Annonce
Østjylland

Ballade om Himmelbjerget: Omstridt plan med 'wauw-effekt' bliver næppe til noget

I løbet af sommeren har en helhedsplan for Himmelbjerget udløst masser af protester. Nu står det klart, at planen næppe bliver til virkelighed. Arkivfoto: Kim Haugaard

Ifølge styregruppen bag arbejdet med et løft til Himmelbjerget er planen blot idéer samt indspark til en proces. Gruppen nedlægger nu sig selv, og depechen gives videre til politikerne i Skanderborg Byråd. Protestgruppe jubler.

AARHUS: En stærkt omdiskuteret helhedsplan med træflader og fokus på selfie-potentiale på Himmelbjerget mere end vakler.

Det kan de mange mennesker med interesse i Skanderborg Byråds udviklingsarbejde for bjerget ved Ry konkludere.

Konklusionen kommer i kølvandet på et møde i styregruppen bag arbejdet med et løft til Himmelbjerget. I gruppen med syv medlemmer sidder der to byrådsmedlemmer samt forskellige repræsentanter for organisationer og foreninger med tilknytning til Himmelbjerget.

- Det er ikke meningen med en helhedsplan, at den skal gennemføres til punkt og prikke. Det er en samling ideer og skal betragtes som en ramme om den videre proces. Den endelige udformning af Himmelbjergets fornyelse vil blive formet i den videre proces. Der skal være dialog med fredningsmyndigheder og andre parter og dialog med fonde, der kunne være interesserede i at medfinansiere. Helhedsplanen er netop en helhedsplan, der ser på hele Himmelbjerget, og den så omfattende, at en realisering efter al sandsynlighed må opdeles i etaper, siger Lisbeth Binderup, formand for styregruppen samt kommunaldirektør i Skanderborg Kommune.

Annonce

Himmelbjerget og planen

I første halvår af 2016 havde Skanderborg Byråd et særligt udvalg til at arbejde med turisme. Udvalget kom med en række anbefalinger, og en af dem gjaldt udarbejdelse af en helhedsplan for Himmelbjerget. Onsdag 7. september 2016 vedtog Skanderborg Byråd at sætte gang i arbejdet med helhedsplanen. Onsdag 25. januar 2017 gik byrådet videre ved at blåstemple et kommissorium for helhedsplanen for Himmelbjerget. Det førte blandt andet til etableringen af en styregruppe med ansvar for udviklingen af planen. Arkitektsfirmaet Labland Architects blev i samarbejde med Kvistgaard+HIRD hyret til at udvikle en konkret helhedsplan. Onsdag 30. maj i år vedtog af Skanderborg Byråd helhedsplanen, der har mødt voldsomme protester fra ikke mindst protestgruppen "Folkets Bjerg".Under sommerens debat har der været tvivl om de præcise intentioner med helhedsplanen. Nogle har kaldt den et oplæg til debat, mens andre har tolket planen som et konkret projekt. Samtidig har kritikere undret sig over, at planen ikke tager hensyn til to fredninger og en søbeskyttelseslinje ved Himmelbjerget.

Lisbeth Binderup var indtil i mandags formand for Skanderborg Kommunes styregruppe bag arbejdet med at fremtidssikre eksempelvis formidling og fysiske rammer på Himmelbjerget. Gruppen nedlagde sig selv på et møde, hvor blandt andet en stærkt omdiskuteret helhedsplan for Himmelbjerget var i fokus. Arkivfoto

En sejr

I snart to år har Skanderborg Byråd arbejdet med en modernisering af Himmelbjerget.

Det er sket via en styregruppe, der blandt andet har betalt arkitekter 300.000 kroner for at lave en helhedsplan for turistattraktionen nær Ry.

Den sidste onsdag i maj i år vedtog Skanderborg Byråd helhedsplanen. Planen arbejder med træflader omkring tårnet og et udsigtsrum, og planen vil skabe "wauw-effekt" samt gøre Himmelbjerget "selfie-værdigt".

I løbet af sommeren har planen udløst stærke protester. De kommer ikke mindst fra protestgruppen "Folkets Bjerg", der har Anders Hougaard fra Ry som stifter og drivkraft.

Protestgruppen har 1.200 medlemmer i en gruppe på Facebook. Ifølge Anders Hougaard er medlemmerne i første række optaget af at bremse den helhedsplan, som mange har opfattet som et helt konkret projekt.

- Vi tolker styregruppens beslutninger som en sejr i kampen mod en helt fejlslagen plan. Vi er ikke modstandere af en debat om udvikling af Himmelbjerget, men der har været en kolossal mangel på inddragelse i byrådets to år lange proces. Vi håber, at det nu bliver anderledes, forklarer Anders Hougaard.

Sagen lever videre

I denne uge var styregruppen samlet for første gang siden forsommeren.

På mødet besluttede medlemmerne at give sagen om udviklingen af Himmelbjerget videre. Den kommer nu på dagsordenen hos politikerne i Skanderborg Byråds økonomiudvalg, og de skal lave en plan for det videre arbejde med Himmelbjergets udvikling.

Det gælder eksempelvis omkring inddragelsen af de mange interesserede borgere.

Samtidig er styregruppen opløst. Til gengæld har en ny arbejdsgruppe med medlemmer fra kommunens administration, Tårnkomitéen, Naturstyrelsen og turistforeningen set dagens lys.

Gruppen anbefaler, at økonomiudvalget rejser helhedsplanen som et tema på et af byrådets temamøder i efteråret.

- I processen er helhedsplanen et af de elementer, som i sidste ende vil kvalificere beslutningerne omkring Himmelbjergets udvikling. På den led har planen allerede tjent et formål, og det vil den også gøre i den videre proces. Så der er ikke tale om, at vi nu begynder forfra. Helhedsplanen lever helt og holdent op til de krav, som byrådet rejste i kommissoriet for styregruppens arbejde, understreger Lisbeth Binderup.

Folket er på vagt

I Skanderborg Byråd har Anders Rosenstand Laugsen (V) været den mest ihærdige kritikere af helhedsplanen og styregruppens arbejde.

Politikeren sidder i byrådets økonomiudvalg, og han ser frem til en debat om helhedsplanen, Himmelbjerget og den fremtidige proces.

- Der er gået meget galt i arbejdet med udviklingen af Himmelbjerget. Men styregruppen har truffet den rigtige beslutning ved at anbefale byrådet, at sagen efter en ny byrådsbeslutning overgives til økonomiudvalget, så vi kan få rettet planen til og få sat den rigtige proces i søen. Det er slet ikke for sent at samle alle gode kræfter om arbejdet med Himmelbjergets fremtid, vurderer han.

I Folkets Bjerg er Anders Hougaard klar til at bidrage med gode idéer til udviklingen af det kendte bjerg ved Ry.

- Men det er klart, at vi fortsat er lidt mistænksomme. Vi vil gerne være helt sikre på, at den forfærdelige helhedsplan endegyldigt er ude af billedet, fortæller han.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce