Annonce
Debat

Bering-Beder-vejen har 40-års jubilæum

Her i denne sommer er det præcis 40 år siden, at man offentliggjorde planerne om syd for Aarhus at forbinde Bering med Beder ved at anlægge en omfartsvej.

I fællesrådsbladet Mårsletbladet 1977 nr. 5 stod der: "I anledning af, at der fra flere sider blev vist interesse for linjeføringen af den nye omfartsvej på sidste repræsentantskabsmøde, besluttede forretningsudvalget at søge sagen nærmere belyst, da vi stod noget usikre overfor problemet - og det skulle snart vise sig, at vi ikke var ene om dette. Gennem teknisk udvalg er det lykkedes at fremskaffe, hvad der på nuværende tidspunkt foreligger af planer omkring omfartsvejen - specielt hvad angår berøringen af Mårsletområdet. Af en vedlagt skitse fremgår det, at man opererer med to muligheder, idet vejen (videreført fra Tranbjerg) enten kommer til fra Hørretlykke at gå østpå til Langballe for at mødes med den nuværende Oddervej eller fortsætte længere sydpå ned over arealerne mellem Mårslet og Vilhelmsborg til at møde med Oddervej mellem Beder og Malling. Alt dette er dog først projekteret til engang omkring 1990, hvorfor man ifølge teknisk forvaltning ikke på nuværende tidspunkt, hverken fra kommunen eller amtets side har fundet det nødvendigt at byggesikre en linjeføring".

Anlæggelsen af vejen blev faktisk startet; men den blev aldrig færdig. Det var kun den midterste del, der blev anlagt. Måske var det, fordi man fandt ud af, at der var hele to jernbanelinjer, som skulle krydses. Eller også var det kort og godt mangel på penge.

Selvom det kun var en mindre del af omfartsvejen, der blev færdig, så var pengene givet godt ud; for i dag fungerer den som en meget nyttig forbindelsesvej i det sydlige Tranbjerg med hele to bybus-endepladser.

Planerne om en Bering-Beder-vej var ikke glemt; for den 29. september 2015 stod der i denne avis under overskriften: "Bering-Beder-Vejen skal nok komme". Det var et udsagn fra forligspartierne i Aarhus Kommunes byråd. Man havde ovenikøbet allerede i 2012 fået udarbejdet et kort over området med hele tre mulige forløb for den nye vej. Det kort skulle bruges i en debat med lokalbefolkningen.

Debatten kom, og meningerne var mange; men det værste var næsten den usikkerhed, der opstod, hos de mennesker, der boede i nærheden af de tre mulige vejforløb. Spørgsmålene var mange som: "Hvor tæt kommer vejen på mit hus, hvad får jeg for mit hus, hvis det skal sælges, og kommer jeg til at have marker på hver side af vejen". Spørgsmål som disse blev stillet i ret mange år.

Efter fire år lå vejforløbet imidlertid fast, og i en mail fra Aarhus Kommune, Center for byudvikling og mobilitet, kunne man bl.a. læse: "Vi skal hermed meddele, at Kommuneplantillægget er endelig vedtaget af Aarhus Byråd den 14. september 2016."

Hvis man vil se det valgte vejforløb, kan man blot gå ind på en computers søgemaskine og skrive: "Bering Beder Vejen". Så vil der være flere muligheder for at finde kort med vejen markeret. Via denne avis' hjemmeside, stiften.dk, kan man ligeledes se et fint kort.

Der er selvfølgelig en del mennesker, der hellere ville have set en af de to andre linjeføringer blive valgt; men kommunen plejer at tage hensyn til villakvarterer ved at opføre høje jordvolde, hvor vejene kommer tæt på disse boliger.

Nu er det blot spændende, hvornår man går i gang med at anlægge den godt 10 km lange vej. Det er jo ikke bare lige noget, man gør; men man har været så forudseende, at omfartsvejen skal ramme Oddervej lige syd for det sted, hvor en bro i dag fører letbanen over vejen mellem Aarhus og Odder, hvilket betyder, at man med den nye omfartsvej kun skal krydse en enkelt jernbane. Der er godt nok en bro på det sted i dag, men på den kan to biler ikke passere hinanden.

Fra den 16. til og med den 20. august er der byfest i Mårslet; men det er nok ikke sandsynligt, at man vil fejre 40-års jubilæet. Man vil dog nok glæde sig over, at der her i den sydlige del af Aarhus Kommune endelig er kommet skred i omfartsvej-sagen. Så man kommer til at slippe for at køre på de smalle og krogede markskels-veje.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Spørgsmål om habilitet: Jamen, er det ikke bare politik

Bünyamin Simsek er en kontant mand, rap og skrap i replikken. Som medlem af Venstres gruppe på syv er hans indflydelse i Aarhus Byråd begrænset. Blokken af socialdemokraterne og deres medspillere SF, Enhedslisten og Radikale kan skabe flertal, så rådmanden for teknik og miljø kan have svært ved at komme igennem med sine ideer. Sådan er politik. Så Simsek forsøger at markere sig på andre måder. Han har ikke spor imod at diske op med anderledes og provokerende ideer og forslag, og han går ikke af vejen for en god diskussion og et verbalt slagsmål. For eksempel som da han gik ind i sagen om p-pladserne ved fiskeforretningerne på havnen for nylig. Her tog han parti for de erhvervsdrivende, helt i pagt med Venstres holdninger. Det er også, hvad han gør i den sag, der nu er til diskussion. To medlemmer af byrådet mener, at Simsek har været lovlig tæt på erhvervsmanden Martin Busk, der har interesser i Risskov. De to byrådskolleger mener, at Simsek har været lidt for langt fremme i skoene i en sag, hvor Busk har søgt om lov til at udstykke en grund på Rolighedsvej 16 A i Risskov i to. Juridisk Afdeling i Aarhus Kommune har behandlet klagen fra de to politikere, og svaret er utvetydigt: Simsek er ikke inhabil i sagen. Rådmanden har holdt møder med Busk, de to er medlemmer af den samme forening, Det Borgerlige Skydeselskab, og de har været på rejser i Tyrkiet sammen med en del andre. Så de to klagere fra Enhedslisten og Radikale synes, de taler rigeligt meget sammen. Men er det ikke bare politik, det Simsek har gjort? Politikere går ind i et parti, der passer med deres synspunkter, og plejer interesser for de mennesker, som er på samme politiske linje. Det gør vel ikke kun Simsek, men det gør alle andre politikere. Det er en del af deres job. Og de forsøger at fremme de synspunkter, som deres parti og de selv repræsenterer. Så længe indstillinger til byrådet og afgørelser, de træffer, er inden for de gældende love og regler er der ingenting at komme efter. Det er vel også det, juridisk afdeling siger med afgørelsen.

AGF

AGF må undvære en håndfuld profiler i træningskamp

Aarhus For abonnenter

Mads mistede sin lillebror til sjælden kræftsygdom: 'Jeg har aldrig oplevet noget, der var mere smertefuldt'

Annonce