Annonce
Debat

Barnets tarv kommer altid i første række

Anette Poulsen (S), byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Foto: Aarhus Kommune
Annonce

Som formand for Børn og unge-udvalget (Tvangsfjernelsesudvalget) i Aarhus Kommune ser jeg ofte børn, der ikke får opfyldt deres behov for omsorg, tryghed og nærvær hos deres forældre eller nærmeste omsorgspersoner. Det kan være børn med diagnoser, der kan være sociale vanskeligheder i familien, der kan være tale om kriminalitet og stoffer, overgreb, og måske magter forældrene ikke opgaven.

Vi bryster os af at have et velfungerende samfund og at være verdens lykkeligste folk, men desværre er der også en bagside, hvor nogle børn og unge er omsorgssvigtede på forskellig vis. Jeg vil gerne have øget fokus på denne problemstilling. Det er et samfundsansvar at hjælpe dem, der har det svært og har problemer. Jeg ser gerne, vi bliver bedre til at forebygge, så snart der ses tegn på, at der er fare for barnets sundhed og udvikling.

Med et samfundsansvar mener jeg, at vi alle er ansvarlige, hvis vi oplever, at et barn udsættes for omsorgssvigt. I Lov om social service står direkte: "Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen".

Det har derfor stor betydning, at vi alle har et kendskab til loven - og underretter kommunen - hvis der er bekymring for et barn. Vi skal ikke bare tro, at det er fagpersoner, som for eksempel lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, der har et ansvar. Nej, det er os alle sammen, der skal tage affære. Vi skal lytte til børnene og være opmærksomme på deres adfærd, reaktioner og signaler. Vi har alle en indberetningspligt, hvis der er en mistanke om, at et barn mistrives. Fagpersoner, der professionelt arbejder med børn og unge, har desuden en skærpet indberetningspligt.

Det nytter ikke noget at have berøringsangst og ikke turde handle og indberette, for det er børnene, det går ud over, hvis man ikke gør noget!

Det er ikke min hensigt og ej heller lovens intentioner, at børn skal fjernes fra deres forældre, men det er vigtigt, at familien får den hjælp og støtte, der er behov for. Der kan sættes mange hjælpeforanstaltninger i værk for at understøtte familien, inden man griber til så drastiske foranstaltninger som at fjerne et barn, og måske kan man forebygge en anbringelse, hvis der handles i tide.

Sluttelig vil jeg sige, at en anbringelse/tvangsanbringelse i nogle tilfælde kan være med til at hjælpe et barn/ungt menneske på rette vej igen. Det kan være en redning for nogle børn/unge, hvis der er massive problemer i familien.

Det er altid barnets tarv, sundhed, trivsel og udvikling, der er det vigtigste.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
coronavirus

Live: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Annonce