Annonce
Debat

Bevar Eskelund - drop "festival-fabrikken"

Lad os starte med at slå fast, at Viby Grundejerforening ikke er modstander af udendørskoncerter. Men det er uacceptabelt, at borgerne i Viby og bydele omkring skal belastes af de markante gener, som op til otte koncertarrangementer med op til 50.000 deltagere i de tre sommermåneder vil give ved en festivalplads på Eskelund. Det betyder, at der vil være en festival/koncert hver anden/tredje weekend sommeren igennem.

Beslutningen om placeringen er baseret på seks år gamle konsulentrapporter, som af gode grunde ikke kunne inddrage viden om områdets byudvikling. Konklusionerne i rapporterne er derfor baseret på forkerte forudsætninger. Aarhus og Viby er under voldsom boligudvikling med planer om meget høje og tætte boligkomplekser og en markant fortætning i geografien omkring Eskelund. Derfor vil endnu flere borgere i fremtiden blive støjpåvirket.

Vi står uforstående over for, at den samme festivalplads skal benyttes til samtlige store koncerter i Aarhus, hvorved den individuelle festivals sjæl/identitet forsvinder. Festivalerne er jo normalt kendetegnet ved deres individuelle placering. Eskelund vil i givet fald blive reduceret til en "fabrik" for festivaler.

Musikstøj, ikke mindst den gennemtrængende dunke-dunke-bas, samt støj fra op mod 50.000 festivaldeltagere vil trænge ind i beboelser for omkring 40.000 mennesker i Viby, Aaby, Ravnsbjerg, Ormslev og Langenæs.

Viby-området er allerede markant trafikstøjbelastet i store dele af døgnet fra de store veje (Viby Ringvej, Skanderborgvej, Holme Ringvej og Aarhus Syd-Motorvejen) herunder sirener fra udrykningskøretøjer, som for et meget stort antal beboelser betyder, at det ikke er muligt at have åbne soveværelsesvinduer i sommerperioden.

Der er ikke behov for yderligere støj. Videnskabelige undersøgelser viser, at støj skader menneskers fysiske og psykiske helbred. Netop weekender skal bruges til afstresning, det gode liv i haverne, i de grønne områder og i kolonihaverne. Det er livskvalitet.

Bünyamin Simsek, Venstre, anerkender i Århus Stiftstidende (12. september 2017), at der er gener ved festivalpladsen i Åbyhøj og på Væddeløbsbanen. Det er derfor med undren, at borgerne i Viby skal acceptere op til otte gange belastningen af koncerter i hele sommerperioden. Samtidig udtales, at vi er en by i udvikling og med puls. Det bifalder vi, men vi må fordele ulemperne meget bedre. Aarhus skal være en moderne by for alle borgere.

Til parkeringspladser er man nu parat til at inddrage et grønt område vest for Viby Ringvej, kaldet "Hesteengen". Det er helt uacceptabelt, at et villaområde med smalle veje (Damtoften, Ormslevvej, Vårkjærvej, Myrholmsvej) skal udsættes for trafik af op til 1.800 køretøjer (en fordobling af døgntrafikken), reguleret af hjemmeværnsfolk i op til otte weekender i sommerperioden. Det vil give vanskeligheder at få udrykningskøretøjer ind i og ud af dette område i disse perioder og tilføre en markant støj. Ligeledes forudser vi, at de smalle veje i Slotskvarteret (Lykkesholms Alle med tilstødende veje) vil give kaotiske parkeringsforhold.

Erfaringerne fra eksempelvis NorthSide-festivalen viser, at der går nogle uger med oprydning af efterladenskaber og glasskår efter en tredages koncert, hvorved op til otte koncerter på pladsen lukker området for andre besøgende.

Der er kommunevalg snart. En række lokalpolitikere har behov for at finde egnede emner til at markere sig på. Lad ikke denne vigtige sag blive et "hovsa"-projekt i kampen, men lad os få gentænkt alle aspekter omkring etablering af en festivalplads i omegnen af Aarhus. Indtil videre er anlæggelsen af en Eskelund-festivalplads anslået til 38 millioner kr. I 2012 var beløbet 22 millioner kr. Hvad er egentlig indeholdt i disse beløb? Har vi fået det hele med? Hvad mangler?

Det er tydeligt, at dele af pressen (herunder Århus Stiftstidende), endda med en lokal chefredaktør i spidsen, er blevet forblændet af sagen og helt har glemt journalistikkens fornemmeste opgave, nemlig at være samfundets vagthund, og objektivt undersøge og belyse samtlige aspekter og påvirkninger i en sag, hvor borgernes ve og vel i store bydele er udfordret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Aarhus

Heste på dybt vand: Vandmasserne ved Brabrand Sø tiltrak nysgerrige østjyder

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce