Annonce
Østjylland

Borger om forældede jernbanesignaler på Grenåvej: Man mister respekten for dem

Sådan ser skiltningen ud, når trafikanter kommer kørende ind ad Grenåvej i Randers. Det trekantede skilt med lampen i midten signalerer, at hvis lampen lyser, så skal man standse bilen ved stoplinjen. Problemet er bare, at lyset ikke har blinket i mange, mange år. Foto: Pia Pagaard M. Madsen
Det frustrerer en Randers-borger, at signalanlægget til en for længst nedlagt jernbanestrækning mellem Strømmen Station og Randers Havn stadig står på Grenåvej i Randers. Nu vil Randers Kommune fjerne ét af skiltene.

Randers: - Det har irriteret mig meget længe, at de står der og sender et signal, som i realiteten ikke har nogen værdi.

Sådan siger Randers-borger og pensioneret Falck-mand Svend Melholt om signalanlægget til en for længst nedlagt jernbanestrækning, der krydser Grenåvej i Randers ved Strømmen.

Meldingen kommer kun ganske få dage efter en voldsom trafikulykke, hvor en norsk far og hans syvårige søn mistede livet, da de blev påkørt af et letbanetog ved en jernbaneoverskæring på Djursland. En jernbaneoverskæring hvor skiltningen er magen til den, som hver dag møder tusindvis af bilister på Grenåvej i Randers.

- Jeg skal ikke være dommer over den tragiske hændelse på Djursland, da jeg ikke kender omstændighederne. Men jeg vil gerne være dommer over de personer, som i Randers skal holde styr på signaler og lignende, siger Svend Melholt.

Annonce
Svend Melholt er ikke tilfreds med, at jernbaneoverskæringen på Grenåvej i Randers stadig er udstyret med signalanlæg, der fortæller trafikanter, at de har ubetinget vigepligt for krydsende tog. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Ødelægger moralen

Svend Melholt mener, at et signalanlæg som dét, der er placeret ved Grenåvej, er med til at gøre, at man som trafikant gradvist mister respekten for signalanlæggene på et mere generelt plan.

- Hvis ét signal er ligegyldigt, så sår det tvivl om, om det næste også er. Og det er ødelæggende for moralen i trafikken, siger den pensionerede Falck-mand.

Han mener derfor, at man i Randers Kommune må gøre noget for at forhindre, at jernbanesignalernes værdi ikke udvandes.

- Hvis man skal sikre, at der holdes en høj moral, så kan man ikke lade sådan noget stå hen. De signaler skal enten fjernes eller dækkes af, så folk ikke er i tvivl om, at de ikke er i funktion, fastslår Svend Melholt.

- Stol ikke blindt på teknikken

Svend Melholts holdning bakkes op af indehaver af Thoms Køreskole i Randers, Thom Andersen.

Han fortæller til Amtsavisen, at når han og de øvrige kørelærere i firmaet skal lære køreskoleelever om forsvarlig kørsel ved jernbaneoverskæringer, så går turen sædvanligvis mod Hobro.

- Ved Handest er der en jernbaneoverskæring med bomme, hvor veterantoget kører om sommeren. Der lærer vi eleverne, at de – selvom lysene ikke blinker og bommene ikke er nede - skal sætte farten ned fra cirka 80 km/t til 40 km/t og se sig for, inden de kører over. Som trafikant er det ikke nok, at man stoler på teknikken. Man er nødt til at vide sig sikker på, at alt er ok, siger han.

Thom Andersen giver desuden Svend Melholt ret i, at det sender et forkert signal til trafikanterne at have et jernbanesignal til at stå ubenyttet hen på Grenåvej i Randers.

- Man bør fjerne det, når nu det alligevel ikke har nogen betydning, siger han.

Det er skiltet her - med toget på - som Randers Kommune nu vil sørge for at få fjernet i en fart. I baggrunden ses selve jernbaneoverskæringen og det tilhørende signalanlæg. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

Tilgodeser cyklisterne

Det er ifølge vejingeniør Thomas Langballe fra Veje og Trafik i Randers Kommune, netop Randers Kommune, der har ansvaret for jernbaneoverskæringen på Grenåvej.

Men kommunen har ikke umiddelbart nogen planer om at nedlægge og fjerne signalanlægget, der er placeret ved den nedlagte jernbaneoverskæring.

- Vores holdning er, at så længe der er skinner, som krydser vejbanen, så er det godt at gøre ikke-lokalkendte bilister og især cyklister opmærksomme på dem, siger Thomas Langballe.

Vejingeniøren erkender, at det bedste ville være, hvis man kunne nedlægge både skinnerne i vejen og signalanlæggene. Men eftersom den manøvre formentlig vil koste et sted mellem 50.000 og 100.000 kroner, så kræver det, at man beslutter at prioritere pengene til det.

Alligevel er der en enkelt del af skiltningen på Grenåvej, som ifølge vejingeniøren bør fjernes omgående. Nemlig en trekantet vejtavle med et tog på, som står cirka 100 meter før resten af jernbaneoverskæringens skiltning. Tavlen angiver, at jernbaneoverkørslen er ubevogtet (dvs. uden bomme, klokke eller lys), og at man derfor skal køre meget langsomt over og se i begge retninger, om der kommer tog.

- Skiltet med toget er helt galt. Det signalerer noget, der er decideret forkert, og derfor vil jeg bede driftsafdelingen om at fjerne dem med det samme, siger Thomas Langballe.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce