Annonce
Aarhus

Bæredygtig beton: Aarhus-byggeri går forrest og vil ændre markedet

Bakkehusene er boligforeningen Ringgårdens bud på bæredygtige rækkehuse i Lisbjerg. Foto: Axel Schütt

Visionen for Lisbjerg er bæredygtighed. De første byggerier tester byggeelementer, der er lette ad udskifte, og som kan genbruges om 100 år. Boligforeningen Lejerbo designer boliger, der kan skilles ad, og hvor 90 procent af materialerne kan genbruges.

LISBJERG: Bæredygtighed er et nøglebegreb for den nye by i Lisbjerg, hvor filosofien i en række projekter er, at byggematerialerne skal kunne genbruges om 100 år.

Cirkulært byggeri kalder man det.

Boligforeningen Al2Bolig er i gang med at opføre 40 almene boliger i Lisbjerg - Danmarks første etageboliger i massivt træ. Og boligforeningen Ringgården var tidligere i år færdig med sit byggeri, Bakkehusene, der består af 47 rækkehuse i familiestørrelse. Også her er der tænkt i genanvendelighed og miljø.

Af kommende projekter er der Ressourcehusene - 200 boliger som den private bygherre, NREP, står bag - og Circle House, der er et ambitiøst forsøgsbyggeri med 60 boliger, som boligforeningen Lejerbo, står bag.

I Lisbjerg bygger boligforeningen AL2Bolig Danmarks første etagebyggeri i massivt træ. Foto: Axel Schütt

Proppen af flasken

- Vi har drømt om forstæder baseret på en bæredygtig byudvikling. I Lisbjerg er proppen sprunget af flasken, siger teknisk rådmand Kristian Würtz (S) og fortsætter:

- Det er interessant, at også private bygherrer, der skal have et afkast af deres investering, byder ind med miljøorienterede projekter. Vores store udfordring som en by i vækst er, hvordan vi får bygget mange flere boliger, samtidig med at vi nedbringer klimabelastningen. Der er en kløft, vi skal over. Og der er Lejerbos projekt det mest lovende svar lige nu. Kan det realiseres, sættes der nye standarder.

Annonce

Kan køkkenvasken genbruges?

Boligforeningen Ringgården har længe været meget ambitiøse i forhold til at nedbringe energiforbruget i nybyggerier.

- Der er vi ved at være nået til vejs ende forstået på den måde, at vi ikke kan isolere os til en bedre energiøkonomi. Så er det, at vi nu begynder at kigge på miljøsiden. For eksempel på om bygningsdelene vil kunne genbruges om mange år, siger Ringgårdens direktør, Palle Jørgensen og fortsætter:

- Det er nye tanker i Danmark. I Lisbjerg tester vi materialesiden for genbrugspotentiale. Vil man i fremtiden kunne bruge materialerne til nyt byggeri - eller på anden måde up-cycle dem. Hvad vil man for eksempel kunne bruge en køkkenvask til om 100 år?

Annonce

Cirkulært byggeri

Lejerbo er tidens mest ambitiøse boligforening i forhold til cirkulært byggeri. Circle House i Lisbjerg - en kombination af tæt-lavt og etagebyggeri i tre-fire etager - er tænkt som en slags prototype på alment cirkulært byggeri.

Boligforeningen indgår i et større partnerskab om cirkulært byggeri med repræsentanter for alle dele af byggebranchen.

- Vi har fået syv mio. kr. fra Miljøministeriets MUDP-pulje til at udvikle Circle House sammen med en række partnere, og vi har etableret Fællestegnestuen, hvor Vandkunsten, GXN/3XN og Lendager Group, deltager. Målsætningen er et alment byggeri, hvor op til 90 procent af materialerne kan recirkuleres, fortæller Gerti Axelsen, der er bygge- og udviklingschef i Lejerbo.

Annonce

"Design for adskillelse"

Lejerbo ser et stort potentiale i cirkulært byggeri - for boligbranchen i almindelighed og for de almene boligforeninger.

- Vi kigger for eksempel på mulighederne for at genbruge betonelementer - søjler og dæk. I dag bliver beton knust og genbrugt som for eksempel vejunderlag. I den proces sker der en meget stor værdiforringelse af betonen.

- Nu udvikler vi en metode, så betonelementerne kan demonteres og genbruges i den form, de har. Vi laver et "design for adskillelse". Med det design vil man også i langt højere grad end i dag kunne udskifte nedslidte bygningsdele i stedet for at skulle i gang med en større bygningsrenovering. Det kan formentlig forenkle vedligeholdelsen og betyde, at fx omkostninger til istandsættelse i forbindelse med fraflytning bliver mindre, siger Gerti Axelsen.

Det cirkulære byggeri er i sin vorden.

- Målet med det hele er også at stimulere et bredt marked til at satse på cirkulært byggeri. 60 boliger i Lisbjerg kan selvfølgelig ikke alene ændre markedet. Men det er med til at udvikle forretningsmodellen, siger Gerti Axelsen og fortsætter:

- For os er det også en test af, om der er et beboersegment, der kan se sig selv i et cirkulært byggeri. Vi er i gang med at designe byggeriet. Man skal ikke forvente, at man umiddelbart tænker cirkulært byggeri, når man går forbi det. Husene opfylder alle krav til moderne boliger. Hvis man kigger godt efter, vil man kunne se, at husene er designet til at kunne skilles ad.

Lejerbo forventer at starte sit byggeri i Lisbjerg i 2019.

Annonce

Lisbjerg som innovations-historie

Visionen er, at Lisbjerg skal være en bæredygtig bydel - men bæredygtigheden er ikke et krav til det enkelte projekt.

- De projekter, vi foreløbig har set, hæver hver især barren for bæredygtighed. Det er spændende, om bæredygtighed kan blive et konkurrenceparameter i byggeriet. Det betyder noget for dem, der skal bo der, men det er større kræfter, vi skal have fat i, hvis vi skal have boligbyggeri spændt for en bæredygtig udvikling, siger rådmand Kristian Würtz og fortsætter:

- På et tidspunkt vil Lisbjerg forhåbentlig kunne fremvise 20 års innovations-historie - været et katalog over, hvor langt vi over en årrække er kommet med at bygge bæredygtigt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Skal 3.000 borgerstemmer kunne tvinge byrådet til at tage en sag op? Den idé er politikerne ikke heeelt solgt på

Østjylland For abonnenter

Forældre har fået nok: Vores børn er blevet ødelagt, fordi de ikke har fået den rette hjælp

Aarhus For abonnenter

Slut med smalle cykelstier på Frederiks Allé: Kommunen vil forbedre sikkerheden for cyklister

Annonce