Annonce
Debat

Bøgeskovhus. Lad de to virkeligheder mødes

Annonce

Læserbrev: Peter Soenen, som er nytiltrådt centerchef på Lokalcenter Bøgeskovhus, beretter i det følgende om sin oplevelse af dagligdagen på plejecenteret og sin oplevelse af, hvordan stedet bliver beskrevet i medierne:

Siden 1. marts er jeg glad gået ind ad døren på mit nye arbejde som centerchef på Lokalcenter Bøgeskovhus og har mødt en dagligdag hos mine medarbejdere, som blandt andet er præget af høj faglighed og stor villighed til at samarbejde på tværs af faggrupper. Sammen med et oprigtigt engagement i at yde vores ældre medborgere den bedst mulige pleje og omsorg, som rammerne giver mulighed for.

Samtidig er jeg begyndt at lære plejecenterets herlige beboere og deres pårørende at kende, hvilket åbner en forrygende verden af livshistorier, indtryk og indsigt for mig.

Jeg er tiltrådt på en arbejdsplads, hvor kyndige og dedikerede mennesker yder andre mennesker en service, pleje og omsorg af høj kvalitet. Og som på alle andre arbejdspladser med mange mennesker involveret betyder det løbende daglige sejre og skuffelser. Dagligdagssucceser, som bør fejres, og udfordringer, som skal mødes og løses. Det er min virkelighed for tiden. Den virkelighed, som praktiseres, og som jeg oplever på Lokalcenter Bøgeskovhus.

Men i modsætning til på mange andre arbejdspladser kan jeg i tilgift til mine egne oplevelser endda også læse om min virkelighed i de lokale medier. Eller snarere en beskrevet vurdering af stedet, som jeg har svært ved genkende, og som ikke harmonerer med min oplevede virkelighed. Senest aktualiseret i en artikel fredag 28. april i Århus Stiftstidende under overskriften "Byråd overvejer at droppe privat plejehjem", hvor det malende beskrives, hvordan der "trækker mørke april-skyer ind over den private drift af plejecenteret Bøgeskovhus i Viby".

I denne periode, hvor kommunalvalget nærmer sig, var tonen på det seneste byrådsmøde tilsyneladende både kritisk og skeptisk over for at fortsætte det Offentligt-Private Partnerskab, som har fungeret siden 1. september 2014, hvor Forenede Care overtog driften af plejecenteret. Flere af byrådspolitikerne efterlyser således større indsigt i de kontraktlige forhold omkring samarbejdet og mere viden om tilsynsrapporter, sygefravær, arbejdsmiljøet på stedet og så videre.

For mig gav artiklen og byrådsdrøftelserne anledning til, at jeg endnu engang har sat mig ned og læst op på historikken, analyseret situationen og talt med flere af mine medarbejdere om emnet. Og lad mig slå helt fast: Siden Forenede Care overtog driften i efteråret 2014, har vi opereret med fuldstændig åbenhed og gennemsigtighed, vi har velvilligt stillet op til alle slags dialoger og samarbejder om plejecenteret, vi har åbnet dørene til plejecenteret overfor alle interessenter, og vi har invitereret politikerne på besøg, når vi blandt andet har afholdt aktiviteter og arrangementer. Og vi har med hovedet højt hævet mødt og samarbejdet omkring ethvert tilsyn, som er blevet foretaget på plejecenteret - uanset om det har været embedslægen, Arbejdstilsynet eller andre, som har været på kontrolvisit.

I den forbindelse konkluderede Embedslægen efter sit sidste besøg på Bøgeskovhus i februar 2016 blandt andet følgende: "Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ingen af de få fejl og mangler, som blev fundet i stikprøverne kunne genfindes som generelle problemer. Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle af Styrelsen for Patientsikkerheds krav var opfyldt".

Den vurdering er vi glade for, og hvis vi også skeler til Aarhus Kommunes seneste tilfredshedsundersøgelse, som blev foretaget blandt beboerne i oktober 2016, viser den også gode takter: På alle parametre ses der således fremgang fra 2015 til 2016. Uanset om man kigger på beboernes tilfredshed med personalet, måltiderne, om de "føler sig hjemme" eller vurderer, om der er gode oplevelser i deres hverdag. Og på spørgsmålet "hvor tilfreds er du med plejehjemmet alt i alt?" svarer 93 procent af de adspurgte beboere, at de er meget tilfredse eller tilfredse - mod 88 procent i 2015.

Hvad angår medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø vurderer jeg som centerchef, at den største aktuelle trussel mod det, er det fortsatte udefrakommende kritiske lys og opmærksomhed, som bliver kastet på deres arbejdsplads og indsats. Det seneste tilsyn fra Arbejdstilsynet, som foregik i juni 2016, gav ikke noget påbud på det psykiske arbejdsmiljø.

Vi stiller fortsat gerne op til alle tænkelige tilsyn og kontroller, ligesom vi har alle døre åbne for samarbejde, dialog og besøg. Derfor er min opfordring til såvel byrådspolitikerne som medierne: Lad nu de to "virkeligheder" mødes. Kom gerne forbi, og mød vores virkelighed, mine medarbejderes faglighed, vores beboers dagligdag, og formidl de gode stemninger og historier på Bøgeskovhus, som udspiller sig på dagligt plan på plejecenteret i Viby.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
coronavirus

Live fra pressemøde: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Annonce