Annonce
Kultur

Bæredygtighed på Northside: Her kaldes skrald for ressourcer

Clara Sølvsteen og Nynne Juul sorterer madaffald for at lave det til kompost ved hjælp af den nye Bokashi-metode. Foto: Axel Schütt

Festivalen i Ådalen forsøger i høj grad at genanvende alt lige fra madrester og affaldstræ til ølkrus og tallerkener. Alt sammen for nu og på længere sigt at sætte et grønnere fodaftryk.

BÆREDYGTIGHED: Sidste år blev det til ikke mindre end 210 tons affald på Northside.

Avisen sprang på festivalens sidste dag med på en rundvisning i den mere snuskede afdeling for at undersøge, hvad der bliver af alt det affald som de 35.000 gæster og frivillige producerer i løbet af festivalen.

Med på rundvisningen var blandt andet folk fra andre kommuner, eventmagere som Muskelsvindfonden og større virksomheder, som var interesserede i at suge viden til sig og lære af Northsides erfaringer med bæredygtighed, der har været et tema fra festivalens spæde start.

- De bæredygtige løsninger er der ikke, de skal laves. Derfor er partnerskaber vigtige. Lige nu mangler vi partnerskab på energi, fortalte Rasmus Hørsted Jensen, partner i Worldperfect, bæredygtighedspartner på Nortside, med en hentydning til de dieselmotorer, som blandt andet køler varer ned i containere på festivalen. På det punkt er der endnu ikke fundet et bæredygtigt alternativ.

Den grønne tanke starter allerede ved at opfordre folk til at snuppe cyklen på vej til festivalen, men det skal være nemt at parkere. Derfor er en hel villavej under Northside dedikeret til cykelparkering. Den strategi har virket og 85 procent af gæsterne cykler eller går til pladsen i Ådalen.

Annonce

Bæredygtighed

Northside producerede i 2017 omkring 210 tons affald.Festivalen nåede målsætningen og sorterede 78 procent af alt affald til genanvendelse. I 2018 er målsætningen 81 procent.

Århusianske Worldperfect er bæredygtighedspartner på Northside, og er med til at udtænke nye bæredygtige løsninger.

Den grønne filosofi rammer rent ind i Northside-publikummets tankegang - 89 procent af gæsterne synes, det er vigtigt, at NorthSide arbejder med bæredygtighed.

Kilde: Northside bæredygtighedsrapport 2017

Jakob Baungaard viser de nye skraldespande på Northside, der skal gøre det lettere for gæsterne at sortere deres affald. De lyser også om natten. Foto: Axel Schütt

Drøm om 100 procent

100 procent af maden på festivalen er i år økologisk. For drikkevarer er det 98 procent, At tallet ikke er 100 skyldes blandt andet, at Coca Cola ikke kommer i en økoudgave. Al vin er økologisk og 96 procent af spiritussen. Når der bliver skænket fadøl op på festivalen er det for 94 procents vedkommende økologisk.

Publikum på festivalen tager godt imod de bæredygtige tiltag. Alene da Tuborg for år tilbage som et forsøg lancerede sin økologiske Rå øl på Northside, blev de 45.000 liter udsolgt først på eftermiddagen på festivalens anden dag til stor forbløffelse for bryggeriet.

I år er publikum så blevet præsenteret for nye skraldespande på pladsen, der skal gøre det nemmere for folk at sortere deres affald.

- Vi kalder dem de små banditter. Der er en badguy og tre små aktivister, forklarede Søren Stochholm, partner i Worldperfect.

Den sorte skraldespand har fået navnet Darth Vader. Det er den, hvor affaldet ikke kan genanvendes. Her i skulle der gerne puttes så lidt som muligt, for festivalen har som målsætning at nå op på 81 procent genanvendelse i år.

For to år siden var målet 60 procent. Det kom festivalen over og endte på 74. Derfor forhøjede man året efter barren med yderlige to procent.

Festivalen drømmer om at komme på 100 procent, men det er svært indrømmer holdet bag, for alle de lavt hængende frugter er plukket. Fremover kræver det innovation og samarbejde med andre aktører og innovative virksomheder, som måske kan byde ind med løsninger, hvis målet om 100 procents genanvendelse skal nås.

Nå, men tilbage til de nye skraldespande. Umiddelbart virker 30.000 fulde folk og affaldssortering som to uforenelige størrelser. Men ikke hvis man spørger Worldperfect. Det handler blot om at finde den rigtige model, og det tager tid.

Man har eksperimenteret med frivillige 'trashtalkers', der stod ved skraldespandene og snakkede med publikum om sortering, men det kræver mange frie hænder. Efterhånden har man dog fundet en model der virker. For eksempel er både mad og nedbrydeligt papir og service begyndt at komme i samme affaldsspand, for at gøre det lettere for gæsterne.

- De nye skraldespande ligner ikke de almindelige, og det er meningen, for ellers kører man på vanens tyranni. Vi oplever med dette design, at folk sorterer noget bedre, end de plejer, sagde Jakob Baungaard, ressourceansvarlig i Northside.

Måske fordi skraldespandene også kan findes i mørke, hvor de ved hjælp af solpanel og LED-pærer lyser op på pladsen hele natten.

Worldperfect er bæredygtighedspartner på Northside. De gav en rundvisning på festivalen og viste hvordan bæredygtighed tænkes ind over alt, som her hvor sidste års ølkrus er smeltet om til en plastictallerken, designet så øllen kan sidde fast under bunden, mens man spiser. Foto: Axel Schütt

Fra affald til flis

Festivalen arbejder hele tiden på at skabe nye ressourcekredsløb. Konkret er ølkrus fra 2017 blevet til tallerkener på festivalen i 2018.

- I år arbejder vi på lave vores madaffald om til kompost, så det kommer tilbage som muldjord på festivalen, hvori vi kan dyrke krydderurter til festivalen i 2019. Vi arbejder også på at kunne lave al vores affaldstræ om til flis på næste års festival. På den måde kommer affaldet tilbage, som noget vi har brug for på festivalen, forklarede Jakob Baungaard.

- Den slags fyrtårnsprojekter kan inspirere folk til at gå hjem og tænke i bæredygtighed. Undersøgelser, som Epinion laver for os blandt gæsterne, viser, at 87 procent går herfra med en øget bevidsthed om bæredygtighed, og det er vi stolte af, sagde Jakob Baunsgaard

Rundvisningen ender backstage - dog ikke den glamourøse del af festivalen, men her hvor alt det indsamlede affald ender. En containerby, hvor frivillige sorterer på livet løs.

Her prøver man hele tiden at fintune sorteringen - i år bliver affaldet sorteret i 18 forskellige afdelinger såkaldte fraktioner.

- Der er en kæmpe logistik i en festival, så der er flere ting som skal gå op, men der er en villighed til at prøve nye ting af, forklarer Sofie Randel, områdeleder for ressourcer.

På den måde kommer Northside hele tiden et skridt tættere på målet om en affaldsfri festival.

I en containerby backstage bliver alt affaldet sorteret. Kanderne bliver vasket og genbrugt på andre festivaler. Foto: Axel Schütt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Oversvømmelser lukkede to veje, og så blev folk tossede: - Vi fik fingeren og skældud

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce