Annonce
Aarhus

Beboere i Viby frygter en høj mur af boliger på Bjørnholms Allé

Lars Nikolajsen - i grøn trøje - fører an i turen rundt langs Bjørnholms Allé. I baggrunden Østjysk Ungdomsboligs ungdomsboliger i tre etager. Og højere end det bør de to boligprojekter i det samme område og med i alt 300 boliger heller ikke blive, mener han og de øvrige repræsentanter for fællesråd, grundejerforeninger og Alboas afdeling 10. Foto: Axel Schütt

Blandt borgerne er der stor modstand mod et planlagt boligprojekt i fem etager midt mellem to parcelhuskvarterer. Håbet er, at de kan overbevise byrådet om, byggeriet ikke må komme op i mere end tre etager, samtidig med at der bliver fundet en trafikal løsning, så de små villaveje ikke bliver overbelastede.

Annonce

AARHUS: Der er lokalt stor modstand mod et forslag til lokalplan for 300 nye boliger i et ældre erhvervsområde på Bjørnholms Allé i Viby.

Området er ret smalt og ligger med parcelhuskvarteret omkring Lykkesholm Allé til den ene side og jernbanen og villaerne i Gammel Kongsvang til den anden.

Et borgermøde om planerne samlede for en uges tid siden 110 mennesker, der er samlet 650 underskrifter mod forslaget, og Viby Fællesråd, Viby Grundejerforening, Kongsvang-Skovdal Grundejerforening og boligforeningen Alboas afd. 10 har lavet et fælles høringssvar, der opfordrer til store ændringer i forslaget til lokalplan.

Repræsentanter for fællesråd, grundejerforeninger og boligforening i Viby har samlet sig i modstand mod planerne om at bygge 300 boliger langs Bjørnholms Allé - blandt andet på den gamle gasværksgrud, der ses i baggrunden. Foto: Axel Schütt
Annonce

300 boliger langs jernbanen

Lokalplanforslaget lægger op til, at Østjysk Bolig på den gamle gasværksgrund tættest på Skanderborgvej kan opføre godt 100 ungdomsboliger i tre bygninger i fire etager. Østjysk Bolig har i forvejen et mindre antal ungdomsboliger i et tre-etages byggeri lige ved siden af.

Længere nede ad Bjørnholms Allé er planen, at private kan opføre et byggeri med i alt 200 lejligheder. Det skal efter planen bestå af én lang sammenhængende bygning i op til fem etager og med længer i to-tre etager med tagterrasser, der strækker sig ud mod Bjørnholms Allé.

Samlet er der tale om en bebyggelsesprocent på 110 - mod 60 procent i den lokalplan, der er gældende for området i dag.

- Problemet med lokalplanforslaget er, at boligprojektet ikke er tænkt ind i forhold til omgivelserne - til de eksisterende parcelhuskvarterer. Særligt det private boligbyggeri vil komme til at stå som en mur i fem etager mellem parcelhusområderne, siger Lars Nikolaisen.

Han bor lige i nabolaget, er medlem af bestyrelsen i Viby Grundejerforening og har tidligere været formand for Viby Fællesråd.

Det er her i det gamle erhvervsområde ved Skanderborgvej langs Bjørnholms Allé og jernbanen - midt i billedet - at der er to boligprojekter på trapperne med i alt omkring 300 boliger i fire og fem etager. Det er for højt og for massivt, lyder det fra beboere i parcelhuskvartererne på begge sider. Foto: Axel Schütt
Annonce

En voldsom fortætning

Sammen med repræsentanter for de øvrige foreninger bag det fælles høringssvar viser han avisen rundt i området mellem to regnbyger torsdag formiddag.

- I Viby er der en tradition for ikke at bygge højere end tre etager i nærheden af parcelhuskvarterer. Her vil man tillade fem etager. Og generelt er det et problem, at det ikke tegner til at blive et byggeri af særlig høj kvalitet. I værste fald kan det blive lidt ghettoagtigt, siger Lars Nikolaisen.

I det fælles høringssvar hedder det blandt andet:

"Enhver kan umiddelbart se, at dette fundamentalt vil ændre levevilkårene for områdets beboere, både på østsiden og vestsiden af projektområdet. Der vil ske en voldsom fortætning af området, som ingen af os, der bor her, ønsker. Vi ønsker ikke at se området forslumre i al for tæt byggeri, hvor der reelt ingen muligheder er for børn til at udvikle sig i leg."

Annonce

Tagterrasser med indblik

For beboerne på Viby-siden af jernbanen og det planlagte boligbyggeri er det udover højden og tætheden særligt de trafikale udfordringer med langt mere trafik på kvarterets små veje og frygten for indbliksgener fra tagterrasserne mod Bjørnholms Allé, der særligt er problemerne.

Mod øst i Gammel Kongsvang på den anden side af jernbanen er det udsigten til indbliksgener i huse og haver i Haraldsgade, der skræmmer. Og så er det frygten for, at det lange og fem-etager høje byggeri vil reflektere støjen fra forbikørende tog, så bliver endnu højere, end den er i forvejen, i haver og huse i Haraldsgade.

- Det er særligt højden, der er problemet. Vi får en 18-20 høj mur ned mellem kvartererne, siger Morten Dysted, der bor i Haraldsgade.

Annonce

Bare byg - men højst i tre etager

På turen rundt mellem forfaldne gasværksbygninger og ældre erhvervsejendomme komme vi forbi Østjysk Boligs lille og ret nye ungdomsbolig-byggeri i tre etager på Bjørnholms Allé. Det fungerer, mener turdeltagerne. Højden er den rigtige. Og de unge beboere giver et godt og lidt anderledes liv i kvarteret, der tæller mange pensionister.

- Vi har intet imod, at der bliver bygget boliger i området, det er projekterne det er galt med. Særligt det store med 200 boliger. Hvis projektet kommer ned i tre etager og bliver splittet lidt op, så det ikke fremstår som en mur, har vi ikke problemer med det, hvis man samtidig får lavet en ordentlig trafikløsning, siger Lars Nikolaisen og omkring ham bliver der nikket.

Og når man ser sig omkring på forfaldet- særligt på den gamle gasværksgrund - kan man kun være enig i, at her må der godt ske noget.

Annonce

Fortætning langs Skanderborgvej

Beboerne er helt bevidste om, at området ligger i den fortætningsakse, kommunen har udpeget langs Skanderborgvej fra Sønderport til Viby Torv. Så bygget skal der nok blive.

Samtidig ligger området langs Bjørnholms Allé ikke langt fra Kongsvang Station og dermed letbanen - og også det taler til fordel for boligbyggeri.

- Men adgangen til Kongsvang Station på den anden side af Skanderborgvej er nu ikke helt enkel, lyder det fra formanden for Kongsvang-Skovdal Grundejerforening, Anders Hvilsted.

Sidste frist for at komme med høringssvar til lokalplanforslaget er 4. september. Derefter er det op til byrådet at beslutte, hvordan den endelige lokalplan skal se ud.

I Viby kan de nu kun håbe på, at politikerne lytter til deres argumenter og bekymringer og tilretter lokalplanen efter det.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Live: Højere bøder på vej - Regeringen vil piratfester til livs

Annonce