Annonce
Debat

Banegraven uden høje huse: Det er en stor sejr for Aarhus

"Der er behov for nu at gøre op med et syn på udviklingen af Aarhus som en sækkestol, der kan drives i pagt med investorer, developere og stjernearkitekter, der - med anseelse indenfor byrumsforskning - blåstempler byggeprojekterne og får dem til at fremstå som harmløse glansbilleder", skriver René Christoffersen på vegne af Frederiksbjerg-gruppen. Tegning: Jens Nex
Annonce

DEBAT: Det er med stor glæde, at vi i Frederiksbjerg-gruppen erfarer, at projektet med højt og kompakt byggeri over banegraven er skrinlagt. Det er en sejr for Aarhus, Frederiksbjerg-gruppens medlemmer og de tusinder af borgere, som med deres underskrift har opfordret kommunen til at droppe projektet.

Frederiksbjerg-gruppen har været imod kommunens planer om at opføre en kompakt mur af bygninger mellem Frederiksbjerg og midtbyen. Den slags mener vi, sammen med flere kompetente fagfolk, ikke hører hjemme i moderne byudvikling.

Der er behov for nu at gøre op med et syn på udviklingen af Aarhus som en sækkestol, der kan drives i pagt med investorer, developere og stjernearkitekter, der - med anseelse indenfor byrumsforskning - blåstempler byggeprojekterne og får dem til at fremstå som harmløse glansbilleder.


Byen blev reddet på målstregen.


Aarhus har med sine 470 kvadratkilometer rigelig plads til at modtage op mod 5.000 tilflyttere årligt uden, at der skal lægges yderligere pres på midtbyen, dispenseres fra kommuneplanen, ændres lokalplaner og højhuspolitik, som tankeløst vil smadre værdifulde kulturhistoriske og arkitektoniske byområder samt gamble med miljøet og den grønne omstilling.

Fremfor bare at stå og råbe NEJ tog Frederiksbjerg-gruppen udgangspunkt i de mange høringssvar, der massivt efterlyste grønne områder, plads til aktiviteter samt lys og luft. I samarbejde med LOCO-arkitekterne fremlagde vi planen om en delvis overdækning af banegraven med parken The Yard. Et visionært forslag, som vi mener kunne sætte Aarhus på landkortet. Ikke mindst som byen, der - gennem en opmærksom, progressiv, byudviklingspolitik - gavner fællesskabet og skaber trivsel og glæde for borgerne - erhvervsdrivende, beboere, tilflyttere og gæster.

Mange borgere i Aarhus og politikere fra begge sider i byrådet tog ovenud godt imod forslaget. Rådmanden fandt sympati for parken, men valgte at fortsætte dødssejladsen og gik planken ud med konsortiets banekvarters-projekt.

Byen blev reddet på målstregen af et bredt enigt og ansvarligt folketing. Transportministeren foretrak behørigt at sikre el-tog til Aarhus og Aalborg her og nu som led i - og med garanteret effekt for - den grønne omstilling.

Det fordrer særlig styrke at stille krav og fastholde politiske målsætninger. Det gælder i byudviklingspolitik - også, når det handler om blødere værdier. Læringen må være, at investorer og idémænd nok kan ærgre sig. Men regulering og krav fra helhedssyn, visioner og ønsker om, hvordan vi ønsker, byerne skal udvikle sig, må og skal stå før finansiering og rentabilitetshensyn alene, hvis ikke tilfældet skal råde.

Aarhus er tidligere blevet reddet af stærke fremsynede politikere. Dengang hed han Bernhardt Jensen. I dag hedder han … ? Benny Engelbrecht?

Tilbage står nu, at banegraven bør moderniseres i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen. Det har rådmanden også lagt op til. Vi synes stadigvæk, at visionerne i The Yard er overvældende gode. Vi håber derfor, at kommunen sender opgaven i kyndige hænder, der vil lade sig inspirere af parkens visioner.

The Yard’s bærende idé er landskabselementet. At se og understøtte banegraven som grøn kile ind i byen. The Yard rummer elementer og tanker om cykelhotel, cykel- og vandrestier, øget begrønning, øget biodiversitet m.m. - samt selvfølgelig udsigts- og opholdssteder, hvor man kan fornemme landskabet, det åbne rum, brisen, solnedgangen og lade sig fascinere af togenes kommen og gåen.

Det er elementer, der giver noget til byen. Elementer, som Frederiksbjerg-gruppen positivt ser fuldt integrérbare og gerne går i dialog om.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Dagens corona-tal: Smittetallet stiger, men det ser stadig fornuftigt ud

AGF

AGF til Parken med mulig debutant i truppen

AGF For abonnenter

Kommentar: Sagen om Peter Christiansen handler ikke om penge, men om selvforståelse - og AGF har fået sendt et signal til FCK

Annonce