedligeholdelse af vandløbene sørge for, at vandføringsevnen holdes intakt og et vandstanden i tørre periode holdes nede. Det er ikke raketvidenskab. Det er almindelig sund fornuft, som vi ikke behøver eksperter til at forklare. Heldigvis råder vandløbsmyndighederne, kommunerne, over en bred vifte af virkemidler, herunder opgravning af propper i åerne, grødeskæring, etablering af dobbeltprofiler og etablering af planlagte vådområder med kompensation til lodsejerne. Desuden skal der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunegrænser. Samfundet har pligt til at skærme lodsejere mod tab som følge af oversvømmelser. Det skal ske med afsæt i vandløbsloven i kraft af vandløbsregulativer og helhedsorienterede vedligeholdelsesplaner, der sikrer vandets effektive vej til havet. Alt sammen under skyldig hensyntagen til miljø og natur. Disse hensyn kan heldigvis gå hånd i hånd, selvom visse kredse har travlt med at bilde alle ind, at der ikke må graves eller skæres grøde. En ting er sikkert: Vandmasserne skal ud til havet. Og det uden de voldsomme ødelæggelser og tab, der opleves i denne tid. Det er på høje tid, at vi politikere på alle niveauer tager bestik af klimaforandringerne og alt for mange års mangelfuld vedligeholdelse af vores vandløb.

Annonce